Kėdainių senamiestyje plazdeno baltos vėliavos, kuriose išrašyti žodžiai kalba apie laisvės, tėvynės, pasirinkimo, atsakomybės svarbą. Tai – dabartinių trisdešimtmečių mintys. Jų pamąstymai Kovo 11-ąją skamba ir Kėdainių miesto gatvėse.


Kvietė dalyvauti

Prieš 30 metų, 1990-aisiais, Kovo 11-ąją buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Per tą laiką susiformavo visa karta jaunų, sąmoningų žmonių, kurie nejautė kartaus nelaisvės skonio.

Kėdainių kultūros centras kvietė jaunus žmones, užaugusius jau nepriklausomoje Lietuvoje, dalyvauti pilietinėje akcijoje „Esu vienmetis su atkurta Lietuvos nepriklausomybe“.

Trisdešimtmečiai dalijosi savo mintimis apie vieną iš teiginių „Aš galiu rinktis“, „Aš galiu pildyti savo svajones“, „Aš kuriu Lietuvą“, „Aš dalyvauju kuriant geresnį pasaulį“ feisbuko paskyroje „Pilietinė akcija „Esu vienmetis su atkurta Lietuvos nepriklausomybe“.

Savo pamąstymus išsakė gimusieji Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu – nuo 1988-ųjų iki 1993 metų.

Savo kartos balsas!

Kurti muziką gali ne visi, kurti savo šalį – duota kiekvienam. Tikiu, kad dideli dalykai prasideda nuo mažų žingsnių, Lietuva – nuo kiekvieno iš mūsų, todėl visi esame svarbūs ir reikalingi savo šaliai. Aistė D. S.

Nors mūsų šalis nepriklausoma, man Lietuva yra kasdieninė laisvės galimybė ir nuo kiekvieno mūsų priklauso, ar mes prisiimame atsakomybę pirmiausia pradėti kurti nuo savęs ir pasinaudoti ta galimybe. Jonas S.

Aš kuriu Lietuvą savo idėjomis ir darbais kiekvieną dieną. Aš drąsiai kasdien išsakau savo nuomonę, kuri gali būti atvira, nuoširdi ir tikra. Mano idėjos labai dažnai tampa rezultatais realybėje ir tai leidžia pasinerti į dar platesnį ieškojimų kelią. Aistė L.

Turėdamas Lietuvos Respublikos piliečio pasą jaučiuosi Pasaulio piliečiu. Šis pasas atveria daugybę durų, leidžia nevaržomai keliauti, kurti, gyventi. Svarbu mokėti pasinaudoti tuo, ką turime. Mokausi. Vidmantas V.

Aš galiu gyventi, kur noriu. Aš nematau valstybinių sienų, man Europa yra kaip vieni namai. Mano draugai yra iš įvairių pasaulio šalių ir jie yra visi vienodai draugiški. Ir man sunku įsivaizduoti, kad gali būti kitaip. Eglė M.

Niekas Laisvės nesuteikė amžiams, todėl kasdien ją kuriame ir puoselėjame patys. Svarbiausia, kad nesame verčiami rinktis, o visi darbai kyla tik iš mūsų pačių meilės Lietuvai. Benas C.

Galiu būti savimi ir turiu pasirinkimą ir galimybes. Gerda K.

Akys – spindinčios begaliniu pasitikėjimu, šypsena – tviskanti nuoširdžiu tyrumu ir širdis – visiems atvira skleisti meilę. Tai yra reginys, kurio liudininku esu kasdieną. Tai yra brangiausi, mano sūnūs, Lietuvos sūnūs. Visa esybe tikiu, kad tai – geriausia kūryba Lietuvai! Deividas P.


Laisvė skaityti, mąstyti, bėgti, kalbėti, kvėpuoti. Jau 30 metų kaip esam vienmečiai su atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybe. Laisvė turėti platų požiūrį apie pasaulį, Europą. Vaida J.

Aš galiu rinktis, kur gyventi, su kuo gyventi, kur eiti, ko siekti ir apie ką svajoti. Galiu rinktis, kuo noriu būti laisvoje Lietuvoje! Aistė K.

Gimiau ir užaugau laisvoje Lietuvoje ir nežinau, ką reiškia gyventi nelaisvėje. Tačiau man nepatinka tai, kas vyksta mūsų šalies politikoje. Todėl šiandien kviečiu visus savo kartos žmones pasinaudoti savo teise laisvai rinktis, kad mūsų šalį valdytų žmonės, kurie netoleruoja melo ir atsakomybės nebuvimo politikoje, nepotizmo, persekiojimo už kitokią nuomonę ir politinius įsitikinimus. Dileta J.

Aš, kaip medis. Turiu šaknis – Lietuvą, turiu šakas – Tėvus, turiu žiedyną – Vaikus. Nerausiu, nelaužysiu, nedraskysiu. Savo augimu užauginsiu medį savo vaikuose. Tokia mano pareiga, tokia mano meilė, tokia mano savastis Tau, mano Šalie. Julijus M.

Lietuva man – namai, šeima, auksiniai laukai, protėvių balsai, skambantys prisiminimuose ir širdyse. Visą tai kuriame aš ir Tu. Savo darbais, žodžiais, mintimis. Tai mes dainuojame Tėvynę ir piešiame ją pačiomis šviesiausiomis spalvomis. Augustė V.

Turiu savo pažiūras, galiu tikėti Dievą ir eiti į bažnyčią. Ir už tai manęs nepersekioja, netildo, neverčia elgtis kitaip. Tai yra be galo didelė Dievo dovana man ir mano šaliai. Gretė J.

Kasdien mažais žingsneliais kuriu Lietuvą. Šalį, kurioje gimiau ir užaugau, kurioje gyvenu šiandien. Jaučiu pareigą ją kurti savimi, savo gerais darbais, nes kiekvienas iš mūsų palieka pėdsakus Protėvių Žemėje. Daiva B. V.

Visur saulė teka ir leidžiasi ta pati. Tačiau saulėtekiai ir saulėlydžiai, ryto rūkai, vakaro miglos, žvaigždėtas rugpjūčio dangus, senos liepos šnaresys ir tyla gimtinėje – kitokie – savi. Ir aš savas šitai žemei, kuri laukia mano rankų. Justinas Ž.

Laisvė – tai jausmas, kuriame sutelpa visi jausmai – meilė, laimė, pasitikėjimas ir  pasididžiavimas. Matas S.

Laisvė – man yra galimybė būti savimi, laisvai reikšti mintis ir nuomonę. Vytautas Š.

Laisvė – galimybė įgyvendinti savo ambicijas ir būti neapribotam išorinių veiksnių. Vakaris G.

Laisvė – tai nebijoti būti savimi, garsiai išsakyti savo nuomonę ir nebijoti, kad už ją bus pasekmių. Tai galimybė keliauti ir pažinti pasaulį tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Marta B.

Pilietinės akcijos iniciatorius – Kėdainių kultūros centras.

„Kėdainių mugės“ ir Kėdainių kultūros centro inf.