Praėjusį penktadienį įvykęs Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi ir du svarbiausi dokumentai – 2022–2024 metų veiklos strateginis planas bei šių metų rajono biudžetas, nesibaigė. Dėl užtrukusių karštų diskusijų nespėta apsvarstyti visų 37 klausimų.

Strateginis planas ir biudžetas buvo patvirtinti. Tačiau opozicija turėjo priekaištų strateginio plano ir biudžeto parengimui, todėl balsuojant susilaikė.

Pastabų dėl strateginio plano – nemažai

Frakcijos Kėdainių rajono savivaldybės taryboje „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ seniūnas Saulius Grinkevičius, kalbėdamas frakcijos vardu, sakė matąs didelį žingsnį į priekį, kad pagaliau po trejų metų valdžioje dabartiniai rajono vadovai pagaliau išgirdo opozicijos raginimą strateginį veiklos planą ir metų biudžetą svarstyti vienu metu.

„Tikiu, kad tai sumažins atotrūkį tarp strateginio plano ir biudžeto, – sakė S. Grinkevičius. – Tai džiugina, tačiau yra kitų momentų, kurie ne tokie džiugūs – kai kurie geri pasiūlymai, pateikti strateginio planavimo komisijai ir šiandien posėdyje, valdančiųjų buvo atmesti.“

Mane nuliūdino, kad nerasta 10 tūkstančių eurų specialiųjų poreikių turinčių gyventojų monitoringui, – apgailestavo buvęs rajono meras. – Tai parodo dabartinių valdančiųjų požiūrį į šią žmonių grupę. Mano nuomone, turėjome savivaldybės biudžete surasti tą nedidelę sumą.“

Jeigu būtų nuspręsta „Kėdbuso“ keleivius vežti nemokamai, – strateginiame plane tam nėra numatyta lėšų.

S. Grinkevičiaus nuomone, neetiškai buvo pasielgta net neįtraukus į posėdžio darbotvarkę gyventojų prašymo svarstyti klausimą dėl Kėdainių ligoninės Akušerijos skyriaus finansavimo, nes buvo surinkta apie 2 tūkst. kėdainiečių parašų.

„Mes privalėjome svarstyti gyventojų pasiūlymą. Turėjo būti diskusija, ir balsavimas. Tarybos nariai balsuodami būtų išreiškę savo nuomonę – pritarę ar nepritarę gyventojų, kurie rinko parašus, prašymui“, – kalbėjo politikas.

Strateginiame savivaldybės veiklos plane opozicija pasigedo pokyčių dėl savivaldybės įmonės „Kėdbusas“.

„Kodėl klausimas dėl Kėdainių autobusų parko nukeltas po strateginio plano? – klausė opozicijos savivaldybės taryboje lyderis – Juk darbo grupė buvo sudaryta pakankamai seniai. Kaip žinau, išvados yra pateiktos ir mes galėjome jas svarstyti, ir tai turėjom padaryti prieš strateginio plano ir biudžeto patvirtinimą“, – sakė tarybos narys.

„Matau, kad bendro strategijos matymo trūksta mūsų, tiksliau – jūsų strateginiam planui“, – sakė S. Grinkevičius.

S. Grinkevičius pastebėjimu, jeigu būtų nuspręsta „Kėdbuso“ keleivius vežti nemokamai, strateginiame plane tam nėra numatyta lėšų. Pasak jo, tai tikrai yra vienas iš strateginių klausimų.

„Taip pat ir vienas iš klausimų – mokyklų tinklo pertvarka ir dalyvavimas tūkstantmečio mokyklų programoje turėjo būti apsvarstyti kartu, – frakcijos nuostatą paviešino S. Grinkevičius. – Matau, kad bendro strategijos matymo trūksta mūsų, tiksliau – jūsų strateginiam planui.“

Valdančiųjų balsais 2022–2024 rajono strateginis planas buvo patvirtintas. Frakcijos „Liberalai Kėdainių kraštui žmogui“ nariai balsuodami susilaikė.

Apgailestavo, kad Kėdainiai vis seka paskui kitus rajonus

Tvirtinant šių metų rajono savivaldybės biudžetą visos frakcijos vardu kalbėjusi Virginija Baltraitienė teigė, kad kaip ir strateginiame trejų metų plane, taip ir metų biudžete neradusi nieko naujo dėl švietimo pertvarkos, sveikatos apsaugos, autobusų parko, žaliojo kurso, dėl kurio yra reikalavimai priimti tam tikrus sprendimus.

„Turėčiau pasakyti, kad tiek biudžete, tiek strateginiame plane yra tik užtikrinamas mūsų įstaigų finansavimas, egzistavimas, jų darbas. Bet nėra kažkokių iššūkių sprendimų, nesimato strateginių pokyčių, – sakė V. Baltraitienė. – Tai yra jūsų, valdančiųjų, paskutinis biudžetas, kurį jūs įgyvendinsit, ir aš jau trečius metus nematau, kad atsirastų kažkas tokio, kad Kėdainiai išsiskirtų iš kitų rajonų, būtų kitokie, o ne tik rūpintis išlaikyti įstaigas, išmokėti atlyginimus biudžetininkams, suremontuoti šaligatvį, pabaigti kvartalines renovacijas“, – kalbėjo rajono tarybos narė.

V. Baltraitienė sakė pasigendanti kitokio požiūrio.

Pasak V. Baltraitienės, visa tai yra tęstiniai projektai, įgyvendinta tai, kas buvo priimta praėjusios kadencijos taryboje.

„Šiandien mes tikrai nebalsuosime už tokį biudžetą, kai yra neaišku, kaip bus su mokyklomis, – frakcijos „Liberalai Kėdainių karšto žmogui“ nuostatą pristatė V. Baltraitienė. – Tikiu, kad šiandien nėra paskaičiavimų, kiek kainuos mokyklų tinklo pertvarka, jeigu dalyvaujame Tūkstantmečio mokyklų programoje gaudami 2,5 milijonų eurų. Ar nepatirs biudžetas nuostolių?

„Tiek biudžete, tiek strateginiame plane yra tik užtikrinamas mūsų įstaigų finansavimas, egzistavimas, jų darbas. Bet nėra iššūkių sprendimų, nesimato strateginių pokyčių, – sakė V. Baltraitienė.

Kaip bus su autobusų parku? Mačiau, kad darbo grupės yra siūlomi keturi variantai dėl UAB „Kėdbusas“ veiklos. Kodėl negalėjome sprendimo dėl jo priimti sausio mėnesį ir jau šiandien įtraukti į mūsų priiminėjamą strateginį planą ir į biudžetą? Ar mes nemokamai vežiosime gyventojus, ką jau ne kartą kalbėjome, ir ne vienas rajonas jau yra padaręs?“ Tarybos narė apgailestavo, kad Kėdainiai vis seka paskui kitus rajonus.

„Dar pernai mero klausiau dėl gatvių apšvietimo: šiais laikais, XXI-ame amžiuje, vis dar negalime užtikrinti apšvietimo visą tamsų paros laiką žmonių gyvenamosiose vietose, – priminė V. Baltraitienė. – Dabar prisipirksime brangiausių vaizdo stebėjimo kamerų, o apšvietimo nebus. Nežinau, kiek ten tos kameros bus pajėgios fiksuoti, bet nusikaltimai daugiausiai įvykdomi tamsiu paros metu.“

V. Baltraitienė sakė pasigendanti kitokio požiūrio, kad Kėdainiai eitų į priekį, o savivaldybė ne tik įgyvendintų funkcijas, kurios yra pavestos ir privalomos biudžetinėms įstaigoms: „Nematome, kad visiems gyventojams atsirastų kažkas naujo, gero, malonaus, kad jie matytų kitokią strategiją, todėl mūsų visa frakcija šitam biudžetui nepritaria.“

2022 m. rajono savivaldybės biudžetas buvo priimtas be opozicijos balsų.

Praėjusį penktadienį prasidėjęs savivaldybės tarybos posėdis bus tęsiamas ateinantį penktadienį, vasario 25 d.

Panašios naujienos