Antradienį pasibaigė šių metų pagrindinė brandos egzaminų sesija. Kėdainių rajone brandos egzaminus laikė 343 savivaldybės mokyklų abiturientai ir apie 70 Kėdainių profesinio rengimo centro abiturientų.

Visoje Lietuvoje egzaminų sesijos metu fiksuoti vienetiniai nesklandumai ir bandymai pasinaudoti išmaniaisiais telefonais.

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) teigimu, daugiausiai abiturientų rinkosi anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus. NŠA duomenimis, egzaminų rinkimosi tendencijos nesiskiria nuo ankstesnių metų.

.„Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinius geografijos ir chemijos brandos egzaminus. Nežymiai sumažėjo matematikos, anglų kalbos, fizikos, biologijos valstybinių brandos egzaminų populiarumas“, – Eltai perduotame komentare teigė švietimo agentūra.

Iš mokyklinių brandos egzaminų šiemet populiariausias buvo technologijų egzaminas. Daugiau kandidatų nei praėjusiais metais pasirinko menų bei gimtųjų kalbų (lenkų, rusų) egzaminus.

Fiksuoti pavieniai nesklandumai ir nusižengimai

NŠA vertinimu, šių metų pagrindinė brandos egzaminų sesija vyko pakankamai sklandžiai. Agentūra pripažįsta, kad gavo keletą pranešimų apie vienetinius nesklandumus, susijusius su elektroninėmis egzamino užduotimis.

Tiesa, prieš pradedant vertinti geografijos valstybinio egzamino kandidatų darbus, buvo pastebėtas netikslumas vieno egzamino užduoties klausimo formuluotėje.

„Atsižvelgiant į tai, priimtas sprendimas užskaityti visus atsakymų pasirinkimus kaip teisingus“, – teigia NŠA.

Egzaminų sesijos metu fiksuoti ir keli moksleivių pažeidimai – naudotasi mobiliaisiais telefonais arba išmaniaisiais laikrodžiais.

„Sesijos metu fiksuoti tik keli atvejai dėl mobiliųjų ar kitų išmaniųjų priemonių, pavyzdžiui, išmaniųjų laikrodžių, įsinešimą į patalpas. Pagal egzaminų vykdymo tvarką šie kandidatai buvo pašalinti iš egzamino“, – pažymima komentare.

Egzaminų darbų vertinimas vyksta intensyviai

Švietimo agentūros teigimu, abiturientų egzaminų darbų vertinimas šiuo metu vyksta sklandžiai ir intensyviai. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 13 d.

Pakartotinės sesijos, prasidėjusios trečiadienį, rezultatai bus paskelbti iki liepos 17 d.

NŠA duomenimis, dalyvauti pakartotinėje brandos egzaminų sesijoje užsiregistravo 1041 kandidatas, 473 iš jų – eksternai.

Pakartotinės brandos egzaminų sesijos tvarkaraštyje – 16 valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų. Pirmasis – valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.

NŠA primena, kad po rezultatų paskelbimo, per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui. Apeliacijos bus išnagrinėtos iki liepos 26 d., pažymi agentūra.

ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo birželio 5 dieną lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniu ir valstybiniu brandos egzaminu. Ji baigėsi antradienį muzikologijos mokykliniu egzaminu.

Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso moksleiviai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Laikyti maksimalų brandos egzaminų skaičių šiais metais pasirinko 0,26 proc. kandidatų.