Kėdainių fosforo trąšų gamybos bendrovės „Lifosa“ pajamos iš pagrindinės veiklos 2019 m. siekė 352,5 mln. eurų ir buvo 3,8 proc. mažesnės lyginant su 2018 m. Tokį pokytį lėmė padėtis pasaulio rinkoje: nuo praėjusių metų pradžios fosforo trąšų kaina pasaulio rinkose mažėjo, tuo tarpu žaliavų kaina kilo.


Bendrovės audituotas grynasis pelnas pernai sudarė 18,0 mln. eurų, 2018 m. jis siekė 47,5 mln. eurų. Valstybės ir savivaldybės iždą AB „Lifosa“ pernai papildė 37,7 mln. eurų įvairių mokesčių.

„Trąšų gamyba yra itin cikliška ir pokyčiams pasaulyje jautri veikla, kuriai įtakos turi ir gamtos procesai, ir padėtis tarptautinėje rinkoje. Dėl nepalankių orų praėjusių metų rudens sezono metu Šiaurės Amerikoje trąšų kainos pasaulyje susitraukė, ir tai atspindi gamintojų pardavimo rodikliai bei mažėjusios gamybinės veiklos apimtys. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, „Lifosa“ toliau nuosekliai investuoja į efektyvumą didinančius ir gamtos išteklius tausojančius sprendimus bei pažangių ekologiškų trąšų gamybą, kurios paklausa pasaulyje nuolat auga“, – komentuoja Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius.

Bendrovės vadovas atkreipia dėmesį, kad lyginant su 2018 m. keleriopai išaugo „Lifosos“ pagaminamo karbamido fosfato – modernių, visiškai vandenyje tirpių trąšų, – kiekis. Šių trąšų bendrovė pernai pagamino 18,7 tūkst. tonų (2018 m. – 4,1 tūkst. tonų). Praėjusiais metais „Lifosa“ taip pat susitelkė į naujų kompleksinių mineralinių trąšų su siera, boru ir cinku (NP(S)+B+Zn) gamybą. Pernai pagaminta 73 tūkst. šios produkcijos tonų. 2017 m. pradėtų gaminti modernių moamonio fosfato trąšų gamybos apimtys keitėsi nežymiai – pernai jų pagaminta 0,7 proc. mažiau nei 2018 m.

Atsižvelgiant į padėtį pasaulinėje rinkoje ir bendrovei telkiantis į naujų, alternatyvių trąšų gamybą, pagrindinės „Lifosos“ produkcijos, diamonio fosfato gamybos apimtys pernai buvo sumažintos 9,1 proc. lyginant su 2018 m. Pašarinių fosfatų gamyba kito nežymiai – jų bendrovė pagamino 1,3 proc. mažiau nei užpernai.

Bendrovės investicijos į tvarią plėtrą praėjusiais metais viršijo 7,6 mln. eurų. Didžioji investicijų dalis buvo skirta universalių kompleksinių trąšų gamybos linijai įrengti.

Apie 98 proc. „Lifosos“ produkcijos eksportuojama. Didžioji jos dalis realizuojama Europos, taip pat Šiaurės ir Pietų Amerikos, Afrikos rinkose. Praėjusių metų balandį Lietuvos pramoninkų konfederacija bendrovei suteikė „Lietuvos metų eksportuotojo 2018″ titulą didelių įmonių grupėje; bendrovė šį pripažinimą pelnė devintą kartą.

„Lifosos“ gaminamas kristalinis karbamido fosfatas pernai gruodį pelnė „Lietuvos metų gaminio“ titulą. Karbamido fosfatą bendrovė pradėjo gaminti 2018 m. atidarytame ceche. Į jo statybas „Lifosa” investavo per 14 mln. eurų.

Akcinė bendrovė „Lifosa“ nuo 2002 metų priklauso Šveicarijoje registruotai „EuroChem Group AG“. Tai tarptautinė kompanija, viena didžiausių pasaulyje mineralinės agrochemijos įmonių. Grupei priklausančios gamybos, logistikos ir prekybos bendrovės veikia daugelyje pasaulio valstybių ir vienija per 26 tūkst. darbuotojų.