Saulius Grinkevičius,

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos frakcijos „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ seniūnas

Praėjusį penktadienį įvykusiame eiliniame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje daugiausiai dėmesio sulaukė savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos praėjusių metų veiklos ataskaita ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimas.

Šių bei kai kurių kitų klausimų priėmimas atskleidė ir keletą politinių aspektų.

Opozicijos avansas

Prieš šį tarybos posėdį frakcijoje svarstėme, kaip įvertinti savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos darbą per praėjusius metus. Vis dėlto nutarėme „suteikti avansą“. Nebalsavome „prieš“, susilaikėme, tikėdamiesi, kad šiais metais administracijos vadovas dirbs geriau. 

Ketverius metus teko betarpiškai kartu dirbti su daugeliu iš savivaldybės administracijos darbuotojų – tikrai kvalifikuotų, motyvuotų ir atsakingų darbuotojų, kurie daro didelį darbą. Dėkui jiems. Savivaldybės vadovams reikia tik džiaugtis, kad jie dirba kartu.

Gerai, kad savivaldybėje yra anksčiau pradėtų darbų tęstinumas. Deja, kai kas ne iki galo padaryta – tai ir neįrengta maudymvietė Skongalio gatvės gale, tai ir užbaigtame miesto parke nepadaryta turėjusi būti akustinė scenos užuolaida, ir neužbaigta įgyvendinti idėja Atminties skvere (J. Basanavičiaus / Dotnuvos gatvių kampas – red. past.).

Didesnė bėda, kad administracijos direktorius nesusitvarkė su skandalingu Kėdainių vandenų“ vandens užterštumu gyvsidabriu – buvo įaudrinta Kėdainių visuomenė, ne visa informacija pateikta mums, tarybos nariams. Ne iki galo išspręsti pastato Skongalio gatvėje 23A nuomos klausimai. Netenkina mūsų ir dideli skirtumai tarp strateginio plano ir biudžeto. Nevykusi ir savivaldybės buhalterinės apskaitos reorganizacija.

Jei situacija nesikeis, kitais metais opozicijos avanso gali ir nebūti.

Bandymas suklaidinti

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, kurią valdantieji aktyviai bandė prastumti, vertinu kaip užslėptą bandymą dar kartą pakelti mokestį už šiukšles.

Tačiau valdantieji neįtikino net savo koalicijos partnerių, kad reikia keisti atliekų tvarkymo skaičiavimo metodikas. Bandė įtikinėti, kad ji labai gera, be jos negalima gyventi.

Klausimą pristatęs savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis, paklaustas, kokia iš to nauda savivaldybei, pasakė, jog bus dengiami visi kaštai.

Dabar surenkami mokesčiai už šiukšles iš gyventojų ir įmonių nepadengia visų atliekų surinkimų kaštų, kuriuos  atliekų tvarkytojams turi padengti savivaldybė. Kaip galima piginant paslaugą, sugebėti padengti visus kaštus?..

Siekdami patvirtinti naujas skaičiavimo metodikas, rajono valdantieji su savivaldybės administracija klaidino tarybos narius ir gyventojus. Tačiau tarybos nariai (14:10) nepritarė šiam sprendimui, palikdami jį tobulinti.

Tamulis lieka ištikimas Naujokienei

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisų patvirtinimas išdavė tiesiogiai žmonių išrinkto mero Valentino Tamulio ištikimybę Nijolės Naujokienės valdomam judėjimui.

Mero balsas, kai tarybos narių balsai pasiskirstė po lygiai (12:12) nulėmė, kad tarybos veiklos reglamento pataisos buvo patvirtintos be opozicijos pasiūlymų.

Vicemeras neturi pasitikėjimo

Antrą kartą žlugo vicemero Pauliaus Aukštikalnio bandymas patekti į Kauno regiono plėtros tarybą.

Nors tarybos tvirtinimui buvo paruoštas sprendimas įgalioti atstovauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose P. Aukštikalnį (kai to negalės atlikti meras), tarybos nariai įgaliojimus vėl suteikė ne jam. Merą pavaduos tarybos narys Jonas Talmantas.

P. Aukštikalniui antrą kartą nepavyko. Tai rodo, kad vicemeras neturi daugumos tarybos narių pasitikėjimo.