Civilinės saugos ženklas - mėlynas trikampis oranžiniame fone.

Civilinės saugos ženklas – mėlynas trikampis oranžiniame fone.

Šis ženklas (mėlynas trikampis oranžiniame fone)* gali išgelbėti Jūsų gyvybę. Tik ar žinote, ką jis reiškia? Ar daug tokių pastebėjote netoli savo gyvenamosios vietos? Į Kėdainius atvykę kariškiai ne gąsdino, bet įspėjo – kariniam konfliktui reikia pradėti ruoštis jau dabar. Ir ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai.

Šiandien, konflikto Ukrainoje kontekste dažnas susimąsto, ką reiktų daryti, jei mieste vyktų mūšiai? Kur eiti, ką daryti, kur slėptis? Kaip pasiruošti veiksmams, nuo kurių priklausytų, ar pavyks išlikti gyvam? Kokiu būdu kiekvienas iš mūsų galėtų padėti ginti Tėvynę?

Į šiuos klausimus bandė atsakyti Linas Idzelis, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo viršininkas majoras. Diskusijoje taip pat dalyvavo ir Saulius Gasiūnas, Krašto apsaugos ministerijos Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento direktorius.

Kariškiai kalbėjo tiesiai ir be užuolankų – taip, Lietuva yra grėsmės zonoje, todėl gyventojai turi atsibusti ir suprasti, kad kasdien eskaluojama karinė grėsmė iš Rusijos yra reali, todėl privalu telkti gynybos pajėgas.

„Karinės grėsmės atveju, visi pasitarnauja pagal savo galimybes: vieni praverčia medicininėmis žiniomis, kiti – statydami ar saugodami slėptuves, treti – virdami civiliams pietus. Aišku, atsiranda ir tokių, kurie bando slėptis, bėgti į kitą šalį. Be to, negalime atmesti galimybės, kad dalis lietuvių taptų kolaborantais“, – sakė L. Idzelis. Jis pateikė skaičius – 1 kovotojui vidutiniškai padėtų 10 civilių asmenų.

Majoras L. Idzelis (dešinėje)  pasakojo, su kokiomis grėsmėmis kasdien susiduria Lietuva.

Majoras L. Idzelis (dešinėje) pasakojo, su kokiomis grėsmėmis kasdien susiduria Lietuva.

Jam pritarė ir S. Gasiūnas – nors Lietuva ir priklauso NATO, tačiau nereiktų pasiduoti nepamatuotoms iliuzijoms, esą visi mus besąlygiškai imtųsi ginti.

„Mes, lietuviai, įsivaizduojame, kad karinės grėsmės atveju mus nedelsiant išgelbės amerikiečiai su sąjungininkais. Deja, ne visai taip. Jei mes patys, lietuviai, nesiginsime, nepasipriešinsime, nekovosime prieš užpuolikus, niekas mūsų ir negelbės. Na, nebent atsiųs užuojautos atviruką… Negi Jūs galvojate, kad amerikietis, anglas ar tas pats mūsų kaimynas lenkas lies kraują dėl mūsų, jei mes patys nė piršto nepajudinsime?“, – klausė S. Gasiūnas.

Bene tris valandas trukusios paskaitos metu, L. Idzelis klausytojus (kurių tarpe buvo ir garbaus amžiaus žmonių, ir jaunuolių), supažindino su pagrindinėmis išlikimo taisyklėmis.

„Svarbu išlaikyti šaltą protą ir naudotis tuo, kas yra arčiausiai. Pavyzdžiui, jeigu turite rūsį, žinokite, jog jis naudingas ne tik uogienių laikymui. Karo metu rūsiai gali būti panaudoti kaip neblogos slėptuvės“, – patarė majoras. Be to, karo metu neįkainojamą vertę įgauna tokie dalykai kaip alkoholis, cigaretės, konservuotas maistas, geriamasis vanduo.

„O cigaretėmis, stipriaisiais alkoholiniais gėrimais galima ir gyvybę išsipirkti. Taigi, šios atsargos tampa kone gyvybinėmis“, – kalbėjo pašnekovas.

Pats majoras L. Idzelis dirbo NATO būstinėje, dalyvavo taikdariškose misijose, o dabar, kartu su kitais karininkais paruošęs paskaitą apie galimą agresiją prieš Lietuvą, susitikinėja su jaunimu ir bendruomenių nariais ir moko, kaip elgtis, jei kaimynus puldinėti mėgstanti Rusija vėl pasikėsintų okupuoti mūsų valstybę.

„Esant dabartinei situacijai, būtina kreipti dėmesį į jaunimą, ugdyti jų pilietiškumą, mums visiems patiems dirbti patriotinį darbą. Be to, nelaimės atveju tėvynės ginti dažniausiai eina vidutinis gyventojų sluoksnis – tiek turtuoliai, tiek vargšai valstybės negins“, – dėstė svečias.

Tiesiai iš karo fronto - separatistų uniforma su ja "puošiančia" Georgijaus juostele...

Tiesiai iš karo fronto – separatistų uniforma su ja „puošiančia” Georgijaus juostele…

Pasak majoro, Rusija jau atliko visus parengiamuosius veiksmus, tokius kaip šalies kiršinimas, nelogiškos propagandos skleidimas. Visa tai tęsiasi jau nuo 1993 metų. Realiais pavyzdžiais jis pasakojo, kaip Rusija išbando mūsų specialiųjų tarnybų reagavimo greitį ir pobūdį, kokių ši imasi veiksmų, stebi, kaip į tokius įvykius reaguoja ir visuomenė.

„Kokie būtų pirmieji okupantų žingsniai? Karinė technika turėtų riedėti pagrindinėmis šalies magistralėmis ir pasiekti didžiuosius miestus. Įsitvirtinę ten, okupantai plėstųsi į periferiją. Visuose miestuose užpuolikai pirmiausiai užimtų policijos nuovadas, mat policija turi daugiausiai informacijos apie gyventojų turimus ginklus“, – sakė majoras.

Baigdamas, jis reziumavo. „Jie nesikeičia ir niekada nepasikeis. Mes gyvename prie ugnikalnio, todėl reikia būti budriems ir pasiruošusiems visokioms situacijoms. Juk tėvynės gynyba yra visų mūsų reikalas“, – susirinkusiai publikai akcentavo L. Idzelis.

* Šie nauji ženklai (mėlynas trikampis oranžiniame fone), nurodo, kur rinktis gyventojams karo atveju paskelbus evakuaciją. Ženklais žymimos slėptuvės, kuriomis gali būti mokyklos, vaikų darželiai, netgi prekybos centrai.

Panašios naujienos