Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (SJMC) įgyvendinamos net penkios tęstinio profesinio mokymo programos. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriuje galima įgyti naują profesiją, jeigu anksčiau įgyta tapo nepopuliari ar žmonės negali rasti darbo, o gal tiesiog nori pakeisti profesiją.

Vykdomos penkios programos

Dažniausiai įgyti naują profesiją žmonės yra siunčiami iš Užimtumo tarnybos. Kadangi programos yra mokamos, todėl visas mokslas yra finansuojamas Užimtumo tarnybos lėšomis.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Jūratė Vaitonienė informavo, jog yra penkios tęstinio profesinio mokymo programos, iš kurių populiariausios – slaugytojo padėjėjo bei socialinio darbuotojo padėjėjo.

Šiuo metu Kėdainių SJMC mokosi slaugytojo padėjėjo profesijos mokiniai. Slaugytojo padėjėjo mokslai trunka penkis su puse mėnesio, socialinio darbuotojo padėjėjo programa kiek trumpesnė.

Slaugytojo padėjėjo profesijos mokymosi metu bendradarbiaujama su socialiniais partneriais – sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinėmis įstaigomis, kurios teikia sveikatos paslaugas namuose – lanko neįgalius asmenis, tad kai kuriuos praktinius darbus bei užduotis mokiniai gali atlikti ir darbo vietoje.

Mokymus baigusios slaugytojo padėjėjos gali dirbti įvairiose įstaigose – ligoninėse, slaugos namuose, socialinėse įstaigose. Slaugytojo padėjėja negali teikti gydomųjų paslaugų, tačiau padėti prižiūrint pacientą – taip.

Be minėtų profesijų Kėdainių SJMC galima pabaigti sekretoriaus profesinio mokymo modulinę programą, taip pat kambarių tvarkytojo bei svečių priėmėjo. Tai daugiau su darbu viešbutyje susijusios specialybės.

Galima įgyti ir tinkamą išsilavinimą

Kaip pastebi J. Vaitonienė, mokytis pagal šias programas galima turint skirtingą minimalų išsilavinimą. Norint mokytis slaugytojo padėjėjo profesijos, būtina turėti vidurinį išsilavinimą, socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją įgyti galima ir turint pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą. Kambarių tvarkytojams užtenka pradinio ugdymo pažymėjimo.

,,Mūsų įstaiga dėkinga dar ir tuo, kad jeigu žmogus neturi tinkamo išsilavinimo lygio ir nori įgyti specialybę, kur reikalaujama pagrindinio arba vidurinio ugdymo, yra galimybė formaliuosiuose skyriuose mokytis bei gauti reikiamo išsilavinimo diplomus.

Visos mokymo programos buvo atnaujintos 2019 metais – iš paprastų tęstinių jos tapo modulinėmis. Tarkim, asmuo gali vieną modulį baigti vienoje įstaigoje, kitą modulį – kitoje, o sukaupęs visus modulius, įgyti norimą profesiją. Pagal atnaujintas programas specialybę jau pakeitė daugiau nei 150 žmonių.

Kėdainių SJMC neformaliojo ugdymo profesijos mokytoja S. Rimkuvienė.

Ši slaugytojo padėjėjo mokymo programa baigsis metams baigiantis – gruodžio mėnesį mokinės laikys egzaminus. Sėkmingai baigus programą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Socialinio darbuotojo padėjėjo grupę formuosime rugpjūčio pabaigoje, ji mokymus baigs iki Naujųjų metų. Po Naujųjų metų formuosime naujas grupes,“ – teigė J. Vaitonienė.

Moko padėti slaugos specialistui

Apie programos paskirtį bei įgūdžius, kurie įgyjami besimokant slaugytojo padėjėjo profesijos, pasakojo Kėdainių SJMC neformaliojo ugdymo profesijos mokytoja Sandra Rimkuvienė, kuri taip pat dirba VšĮ Kėdainių PSPC slaugos paslaugų tarnybos paciento namuose bendrosios praktikos slaugytoja.

,,Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Mokymus baigusios slaugytojo padėjėjos gali dirbti įvairiose įstaigose – ligoninėse, slaugos namuose, socialinėse įstaigose. Mokymosi metu jos įgyja tokių žinių bei įgūdžių, kurie reikalingi neįgaliam pacientui padėti. Pirmiausia tai bendravimas, kuris labai reikalingas, o toliau – visa priežiūra: maitinimas, asmens higiena, odos bei žaizdų priežiūra bei kiti dalykai“, – teigė profesijos mokytoja S. Rimkuvienė.

Mokosi įvairių specialybių žmonės

Pasak S. Rimkuvienės, tokių specialistų poreikis nuolat auga, todėl baigus mokslus gauti darbą nėra sudėtinga.

Kaip sakė profesijos mokytoja, persikvalifikuoti ir įgyti naują profesiją ateina labai įvairių specialybių žmonių, taip pat ilgalaikių bedarbių, jaunų asmenų.

Slaugytojo padėjėjas – jautri profesija. „Pirmiausia turi būti malonus bendravimas, empatija, paguoda, mokėjimas prieiti prie paciento ir suprasti, atjausti, mokėti jį paguosti. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų.

Kaip pasodinti sunkiai sergantį žmogų, suteikti jam kitokią pagalbą – visos šios žinios įgyjamos mokymosi metu.

Taip pat svarbūs techniniai įgūdžiai profesionaliai padėti slaugytojui. Jų kompetencija – suteikti informaciją ligoniui ir jo artimiesiems apie slaugos priemones esant skirtingiems sutrikimams, pavyzdžiui, kvėpavimo takų, virškinimo ar kitų sistemos sutrikimų. Slaugytojo padėjėja negali teikti gydomųjų paslaugų, tačiau padėti prižiūrint pacientą – taip“, – kalbėjo S. Rimkuvienė.

Svarbiausia – bendrauti su žmogumi

Viena iš mokinių – Onutė Sadauskienė – sako, kad ją mokytis šios profesijos siuntė Užimtumo tarnyba.

,,Aš asmeniškai pati esu susidūrusi su šiuo darbu, esu ėjusi pas ligonius į namus, bet juos daugiausia apipirkdavau ir tiek. Panašius kursus seniau buvau baigusi, bet čia labai gerai, daugiau visko išmoko ir išaiškina, kaip teisingai viską daryti, kaip laikytis higienos, prižiūrėti ligonį, kaip jį aprengti, pasodinti ir kt. Gavusi baigimo pažymėjimą ieškosiu darbo, bet dar nesu numačiusi, kur“, – teigė O. Sadauskienė.

O. Sadauskienės nuomone, dirbant tokį darbą reikia ir teorinių žinių, bet labai svarbi ir praktika: „Tikrai nesu susidūrusi su tokiu ligoniu, jo priežiūra, slauga, kaip jį maudyti, aprengti lovoje, pasodinti, pamaitinti. Dabar viską darome su manekenu, o paskui tas žinias, ko išmoksime, pritaikysime realiems ligoniams. Manau, kad priprasime. Svarbiausia – bendrauti su žmogumi, kalbėtis su juo, jį išgirsti, jam padėti patenkinti jo poreikius.“

A. Raicevičienės nuotraukos

Panašios naujienos