Kultūros, mokslo, visuomeninės įstaigos ir organizacijos pasiūlė kandidatus, iš kurių bus išrinktas 2022 metų Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas, pranešė Kultūros ministerija.

Premijos paskirtis – įvertinti asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Viena iš kandidatų – Regina Lukminienė, kurios kandidatūrą pateikė Kėdainių rajono savivaldybė. R. Lukminienė – tradicinių amatų centro Arnetų name vadovė, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė.

Kiti kandidatai – prof. dr. Rimantas Balsys (pateikė Klaipėdos universiteto Senatas), habil. dr. Vytautas Urbanavičius (pateikė Lietuvos nacionalinis muziejus), dr. Daiva Vaitkevičienė (pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Dalia Bernotaitė-Beliauskienė (pateikė Lietuvos nacionalinis dailės muziejus), Jonas Vaiškūnas (pateikė Etninės kultūros globos taryba (Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba)).

Pagal premijos nuostatus iš pradžių Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija iš šio sąrašo atrinks kandidatus, dėl kurių bus balsuojama baigiamajame posėdyje. Jame slaptu visų komisijos narių balsavimu bus priimtas sprendimas dėl premijos skyrimo išrinktam laureatui – asmeniui ar grupei.

ELTA inf.

Panašios naujienos