Praėjusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje paskirstyta dotacija – valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. Kėdainių rajonui tekę 20, 9 tūkst. eurų be išimčių padalinti visoms mūsų savivaldybės mokykloms. Tiesa, joms išdalintos skirtingos sumos, o gautus pinigus nutarta skirti ne tik gimnazistams, nes konsultacijos reikalingos visiems mokiniams.

Gaus papildomai

Pasak Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Juliaus Lukoševičiaus, lėšos abiturientų konsultacijoms nuo gegužės 24-osios iki birželio 4 dienos bus skirtos papildomai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų, o gautas valstybės lėšas mokykloje skirsto mokyklos vadovas. Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinamas mokinių ir mokytojų, dalyvaujančių konsultacijose, sąrašas, taip pat konsultacijų skaičius ir grafikas.

„Mokyklos vadovas kaip tiesioginis mokytojų darbdavys ir ugdymo proceso organizatorius geriausiai mato kam ir kiek reikia konsultacijų“, – sakė J. Lukoševičius.

Kiek kam skyrė

Tarybos sprendimu didžiausios valstybės lėšų sumos mokinių konsultacijoms skirtos dviem miesto progimnazijoms: Kėdainių „Ryto“ – 3,8 tūkst. Eur, ir Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ – 3,3 tūkst. Eur. Mažesnė suma – 2,2 tūkst. Eur, teko Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijai.

Didžiosioms miesto gimnazijoms – „Atžalyno“ ir Šviesiajai, skirta po 1,9 tūkst. Eur.  

Likusi pinigų suma padalinta taip: Akademijos gimnazijai 1,2 tūkst. Eur, Josvainių gimnazijai 1,1 tūkst. Eur, Krakių Mikalojaus Katkaus ir Šėtos gimnazijoms po 1,0 tūkst. Eur, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui 700 Eur, Labūnavos pagrindinei mokyklai 600 Eur, Kėdainių specialiajai mokyklai, Dotnuvos ir Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėms mokykloms po 400 Eur, Vilainių mokyklai-darželiui „Obelėlė“, Miegėnų ir Truskavos pagrindinėms mokykloms po 300 Eur, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai ir VšĮ „Pažinimo taku“ po šimtą eurų.

Vyksta grupėse

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) šalies savivaldybėms lėšas, skirtas mokinių konsultacijoms, apskaičiavo pagal bendrą mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių 2020 metų rugsėjo 1 dieną, skaičiuojant mokiniui po 4 eurus.

Keturi eurai – tai ne vienkartinė suma vienam mokiniui. Tai yra sutartinis dydis apskaičiuojant lėšų sumą rajonui. Konsultacijos trukmę, jų skaičių nustato mokyklos vidaus teisės aktai.

Konsultacijos 1–10 klasių, I–III gimnazijos klasės mokiniams organizuojamos nuo šių metų vasario 8 d. iki 2020–2021 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams –  nuo vasario 8 d. iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Konsultacijos gali vykti 5–11 mokinių grupėmis, kurias galima sudaryti iš skirtingų klasių mokinių, apjungiant gretimų klasių vaikus, jeigu nėra galimybės mokykloje sudaryti atskiros grupės.

Kokie dalykai?

Papildomai mokiniai gali lankyti šių dalykų konsultacijas: matematikos, lietuvių kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (tautinių mažumų mokyklose), užsienių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, istorijos ir geografijos.

Kiekvienoje mokykloje gali būti rengiamos atviros konsultacijos, tai reiškia, kad į jas gali ateiti kitų mokyklų mokiniai.  

Mokytojams už šias papildomas konsultacijas apmokama iš ŠMSM skirtų lėšų.

Už valstybės dotacijos lėšų įsisavinimą savivaldybė turi atsiskaityti ministerijai.

Nr.SavivaldybėLėšos iš viso, eurais
1Akmenės rajono9716
2Alytaus miesto26780
3Alytaus rajono5444
4Anykščių rajono7668
5Birštono2060
6Biržų rajono8296
7Druskininkų8464
8Elektrėnų10624
9Ignalinos rajono4440
10Jonavos rajono19184
11Joniškio rajono8252
12Jurbarko rajono10420
13Kaišiadorių rajono13556
14Kalvarijos4320
15Kauno miesto141456
16Kauno rajono39068
17Kazlų Rūdos4996
18Kėdainių rajono20828
19Kelmės rajono10084
20Klaipėdos miesto81708
21Klaipėdos rajono20492
22Kretingos rajono17476
23Kupiškio rajono6148
24Lazdijų rajono7288
25Marijampolės26792
26Mažeikių rajono25104
27Molėtų rajono6040
28Neringos544
29Pagėgių3044
30Pakruojo rajono6960
31Palangos miesto8008
32Panevėžio miesto41728
33Panevėžio rajono11236
34Pasvalio rajono9792
35Raseinių rajono13004
36Švenčionių rajono8980
Iš viso650 000
Lėšų konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, paskirstymas pagal savivaldybes.

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.