Nuo pirmadienio, vasario 8-osios, dalį Pelėdnagių kaimo gyventojų neramina ore tvyrantis nežinomas aštrus kvapas, žmonėms primenantis chemikalus. Tačiau išsiaiškinti, kas jį skleidžia, pačių žmonių reikalas. Pasirodo, ekstremaliosios situacijos metu kvapų kontrolę vykdanti institucija skundo, nesusijusio su COVID-19 ligos valdymu, greičiausiai net netirtų.

Susirūpino dėl šaltinio

Neįprastą kvapą po portale www.muge.eu vasario 9 d. pasirodžiusios publikacijos teigė jaučiantys ir Pašilių gyventojai.

„Neįprastą kvapą pajutau vakar (pirmadienį – aut. past.) per pietus grįžęs iš darbo, tačiau to labai nesureikšminau, maniau, kad išsisklaidys. Tačiau šiandien kvapas tebetvyro, tą pajuto ir kaimynai“, – antradienį pasakojo Trumposios gatvės gyventojas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Žmonių akys pirmiausia krypsta į netoliese esantį Kėdainių Pramonės rajoną, juolab kad savaitės pradžioje vyravo nuo tos pusės pučiantis šiaurės rytų vėjas. „Vis tik šis kvapas neprimena mums jau pažįstamų – žinome ir cukraus fabriko kvapus, ir valymo įrenginių, ir kitoje pusėje esančios mėsos perdirbimo gamyklos kvapus“, – liūdnai pajuokavo vyras. Pasak jo, neramu vien dėl to, kad kvapas naujas, aštrus, neprimena smalkių ar kito iš kaminų rūkstančių dūmų kvapo.

„Vėjo kryptis pasikeis, mes gal to kvapo nejusime, bet jis sklis kita kryptimi. Susirūpinome, kas galėtų būti jo šaltinis. Paskambinęs į Nacio­nalinį visuomenės sveikatos centrą sužinojau, kad reikia rašyti skundą raštu, o šiandien vis tiek niekas tirti neatvažiuos“, – sakė pašnekovas.

Neturėdami pagrindo, veiksmų nesiima

Tuo tarpu Jonavos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Kęstutis Celiešius patarė atkreipti dėmesį, ar kiti gyventojai nekūrena pastatams šildyti netinkamo kuro, pasak jo, greičiausiai kvapas sklinda iš kaminų.

Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė taip pat pirmiausia patarė raštu apie problemą pranešti Nacio­naliniam visuomenės sveikatos centrui. Jos teigimu, savivaldybėje veikianti Kvapų kontrolės komisija kvapų nematuoja, tai atlieka NVSC. Jei ši institucija organizuotų kvapų matavimą, tuomet įsijungtų komisijos nariai bei aplinkosaugininkai.

„Į mus gyventojai nesikreipė, negavome ir jokių žinių iš visuomenės sveikatos centro. Gyventojai gali ir savivaldybei parašyti raštą, jį pasirašyti, nufotografuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu“, – ketvirtadienio rytą sakė savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus vedėja.

Skųstis galima, bet ar reaguos?

Ketvirtadienį „Kėdainių mugė“ sulaukė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus vedėjos Jurgitos Arbočienės komentaro. Pasirodo, kad esant ekstremaliajai situacijai, NVSC nevykdo neplaninės ūkio subjektų priežiūros, išskyrus susijusios su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu.

– Kadangi savivaldybė ir aplinkosaugininkai siūlo dėl pirmųjų veiksmų kreiptis į NVSC, gal galite atsakyti, kokie gyventojų veiksmai turėtų būti šiuo atveju, norint sužinoti kvapo kenksmingumą ir šaltinį?

– Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę siekiant įvertinti ūkinės – komercinės veiklos veiksnių (stacionarių taršos šaltinių), galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai tik gyvenamojoje aplinkoje. Kvapų kontrolė atliekama gavus asmens (asmenų) skundą, kuriame asmuo (asmenys) skundžiasi iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionariųjų taršos kvapais šaltinių skleidžiamais kvapais gyvenamosios aplinkos ore.

– Kur ir kam skundą karantino metu adresuoti, kokia forma?

– Pareiškėjas turi raštu keiptis į NVSC ir pateikti šiuos duomenis: pareiškėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;  ūkinės veiklos, kurioje naudojami taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareiškėjas negali pateikti ir tai motyvuotai paaiškina skunde; kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.

Skundai, susiję su kvapais, tiriami, kai jaučiami pastovūs kvapai, o ne momentiniai. Galbūt tikslinga dėl esamos momentinės oro taršos, sklindančios nuo pramonės rajono, informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.

– Kokių veiksmų imsis specialistai, gavę gyventojų skundą?

– Sudaroma tarpžinybinė kvapų kontrolės komisija. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 asmenų, į ją įtraukiami NVSC, leidimą (licenciją) atitinkamai ūkinei veiklai išdavusios institucijos ir (ar) ūkinę veiklą kontroliuojančios institucijos bei savivaldybės administracijos atstovai.

– Per kiek laiko reaguosite ir atvyksite?

– Vykdydama kvapų kontrolės procedūras Komisija su pareiškėju suderintu laiku nuvyksta į skunde nurodytą gyvenamąją aplinką ir ūkinės veiklos, su kurios vykdymu gali būti siejamas kvapas, vykdymo vietą.

Šiuo metu NVSC, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų vykdymą, pavedimų įgyvendinimą, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), NVSC direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu  priimtas sprendimas paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu nuo 2020 m. spalio 6 d. atidėti neplaninės ūkio subjektų priežiūros, išskyrus susijusios su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, vykdymą.

Papildyta 12.02 09:18

Patikslinus, ar ekstremalios situacijos laikotarpiu NVSC apskritai nevykdytų kontrolės, jei ji neplaninė, gavome patikinimą: „Gavę informaciją būtinai reaguotume, ir pradėtume tyrimą, komisijos sudarymo procedūras ir kt. veiksmus.“

Panašios naujienos