Praėjusių metų pavasarį prasidėjusi Covid viruso pandemija pakoregavo Erasmus+ projektų įgyvendinimą ne tik šalyje, bet ir visoje Europoje. Pandemija apribojo projektinių veiklų vykdymo galimybes ir visiškai „uždarė“ fizinius mobilumus į partnerių šalis. Dėl šios sudėtingos situacijos Erasmus+ projektai vykdomi per atstumą, atliekant veiklas savo įstaigose nuotoliniu būdu, dalyvaujant virtualiuose mobilumo susitikimuose.

Kėdainių rajono švietimo įstaigų, įgyvendinančių tarptautinius Erasmus+ projektus dalyviai, neprarado noro diskutuoti ir dalintis gerąja patirtimi. Kartu su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, balandžio 8 dieną virtualioje erdvėje buvo suorganizuotas gerosios patirties sklaidos renginys, kuriame dalyvavo ir projektus vykdančių, ir norinčių teikti paraiškas įstaigų pedagogai.

Lektoriai iš Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos, lopšelio-darželio ,,Puriena“, Kėdainių specialiosios mokyklos, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros” progimnazijos pasidalino nuotoliniu būdu įgyvendintų Erasmus+ projektų sėkmingomis partnerystėmis, pristatė veiklų įgyvendinimo metodus ir organizavimo būdus, bendradarbiavimo bei sklaidos IKT priemones. Dalyviai susipažino su IT įrankių panaudojimo galimybėmis ir praktiniais pavyzdžiais kaip projektuose pritaikyti ,,Padlet“, ,,Bookcreator“, ,,WordArt“, PictraMap“, ,,Artstep“, ,,Tricider“ ir kitas programas. Aptarė bendravimą ir bendradarbiavimą ,,Zoom“, ,,Cisco Webex“, ,,eTwinning Live Meeting“ platformose.

Virtualus bendradarbiavimas šiandien tapo svarbiausiu sėkmingo partnerysčių projektų įgyvendinimo veiksniu. Optimizmas, pozityvus partnerių nusiteikimas ir informacinių technologinių priemonių įvairovė leidžia Erasmus+ bendruomenei nesustoti ir sėkmingai tęsti suplanuotas veiklas.

Dalyviai teigiamai įvertino įžvalgas apie pozityvias patirtis ir pasiektus rezultatus. Pandemijos metu iškilusius iššūkius įveikėme!

Renginio organizatorės ir Erasmus+ projektų koordinatorės:

Oksana Nečajeva, Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija

Ingrida Jurevičienė, Kėdainių specialioji mokykla

Panašios naujienos