Pirkau naudotą automobilį ir jis sugedo po dviejų savaičių nuo jo įsigijimo. Ar turiu teisę reikalauti pardavėjo atlyginti automobilio remonto išlaidas?

LR Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, ir pardavėjas su pirkėju šių trūkumų nebuvo aptaręs iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą reikalauti iš pardavėjo: 1) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); 2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 3) atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Atkreiptinas dėmesys, jog Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Prašymas atlyginti transporto priemonės remonto išlaidas laikytinas reikalavimu atlyginti turtinę žalą (patirtas išlaidas), todėl vartotojas, gindamas savo galimai pažeistas teises, pirmiausia turi kreiptis į pardavėją ir pasinaudoti Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje nurodytomis savo teisėmis. 

Įrodinėjant transporto priemonės trūkumus ir jų apimtį bei pardavėjo atsakomybę už juos, vartotojas turėtų kreiptis dėl automobilio ekspertizės atlikimo, kad būtų įvertinta ir pateikta išvada, kuri patvirtintų aplinkybę, jog įvertinus transporto priemonės trūkumus bei jų pobūdį, jų nebuvo galima pastebėti prieš transporto priemonės įsigijimą ją apžiūrint ir tikrinant, trūkumai egzistavo transporto priemonės pirkimo metu, kad dėl nustatytų trūkumų negalima tinkamai ir saugiai eksploatuoti transporto priemonės, trūkumai buvo nuslėpti nuo vartotojo ir už šiuos trūkumus yra atsakingas pardavėjas. Dėl natūralios eksploatacijos metu atsiradusių transporto priemonės trūkumų atsakomybė tokiu atveju pereina pirkėjui ir pardavėjas už įprastus transporto priemonės priežiūros ir remonto darbus nėra atsakingas.

Panašios naujienos