Savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant lėšų poreikį nepasiturinčių gyventojų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms, tarybos narys Saulius Grinkevičius pateikė originalų pasiūlymą, kurį įgyvendinus gyventojai malkomis galėtų pasirūpinti patys ir nemokamai.

S. Grinkevičiaus idėja – suderinus su urėdija, o seniūnijoms parūpinus nemokamą transportą, pasiūlyti socialiai remtiniems gyventojams nemokamai patiems pasirinkti miškuose išvartų bei šakų kūrenimui. Mintis tarybos nariui kilusi pamačius Graikijos pavyzdį.

„Girdėjau komitete jūsų pasiūlymą. Jis man tikrai labai patiko, – atsakė savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė. – Susitarsim su urėdija. Tarsimės su seniūnijomis ir dėl transporto“.

Pasak socialinės paramos skyriaus vedėjos, yra žmonių norinčių ne tik nemokamai gauti, bet ir savo jėgomis malkų pasigaminti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, savivaldybė, apskaičiuojant būsto šildymui ir karštam vandeniui išlaidų kompensacijas, turi patvirtinti kietojo kuro vidutines kainas, nes faktinės jų sąnaudos kiekvieną mėnesį nėra nustatomos.

Rugpjūtį apklaususi Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio ir Radviliškio regionų padalinius, savivaldybės administracija pasiūlė nustatyti vidutinę malkų kainą 2022–2023 m. šildymo sezonui  1 kietmetrio – 100 Eur.

2021–2022 m. šildymo sezono 1 kietmetrio malkų vidutinė kaina buvo 34 Eur, o 2020–2021 m. – 22 Eur.

Nepasiturinčių gyventojų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms lėšos yra skiriamos iš savivaldybės biudžeto. Tam šių metų paskutinį ketvirtį numatyta panaudoti 472,8 tūkst. Eur, o 2023 m. – 601,4 tūkst. Eur.

„Kėdainių mugės“ inf.