Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ kuriama aplinka tvariam bei sistemingam vaikų fizinio aktyvumo skatinimui. Nuo praėjusio rugsėjo įstaigos lauko erdvės pasipildė nauja sporto įranga ir priemonėmis, vyko sporto renginiai, mokymai pedagogams.

Įgyvendiname projektą

Tokias galimybes mūsų įstaigai atveria Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“, kuris vyksta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir tęsis iki 2023 m. birželio 1 d. Pirmojo pusmečio veiklos įgyvendintos, kaip numatyta. Daugelis jų buvo ankstyvą rudenį, tad iki karantino spėjome surengti sporto renginį su tėveliais „Jei sportuosime visi, būsime sveiki ir greiti“, vyko reguliarios vaikų sporto pratybos, įtraukiant badmintono ir tinklinio žaidimus, surengėme dviejų dienų trukmės „Futboliuko“ turnyrą, kuriame dalyvavo vyresnių grupių vaikai.

Seminaro žinias pritaikys darbe

Spalio mėnesį įstaigos pedagogai turėjo galimybę tobulinti kvalifikaciją mokymuose – seminare „Iššūkis pedagogui – sportuoja mažiausieji“. Seminarą vedė patyrusios Šiaulių universiteto lektorės edukologijos magistrės, judesio korekcijos mokytojos metodininkės. Pedagogai gavo ne tik teorinės medžiagos, bet ir turėjo galimybę praktiškai stebėti, kaip užsiėmimai gali atrodyti realiai ugdant mažuosius.

Naudingiausia buvo praktinė seminaro dalis, kuomet lektorės įrodė, jog organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus mažiesiems vaikams yra taip pat svarbu, kaip ir vyresniems vaikams.  Seminaro metu buvo įvardintos sritys, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio organizuojant sportines veiklas vaikams. „Purienos“ pedagogai savo veiklose po seminaro išmėgins tarpusavio žaidimus pagal V. Sherborne metodiką, kvėpavimo pratimus, muzikos ir sportinių pratimų derinį, veiklas susikaupimui, dėmesio koncentracijai.

Įsigijo sporto inventoriaus ir įrangos

Šio projekto tikslas – įrengti ir atnaujinti vaikams pritaikytas sporto erdves bei įrangą, kurių pagalba bus sistemingai ir kokybiškai skatinamas ugdytinių fizinis aktyvumas, stiprinama jų sveikata, bei kuriamas integruotas ir darnus sveikos gyvensenos ugdymo modelis įstaigoje.

Tad per pirmąjį pusmetį įstaiga iš projekto lėšų įsigijo tinklinio įrangą, futbolo vartus su krepšinio lenta, o svarbiausia – įsigyta ir jau iki galo įrengta stacionari futbolo aikštelė su bėgimo taku ir šuoliaduobe. Jau kitą pusmetį ketiname įsigyti ir daugiau įrangos, priemonių ir paslaugų projekto įgyvendinimui.

Kartu su lopšelio-darželio „Puriena“ bendruomene ir įstaigos projektų vadove Asta Pukiene tikimės, kad sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas labai prisidės gerinant fizinio aktyvumo užsiėmimų, įvairių renginių kokybę, padės formuoti nuostatą nuolat judėti, mankštintis, išbandyti įvairias sporto šakas tiek įstaigos viduje, tiek lauko teritorijoje įvairių metų laiku.

Skatina fizinį aktyvumą

Siekiant kompleksinio vaikų aktyvumo skatinimo, mūsų lopšelis-darželis, įtraukdamas ugdytinius ne tik per fizinio lavinimui skirtas veiklas, bet ir visą jų buvimo įstaigoje laiką, sudarys tinkamą terpę tvariam bei sistemingam vaikų fizinio aktyvumo skatinimui. Projekto metu į lopšelio-darželio sporto renginius bus taip pat kviečiamos kitų rajonų ikimokyklinių įstaigų bendruomenės.

Projektas „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“, NR. SRF-SIĮ-2020-1-0051, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. 10 proc. prie projekto įgyvendinimo prisideda Kėdainių rajono savivaldybė.

Birutė Naruševičienė, Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ direktorė

Įstaigos pedagogai spalio mėnesį tobulino kvalifikaciją mokymuose – seminare „Iššūkis pedagogui – sportuoja mažiausieji“. 
(Lopšelio-darželio „Puriena“ nuotraukos)

Panašios naujienos