Pirmasis birželio sekmadienis yra Tėvo diena. Ta proga vieni skubėjo sveikinti savo tėvų, kiti rinkosi į mišias ir važiavo į kapines pagerbti Amžinybėn išėjusių tėvų, senelių, krikšto tėvų.

,,Šiandien kreipkimės į Dievą, prašydami, kad visi tėvai būtų mūsų dangiškojo Tėvo atspindys, kad suvoktų jiems duotos tėvystės dovanos svarbą, kad nepritrūktų jiems kantrybės, atlaidumo ir teisingumo auginant ir auklėjant savo vaikus, kad su jais puoselėtų stiprų ryšį.

Melskimės ne tik už gyvuosius, bet ir už mirusius tėčius, prašydami jiems dangiškos ramybės. Aplankykime jų kapus, pagerbkime ir senelių atminimą. Tokiu būdu pelnysite atlaidus“, – aukodamas mišias kalbėjo Kėdainių dekanas Norbertas Martinkus, tuo pačiu primindamas, kad už gyvus ir mirusius tėčius bus meldžiamasi visą oktavą (aštuonias dienas – red. past.).

,,Šiandien meldžiausi ne tik už save, bet ir už kitus tėčius, kad jie nepaliktų savo vaikų, kad būtų jų mylimi, kad  vaikai neapleistų jų senatvėje. Taip jau yra, kad labiau yra gerbiamos motinos, o tėvai tarsi lieka antrame plane, gal todėl nemažai vyrų pasuka klystkeliais, nesirūpina šeima, o po to lieka atskirtyje.

Kol turime gyvus tėčius, lankykime juos ne tik per šventes, palengvinkime jų kasdienybę, o mirusius  prisiminkime maldoje, juk be tėvų ir mūsų nebūtų pasaulyje“, – sako du vaikus užauginęs Eugenijus.

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje susirinkę tėvai dekano buvo palaiminti, susirinkusieji taip pat sukalbėjo Švč. Jėzaus Širdies litaniją, vyko ir Švč. Sakramento adoracija. Pagal katalikišką tradiciją visas birželio mėnuo yra skiriamas pagarbinti Švč. Jėzaus Širdį.

Viršelio nuotr.: Šv. Juozapo bažnyčioje šiandien buvo palaiminti tėvai ir meldžiamasi už mirusius tėčius. (L. Pranckevičiūtės nuotr.)