Kovo 2 d. Dotnuvos seniūnijoje, Akademijoje vyko Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos visuotinis susirinkimas, kuriame ūkininkai aptarė praėjusius metus ir numatė šių metų darbus. 

Padės vieni kitiems

Susirinkime dar vienai kadencijai sąjungos pirmininku išrinktas Virmantas Ivanauskas, taip pat išrinkta taryba, kurią sudaro pirmininkas, vicepirmininkas ir 9 nariai. Iš pastarųjų pasikeitė tik Dotnuvos ir Pernaravos seniūnijų atstovai: dabar Dotnuvos seniūniją atstovaus Rolandas Liutkevičius, o Pernaravos – Eugenijus Kasiulis. Patvirtinta ir revizijos komisija, kurios pirmininku išrinktas Bronislovas Mickevičius, tarybos narėmis tapo Rita Borinskijienė ir Nijolė Pacaitienė. Taip pat buvo pristatyta ir patvirtinta finansinė ataskaita bei pirmininko veiklos ataskaita.

Po diskusijų patvirtintas metinis nario mokestis, kuris yra 1,20 Eur už 1 deklaruotų pasėlių hektarą. Nustatytas 25 Eur minimalus ir 1000 Eur maksimalus metinis mokestis. Taip pat pritarta pasiūlymui nuo 1,20 Eur mokesčio sumos 0,10 Eur kaupti fonde, kurio lėšos bus skirtos padėti ištikus nelaimei. Tarybai palikta nustatyti atvejus, kada šios lėšos bus skiriamos.

Ūkininkai taip pat nusprendė, kad šventes organizuos iš savo lėšų. Tradicinę vasaros šventę šiemet nuspręsta organizuoti rudenį.

Pristatė idėjas ir naujoves

Susirinkimo svečias vargonininkas Robertas Lamsodis pristatė savo idėją „Kėdainiams reikia vargonų“ ir pakvietė ūkininkus prisidėti prie šios akcijos.

Kėdainių krašto kredito unijos rizikos vertinimo specialistas Ignas Jankauskas pristatė ŽŪM inicijuojamo melioracijos fondo steigimo ypatybes ir alternatyvas steigiamam fondui. Taip pat ūkininkams prisistatė ir Kėdainiuose naujai atsidariusio Kauno kredito unijos skyriaus vadovė Jorūnė Liutkienė.

Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga vienija 225 narius, iš jų 89 – jaunieji ūkininkai. Bendras narių deklaruotų pasėlių plotas – 43 409,30 ha.

Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos informacija