Rugpjūčio 15 dieną Kėdainiuose, Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Žolinių iškilmės gražiai susipynė su regos negalią turinčių žmonių bendruomenės švente. Po pamaldų ir Eucharistinės procesijos bažnyčios šventoriuje, ošiančių medžių pavėsyje, smagiu pasibuvimu paminėtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) piet­vakarių centro Kėdainių rajono filialo 60 metų gyvavimo jubiliejus.

Daug nuoširdžių akcentų

Vidurdienį po vėsiais bažnyčios skliautais, nešini žolynų puokštelėmis, gausiai susirinko parapijiečiai, LASS vadovai ir nariai, rajono vadovai, Seimo nariai. Šv. Mišias aukojo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius. Šv. Rašto pirmąjį skaitinį iš Brailio raštu rašyto teksto skaitė LASS narė iš Prienų Onutė Matusevičiūtė.

Bažnyčios vidų puošė LASS Kėdainių rajono filialo rankdarbių būrelio, kuriam vadovauja Sondra Žalakevičienė, paveikslų paroda.

Palaiminus žolynus ir šių metų derlių maldininkai rinkosi šventoriuje, kurį Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmei paruošė prie parapijos veikiančių maldos grupių ir „Carito“ nariai. Marijos legionierės gėlėmis pievelėje išrašė Marijos vardą, papuošė Lurdo Marijos statulą. Grupė „Motinos maldoje“ pasirūpino „Mamų Žolinių pyragu“, kurio užteko visiems gausiai susirinkusiems šventės dalyviams ir žiūrovams. Kėdainių Povilo Lukšio šaulių 205-oji kuopa vaišino gardžia kareiviška grikių koše, o atsigaivinti buvo galima stipria, aromatinga žolelių arbata.

Žvilgsnis į istoriją

Šventinį renginį pradėjo klebonas, pakvietęs visus bendros maldos, priminęs pasitikėti Viešpačiu ir jo meile. Vėliau kalbėjo LASS pirmininkas Paulius Kalvelis, Kėdainių rajono filialo pirmininkė Asta Miliauskienė, sveikino svečiai.

Kėdainių rajono žmonių su regos negalia bendruomenei A. Miliauskienė vadovauja nuo 2014 metų. Ji papasakojo, kad Kėdainių filialas įsikūrė 1961 metais, bet galimybė paminėti šešiasdešimtmetį atsirado tik šiemet – planus buvo sujaukusi pandemija. „Iš pradžių būta tik 17 narių, tačiau siekiant apjungti, suvienyti žmones su regos negalia, jų buvo intensyviai ieškoma. Po trejų metų jau atsirado keturios dešimtys žmonių. Taip filialas plėtėsi, žmonių daugėjo, prasidėjo įvairios veiklos, kultūriniai renginiai, namudinis darbas: kas ką galėjo, tas tą gamino, kiek sugebėjo, savo jėgomis“, – su organizacijos istorija supažindino filialo vadovė.

Vartydama organizacijos metraštį ji sako sužinojusi įdomių faktų. Pavyzdžiui, kad Kėdainių rajone veikė net trys akluosius ir silpnaregius vienijantys skyriai: Kėdainių, Krakių ir Šėtos.

„Patyrinėjusi metraštį maloniai nustebau, kad mūsų filialas jungė labai šviesius ir intelektualius žmones. Tai, pavyzdžiui, Anapilin jau išėjusi Janina Matulienė, viešosios bibliotekos direktorė, ir kiti, todėl nenuostabu, kad buvo aktyvi kultūrinė veikla. Susikūrė ansamblis „Temela“, kuris gyvavo 30 metų. Visada veikė amatų būrelis, žmonės gamino įvairius dirbinius“, – pasakojo A. Miliauskienė.

Savo dirbinius regos negalią turintys žmonės paprastai parduoda mugėse, renginiuose, paro­dose, o neseniai šias galimybes papildė elektroninė parduotuvė. Ją galima rasti internetinėje svetainėje neregiai.lt.

Bendruomenė stiprėja

„Kaip ir kiekviena bendruomenė, stengiamės pritraukti kuo daugiau žmonių. Šiuo metu mūsų bendruomenė Kėdainiuose jungia 118 narių. Jauniausiai narei 27-eri, o vyriausiam nariui – jau per 80 metų. Mūsų pagrindinė susirinkimo vieta – patalpos „Spindulio“ mokykloje, J. Basanavičiaus g. 99. Vyksta rankdarbių būrelis, rengiam parodėles. Mėgstame keliauti, pernai dalyvavome „Camino Lituano“ žygyje, o šiemet kelionės taip pat ypatingos – lankėme vienuolynus. Bandome tvirtinti savo bendruomenę tikėjimu, plečiame akiratį. Laikomės požiūrio, kad bendruomenė – tai šeima, siekianti bendro tikslo.“

Pašnekovės teigimu, pradinis regos negalią turinčių žmonių susibūrimo tikslas buvo susijęs su aplinkos pritaikymu, pagalba techninės pagalbos priemonėmis. „Palaipsniui tos priemonės tobulėjo ir dabar jų, galinčių pagelbėti buityje, yra daug. Pavyzdžiui, kalbantys laikrodžiai, kūno termometrai, garsinių knygų grotuvas, kuris kai kam yra vienintelis langas į kultūrinę erdvę“, – pasakojo A. Miliauskienė.

Beje, Kėdainių rajono filialo žmonės džiaugiasi turėdami savo gretose ilgametę vadovę Teresę Sobestijanskienę. „Ji šiuo metu gyvena nebe Kėdainiuose, bet palaikome ryšį, padeda mums patarimais“, – minėjo pašnekovė.

Gali gyventi visavertiškai

Pauliaus Kalvelio, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko, teigimu, regėjimo negalią turinčių žmonių bendruomenė iš tiesų yra vieninga. „Pagrindinis mūsų tikslas – kad vieni kitiems padėtume, kad būtų paprasčiau ir linksmiau gyventi šiame pasaulyje, nes iššūkių turime įvairių, pradedant nuo fizinės, informacinės aplinkos. Bet mūsų stiprybė tikriausiai ir yra tai, kad mes vieni kitiems labai smarkiai padedame. Tie, kurie tapo neregiais ar silpnaregiais susiklosčius įvairioms gyvenimo aplinkybėms, su kitų pagalba gana lengvai ir greitai adaptuojasi ir toliau gyvena visavertį gyvenimą“, – kalbėjo pašnekovas.

Svečias iš Vilniaus pastebėjo, kad sunkiausia žengti pirmus žingsnius tiems, kurie yra neseniai netekę regėjimo. „Ir štai šitoje vietoje tiek mūsų bendruomenė, tiek visų savivaldybių darbuotojai padeda žengti tuos pirmuosius žingsnius į savarankiškumą. Pradedant nuo aplinkos pritaikymo, pamokymo, kaip naudotis baltąja lazdele, išmaniuoju telefonu. Žingsnis po žingsnio ir tie žmonės, kurie neįsivaizdavo, kad galės gyventi visavertį gyvenimą, praėjus pusmečiui ar metams, puikiai šoka, dainuoja, bendrauja ir dalijasi gera nuotaika“, – sakė P. Kalvelis.

LASS vadovo nuomone, dabartinė socialinės įtraukties politika yra gana sėkminga. „Mums, kaip regėjimo negalią turintiems žmonėms, informacinės technologijos atveria daug kelių. Jeigu prieš 20 metų nelabai galėjome įsivaizduoti, kad galima savarankiškai keliauti, mokėti mokesčius, šiuo metu visa tai darome. Sėkmės istorijų turime visose srityse – pradedant informacinėmis technologijomis, baigiant aktoryste, radijo laidų vedimu, savivaldoje“, – kalbėdamas apie regos negalią turinčių žmonių įsidarbinimą, minėjo P. Kalvelis.

Daina – atgaiva širdims

Pasidžiaugus bažnyčios šventoriuje sklandančia bendrystės dvasia, tarpusavio pagalba ir geranoriškumu, gera nuotaika, organizatoriai ir svečiai linkėjo kėdainiečių organizacijai ilgų, sėkmingų gyvavimo metų.

Šventę tęsė koncertas. Šventinę nuotaiką kūrė LASS narių ansambliai: Kaišiadorių rajono filialo ansamblis „Volungėlė“, kurio vadovė Regina Griesiuvienė, Jonavos rajono kaimiška kapela „Jonavėlė“, vadovas – Valery Posakc, Prienų rajono filialo vokalinis ansamblis „Puriena“, kuriam vadovauja O. Matusevičiūtė. Gražių kūrinių dovanojo Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kapela „Parapija“ ir Kėdainių SMJC TAU moterų vokalinis instrumentinis ansamblis „Giedra“ (abiejų kolektyvų vadovė Aldona Sasnauskienė), populiariosios muzikos atlikėjai.


LASS Kėdainių rajono filialas

Mūsų tikslai

 • Mažinti regėjimo neįgaliųjų socialinę ir kultūrinę atskirtį, skatinti integraciją į visuomenę.
 • Mūsų paslaugomis naudojasi Kėdainių rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai.
 • Jei turite regėjimo problemų

Filiale Jums suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymo paslaugas;
 • tarpininkausime įsigyjant techninės pagalbos priemones ir pamokysime jomis naudotis.

Filialo darbuotojai suteiks:

 • tarpininkavimo paslaugas;
 • atstovavimo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;

Filiale Jums gali:

 • pamatuoti kraujospūdį;
 • užregistruoti specialistų konsultacijai;
 • palydėti pas specialistus.

Susisiekite su mumis!  

LASS Kėdainių rajono filialas
J.Basanavičiaus 99, Kėdainiai
Tel. 8 347 51 589, mob. 8 684 68 532
El. paštas: kėdainiai@lass.lt

Šaltinis: www.neregiai.lt

R. Valionio nuotraukos

Panašios naujienos