Po vietos savivaldos rinkimų rajono valdžioje pasikeitus jėgų pasiskirstymui, ima ryškėti valdančiųjų politikų ryšiai su verslu. Du Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro skelbtus vaikų maitinimo konkursus sugebėjo laimėti bendrovė, kuri tiesiogiai siejama su įtakinga politike – savivaldybės tarybos valdančiosios frakcijos seniūne, mero Valentino Tamulio bendražyge Nijole Naujokiene bei šios dukra, Kėdainių ligoninės vaistinės vedėja Giedre Aukštikalniene. Jos vyras Paulius Aukštikalnis savivaldybėje užima vieną aukščiausių postų, jis – mero pavaduotojas.

Laimė bendrovei nusišypsojo pasikeitus rajono valdžiai

Panašu, jog pildosi jau kurį laiką rajono savivaldybės kuluaruose sklandžiusios prielaidos, esą, pasikeitus valdžiai, savivaldybės viešuosius pirkimus, ko gero, ims laimėti tam tikros, galbūt su politikais susijusios, įmonės.

Ir iš tiesų – jau gegužės 27 dieną rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė dvi maisto tiekimo vaikų stovykloms sutartis. Viena – 3 tūkst. 549 eurų sumai, o kita – 3 tūkst. 120 eurų vertės.

Vaikų maitinimui parinkta uždaroji akcinė bendrovė „Sveikos mitybos partneris“, tiesiogiai susijusi su valdžią vėl atgavusia rajono politike, buvusia rajono mere N. Naujokiene.

Įdomiausia tai, jog laimė šiai bendrovei nusišypsojo tik pasikeitus rajono valdžiai. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nepavyko rasti duomenų, kad bendrovė „Sveikos mitybos partneris“ anksčiau būtų laimėjusi savivaldybės skelbtus konkursus.

Iki šiol ši sostinėje registruota ir filialą Kėdainiuose įsteigusi bendrovė maitino kelių Kaišiadorių rajono mokyklų vaikus, maistą tiekė Kauno A. Smetonos gimnazijai, neseniai pasirašė sutartį su Prienų rajono savivaldybe dėl Stakliškių gimnazijos auklėtinių maitinimo.

Vaikų maitinimui parinkta uždaroji akcinė bendrovė „Sveikos mitybos partneris“, tiesiogiai susijusi su valdžią vėl atgavusia rajono politike, buvusia rajono mere N. Naujokiene. Įdomiausia tai, jog laimė šiai bendrovei nusišypsojo tik pasikeitus rajono valdžiai. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nepavyko rasti duomenų, kad bendrovė „Sveikos mitybos partneris“ anksčiau būtų laimėjusi savivaldybės skelbtus konkursus.

Ši bendrovė, pasak jos direktorės, Kėdainių rajone iki šiol teikė maitinimo paslaugas privačioms įstaigoms.

Apie konkursus viešai skelbiama nebuvo

Tačiau kaip šiai maitinimo įmonei pavyko laimėti Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro konkursus stovyklaujančių vaikų maitinimui?

Aiškinantis šias aplinkybes paaiškėjo keisti faktai, leidžiantys įtarti, jog ši bendrovė iš anksto galėjo būti numatyta tapti laimėtoja.

Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vadovė Danguolė Avižiuvienė.

„Reikėjo skubiai surasti bendrovę, kuri galėtų kokybiškai pagaminti maistą ir jį pristatyti vaikams. Išskirtinį dėmesį skyrėme valgiaraščiams, patiekalų sudėčiai, kokybei, be to, maitinti reikia kelių amžiaus grupių vaikus. Sutikite, jog eilinė miesto kavinė tokių paslaugų teikti negalėtų“, – „Kėdainių mugei“ sakė dvi 6 tūkst. 669 eurų vertės sutartis pasirašiusi visuomenės sveikatos biuro vadovė Danguolė Avižiuvienė.

Paklausus, ar apie šiuos konkursus buvo viešai paskelbta, ar savo pasiūlymus galėjo teikti ir kitos maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, D. Avižiuvienė pripažino, jog to padaryta nebuvo.

Kitaip tariant, informacija apie planuojamus pirkimus viešinama nebuvo, tad natūralu, jog kiti rinkos dalyviai apie jį nežinojo ir negalėjo pateikti savo pasiūlymų. Formaliai taip elgtis įstatymai nedraudžia. Kai pirkimų suma neviršija 10 tūkst. eurų, valdininkams leidžiama surengti neskelbiamą apklausą.

Taip nutiko ir šį kartą – nugalėtoja, su N. Naujokienės šeima siejama bendrovė, buvo atrinkta savivaldybės darbuotojams telefonu apklausus jų pačių pasirinktas įmones.

Tiesa, pati D. Avižiuvienė tikino vaikus maitinančios bendrovės pavadinimą sužinojusi tik tada, kai visos pirkimų procedūros buvo baigtos. O jas atliko ne ji asmeniškai, bet viešųjų pirkimų sektorių kuruojantys savivaldybės darbuotojai.

Bendrovės valdyboje – N. Naujokienė ir jos dukra

Šioje situacijoje svarbu tai, kad į Kėdainių savivaldybės lėšomis finansuojamų užsakymų rinką įžengusi bendrovė „Sveikos mitybos partneris“ tiesiogiai yra susijusi su buvusia rajono mere, o dabar – įtakinga savivaldybės tarybos nare, valdančiosios frakcijos seniūne N. Naujokiene.

Savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje ši politikė nurodė nuo 2016 metų balandžio 14 dienos iki 2017 metų rugsėjo 20 dienos ėjusi šios uždarosios akcinės bendrovės valdybos narės pareigas.

Kas įvyko praėjusių metų rugsėjo 20 dieną, kodėl baigėsi N. Naujokienės karjera maitinimo paslaugas ne tik Kėdainiuose, bet ir Kaune bei Kaišiadoryse teikiančios bendrovės valdyboje?

„Kėdainių mugės“ gauti dokumentai liudija, jog tą dieną buvo sušauktas bendrovės „Sveikos mitybos partneris“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Protokole užfiksuota, jog buvo gautas N. Naujokienės prašymas atšaukti ją iš valdybos, šį sprendimą politikė motyvavo asmeninėmis aplinkybėmis.

Tačiau vieną pasitraukimo priežasčių galima nuspėti – lygiai po dviejų mėnesių, 2017 metų lapkričio 20 pasirašoma visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ steigimo sutartis. Viena jo steigėjų – N. Naujokienė. Kas galėtų paneigti, jog politikės pasitraukimas iš privačios bendrovės valdybos gali būti tiesiogiai susijęs su pasirengimu rinkimams ir naujo politinio darinio steigimu?

Akcininkams patenkinus N. Naujokienės prašymą pasitraukti iš bendrovės valdybos, į jos vietą pasiūlyta išrinkti ne ką kitą, o Kėdainių gyventoją Giedrę Auštikalnienę. Ši moteris dirba Kėdainių ligoninėje vaistinės vedėja, ji yra N. Naujokienės dukra. Jos vyras Paulius Aukštikalnis, Kėdainių rajono mero pavaduotojas. Juo šis politikos naujokas tapo jau po vietos savivaldos rinkimų. P. Aukštikalnio kandidatūrą į vicemero postą parėmė koalicijos partneriai ir valdantieji, kuriuos vienijančios frakcijos seniūnė – N. Naujokienė.

Kieno interesams atstovauja – atsakyti nepanoro

Nagrinėjant privačios bendrovės sąsajas su įtakinga rajono politikų šeima, kyla esminis klausimas: kas Kėdainių farmacininkę, N. Naujokienės dukrą ir vicemero P. Aukštikalnio žmoną delegavo į privačios bendrovės valdybą, kieno interesus ji atstovauja?

O gal ši įtakinga Kėdainių šeima – bendrovės akcininkai, arba naudos gavėjai? Juk į valdybą žmonės paskiriami ne šiaip sau, dažniausia tai daro patys akcininkai. Galų gale, kaip paaiškinti faktą, jog, iš valdybos pasitraukus motinai, jos vietą užima dukra? Daugiau nei akivaizdu, jog šios šeimos santykiai su privačia bendrove – ypač tamprūs.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, vicemeras P. Aukštikalnis, kuris yra G. Aukštikalnienės sutuoktinis bei N. Naujokienės žentas, apie galimas šeimos sąsajas su maitinimo paslaugas teikiančia privačia įmone mažai ką galėjo pasakyti.

„Žinokite, nelabai aš į tuos reikalus kišuosi. Aš tai tikrai nesu (UAB „Sveikos mitybos partneris“ akcininkas – red.), nes viską deklaruoju. Nemanau, kad ir žmona galėtų būti. Gal geriau (šiais klausimais – red.) kalbėkite su ja“, – sakė rajono mero pavaduotojas P. Aukštikalnis.

Telefonu susisiekus su G. Aukštikalniene, ji patvirtino einanti bendrovės „Sveikos mitybos partneris“ valdybos narės pareigas. Tačiau į klausimus, ar ji yra šios bendrovės akcininkė, naudos gavėja bei kas ją delegavo į valdybą, atsakyti nepanoro. Kėdainių vicemero žmona, N. Naujokienės dukra, kelis kartus siūlė klausimus pateikti raštu bendrovės direktorei, tikino, jog į juos bus atsakyta.

Teko priminti, jog klausimai buvo siųsti dar praėjusių metų rudenį, prieš rinkimus, tačiau atsakymų nesulaukiama iki šiol. G. Aukštikalnienė užsiminė, jog būtina parašyti datą, iki kurios norima sulaukti atsakymų.

Bendrovė patvirtino – valdybos nariai atstovauja akcininkams

Šį kartą pažadas buvo ištesėtas. Tačiau sulaukus bendrovės direktorės Audronės Tendzegolskienės pateiktų atsakymų, klausimų apie politikės šeimos ryšių su privačiu verslu ypatumus tikrai nesumažėjo.

Tačiau oficialiai patvirtinta itin svarbi aplinkybė – valdybos nariai atstovauja bendrovės akcininkams. O bendrovės valdyboje juk dirbo N. Naujokienė, jai pasitraukus, ši vieta atiteko jos dukrai.

Tačiau kieno, kokių akcininkų ar naudos gavėjų interesams atstovauja šios šeimos nariai – atsakymų sulaukta nebuvo. Nors skaidrumo siekiantis ir savo reputacija besirūpinantis privatus verslas linkęs viešinti akcininkų sąrašus, viešai skelbia kitą informaciją, šį kartą atsitverta konfidencialumo skydu.

„Pagal UAB „Sveikos mitybos partneris“ galiojančią Konfidencialumo tvarką, informacija apie akcininkus, valdybos narius yra konfidenciali. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas, išrinkti valdybos nariai atstovauja bendrovės akcininkams.

Pažymime, kad nei N. Naujokienė, nei G. Aukštikalnienė bei jų šeimos nariai ar jiems prilyginami asmenys tiesiogiai, ar kitais būdais, per juridinius ar fizinius asmenis nėra ir niekada nebuvo UAB „Sveikos mitybos partneris“ akcininkai“, – raštu atsakė bendrovės direktorė A. Tendzegolskienė.

Tačiau susisiekus su vadove telefonu ji paminėjo tai, kas gali tapti itin svarbia aplinkybe aiškinantis, kodėl, pasikeitus rajono valdžiai, bendrovė sugebėjo gauti du savivaldybės užsakymus vaikų maitinimui.

„Nėra jokių sąsajų su akcininkais, tiesiog ieškoma žmonių, kurie ten (Kėdainių rajone – red.) padėtų veiklą vystyti. Šiuo atveju tikrai – jauni, perspektyvūs žmonės“, – apie valdybos narius sakė A. Tendzegolskienė.
Direktorė minėjo, kad jos vadovaujama įmonė dalyvauja skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose. Iš tiesų tai normali praktika versle, taip valstybinius užsakymus „medžioja“ daugybė bendrovių.

N. Naujokienė: nedirbau, atlikau įstatyme nustatytas valdybos nario funkcijas

Akivaizdu, jog į privačios bendrovės valdybą šiaip sau nepatenkama. Jos narius renka akcininkai, o šie – atstovauja pastarųjų interesams. Būtent tai ir patvirtino bendrovės direktorė.

Klausimus apie sąsajas su privačiu verslu „Kėdainių mugė“ kiek anksčiau buvo uždavusi ir politikei N. Naujokienei. Kiek pateiktuose atsakymuose esama nuoširdumo bei skaidrumo, paliekame spręsti patiems skaitytojams.

Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje esate nurodžiusi apie darbą UAB „Sveikos mitybos partneris“ valdyboje. Kas Jus delegavo į minėtos bendrovės valdybą ir kieno interesams (akcininko, naudos gavėjo ar kito juridinio bei fizinio asmens) atstovavote dirbdama joje?

– Valdybos nariai nėra įdarbinami. Atlikau valdybos nario funkcijas nustatytas LR akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ).

2017 metų rugsėjo 20 dieną vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo patenkintas Jūsų prašymas atleisti iš UAB „Sveikos mitybos partneris“ valdybos. Kodėl teikėte šį prašymą, kokios objektyvios priežastys, kokie esminiai aplinkybių pasikeitimai nulėmė atsisakymą toliau dirbti UAB „Sveikos mitybos partneris“ valdyboje?

– Valdybos nariai nėra įdarbinami, o vadovaujantis ABĮ kiekvienas valdybos narys turi teisę bet kada pateikti prašymą išeiti iš valdybos.

2017 metų rugsėjo 20 dieną UAB „Sveikos mitybos partneris“ valdyboje Jus pakeitė pilietė Giedrė Aukštikalnienė, kuri yra Jūsų dukra. Ar šios valdybos nario kandidatūra buvo derinta su Jumis, kaip ir kokia forma tai buvo daroma, kieno interesams atstovauti buvo paskirta G. Aukštikalnienė?

– Valdybos narius renka ir atleidžia įmonės akcininkai.

Ar Jūs, N. Naujokienė, dukra G. Aukštikalnienė, jos sutuoktinis P. Aukštikalnis bei kiti Jūsų šeimos nariai, artimieji ar jiems prilyginami asmenys tiesiogiai, ar kitais būdais, per juridinius ar fizinius asmenis yra (ar buvo) UAB „Sveikos mitybos partneris“ akcininkai?

– Ne.

Ar Jūs, taip pat Jūsų šeimos nariai, artimieji bei jiems prilyginami asmenys buvo ar yra UAB „Sveikos mitybos partneris“ naudos gavėjai?

– Ne.

Koks buvo ar yra Jūsų asmeninis indėlis veikiant tiesiogiai arba netiesiogiai sudarant sąlygas UAB „Sveikos mitybos partneris“ veiklai, jos tęstinumui bei pelningumui?

– Būdama bendrovės valdybos nare atlikau tik ABĮ nustatytas funkcijas.

Sutartis pasirašiusi vadovė pasipiktino

Publikavus pirmąją straipsnio apie politikų ryšius su privačiu verslu dalį, netrukus socialiniuose tinkluose pasirodė kai kurių šioje istorijoje minimų asmenų reakcija. Iš jų emocionalumo galima manyti, jog tikriausiai paliesta daug kam skaudi tema.

„Straipsnyje pateikta informacija neatitinka tikrovės. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo įstaigos veiklos pradžios savarankiškai vykdo visus viešuosius pirkimus“, – virtualioje erdvėje pareiškė D. Avižiuvienė bei paragino neklaidinti skaitytojų.

Tokia Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovės reakcija kiek keista. Juk pats pavadinimas byloja, kad ši įstaiga – ne savarankiška institucija, bet rajono savivaldybės padalinys. O kas konkrečiai atliko pirkimo procedūras, neturi esminės reikšmės. Svarbu tai, jog neskelbiamos apklausos metu mažos vertės pirkimo nugalėtoja parinkta bendrovė, kuri tiesiogiai susijusi su įtakinga rajono politikų šeima. Su šia bendrove pasirašytos dvi sutartys, o dokumentuose – D. Avižiuvienės parašai.

Bando teisintis – atskleistus faktus vadina melu

Sulaukta ir G. Aukštikalnienės, ir jos vyro – vicemero P. Aukštikalnio – reakcijos. Apie sąsajas su privačiu verslu ne itin atvirai kalbėję sutuoktiniai socialiniame tinkle Facebook išsiliejo su kaupu.

Publikavus pirmąją straipsnio apie politikų ryšius su privačiu verslu dalį, netrukus socialiniuose tinkluose pasirodė kai kurių šioje istorijoje minimų asmenų reakcija. Iš jų emocionalumo galima manyti, jog tikriausiai paliesta daug kam skaudi tema.

„Jau nuo pirmų sakinių melas – savivaldybės renginiuose ši įmonė ne kartą per 4 metus tiekė maitinimo paslaugas sąžiningai laimėtuose konkursuose prie ankstesnės valdžios, nes atitiko kriterijus“, – kaltindama publikacijos autorių purvo pylimu, žmonių klaidinimu, net emigracijos skatinimu rašė G. Aukštikalnienė.

Norime priminti, jog pakartotinai patikrinus įrašus centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, duomenų apie „Sveikos mitybos partnerio“ anksčiau pasirašytas sutartis su rajono savivaldybe rasti nepavyko. Nebent maitinimo paslaugos teiktos nesudarius sutarčių, arba dėl nežinomų priežasčių jų neviešinant….

„Matyt melas Mugėje bus rašomas“, – savo žmonai Giedrei pritarė ir vicemeras P. Aukštikalnis, metęs kaltinimus nepagrįstų ir gėdingų išvedžiojimų skleidimu.

Mero pavaduotojui siūlome susipažinti su atviruose informaciniuose resursuose esančia informacija apie bendrovę „Sveikos mitybos partneris“, žmonos bei uošvės vaidmenį jos veikloje, laimėtus konkursus, pasirašytas paslaugų teikimo sutartis.

Panašios naujienos

6 Responses

 1. Lina

  Ko jūs ieškote to ko nėra, ar dabat jau kas mėnesį bombarduositr savo „Fake“ informacij, pumpuosite ir plausite žmonių smegenys????? Tai Grinkevičius naujai kadencijai ruošiasi, bravo bičas, tik kad persistengia, net dvokti ima 🙁

  Atsakyti
 2. Gintaras

  Vos tik peržengė valdžios slenkstį ir jau prasideda nesamonės. Ale tai kas toliau bus?

  Atsakyti
 3. Meras kviečiamas į Kontrolės komitetą pasiaiškinti | Kėdainių mugė

  […] Nors audito išvadoje yra aiškiai parašyta, kad ne visoms įstaigoms buvo išrašomos sąskaitos ir kad seniūnija už pastato komunalinius patarnavimus per praėjusius metus patyrė daugiau kaip 24 tūkstančius eurų išlaidų. Ir didžiausia vandens ir elektros vartotoja iš visų tame pastate įsikūrusių subjektų yra būtent su N. Naujokienės dukra susijusi įmonė. […]

  Atsakyti

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.