Kai viename Kėdainių leidinyje, kurį būtų galima vadinti oficiozu, perskaičiau, esą „Darius Kaminskas – netradicinis Seimo narys“, suklusau – pala, gal ką praleidau, kokią operaciją ar viešą prisipažinimą.

Ne, pasirodo, nieko nepraleidau, nebent rinkimų kampanijos pradžią. O visos rinkiminės pradžios tradicinės, o netradicinė tegali būti pabaiga.
Štai prieš penkerius metus, 2015-ųjų pabaigoje, Virginija Baltraitienė, tuomet dar Žemės ūkio ministrė ir Kėdainių Darbo partijos skyriaus vadovė, imasi rinkiminės kampanijos ir tvirtina, esą pagrindinis jos tikslas – socialinės atskirties, skurdo mažinimas, pensijų kėlimas bei atlyginimų didinimas. Kas ginčytųsi? Nesiginčijo ir D. Kaminskas, kuris anų rinkimų kampanijos metu taip pat kvietė ir skurdą mažinti, ir atlyginimus kelti. Tuomet taip rinkimų skaičiai sušoko, kad nelengva prievolė ket­verius metus lenkti nugarą Seime teko ne jau tradiciškai V.Baltraitienei, o netradiciškai – D.Kaminskui.

Atidundėjo 2020-ieji. Vėl Seimo rinkimai, vėl kampanija. D. Kaminskas oficioziškai porina, ką nuveikęs, o ką dar nuveiks, jei rinkėjas jam ir vėl patikės mokėti Seimo viešbučio komunalinius.

Tiesa, kalbėdamas apie įstatymdavystę, pagrindinį Seimo nario veiklos barą, D. Kaminskas slidžiai aptakus: „Individualiai bei Seimo narių grupėse inicijavo 39 pasiūlymus teisės aktų projektams“. Na, pirmiausiai, individualaus iniciavimo nerasta, vien grupinis (tiesa, daugelis Seimo narių teikdami įstatymų projektus kooperuojasi, kad jų veiklos ataskaita atrodytų solidesnė), antra, tuos per visą kadenciją inicijuotus projektėlius vadinti projektais vis dėlto drąsoka.

Todėl nenuostabu, kad likusią savo veiklą D. Kaminskas priverstas sureikšminti, kartais iki komizmo. „Kartu su savo patarėjų komanda konsultavo ir sprendė konkrečias 130 rajono gyventojų problemas“, nu, blyn, reali, pasakytų toks visuomenei žinomas europarlamentaras. Arba: „Dalyvavo 234 Kėdainių rajono renginiuose“ – ir kas iš to?

Absoliučiai visą savo piarą sustatęs dėka žalstiečių, į Kėdainius per kadenciją priprašęs atvykti premjerą S. Skvernelį, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininką Eugenijų Jovaišą, net šešis „valstiečių“ ministrus, D. Kaminskas dabar sakosi esąs visiškai „nepriklausomas kandidatas“, laisvas nuo bet kokių įtakų. Tiesa, tų laisvų įtakų toli ieškoti nereikia – viena, Nijolė Naujokienė, dirbdama D. Kaminsko padėjėja, prižiūri reikalus Seime, kita, Jolanta Blažytė, irgi įdėmiai prižiūri, netgi norėjo įsitrinti į padėjėjas, bet „valstiečiai“, pamatę, kokia čia gresia priežiūra, laiku sumanymą užblokavo. Tad klausimas, kam labiau priklauso nepriklausomas kandidatas D.Kaminskas, lieka atviras.

„Kai ėjau į rinkimus, visiems žadėjau, kad padarysiu viską, kas mano galioje, jog mažėtų žmonių nelygybė, augtų atlyginimai, didėtų pensijos. Aktyviai dalyvavau šių sprendimų priėmimo procese ir siekiau, kad šie pokyčiai įvyktų ir tęstųsi. Rezultatai akivaizdūs“, sako D. Kaminskas.

Nežinia, kaip dėl tų pokyčių, vieniems jie vienokie, kitiems – kitokie, tačiau aiškiai matyti, kad Seimo narys rezultatus tradiciškai paklastoja. Būdamas frakcijos sraigteliu ir tik dalyvavęs procese juk negali tvirtinti, kad tavo visiems žadėtas viskas yra akivaizdus. Arba sakyti gali, bet tyliai, pašnibždomis, nes jei nugirs S. Skvernelis, kuriam akivaizdu, kad jis čia ir pokytis, ir rezultatas, tuomet bus tikrai – viskas.

Todėl geriau nesipūsti, žadėti tik gerai išmatuojamus, suskaičiuojamus dalykus. Pavyzdžiui: „Pažadu, kad mano šeimai priklausančius tris butus Vilniuje, kuriuos dabar esu išnuomojęs, todėl negaliu juose gyventi ir naudojuosi Seimo viešbučiu, kitą kadenciją nuomosiu maksimalia rinkos kaina, kad galėčiau sumokėti kuo daugiau mokesčių į šalies biudžetą, iš kurio bus mažinama socialinė atskirtis, mažinamas skurdas, keliamos pensijos, didinami atlyginimai“ – štai tokį pažadą galima būtų įvertinti žvangančiais, padalyti iš gyventojų skaičiaus ir, įvertinus infliaciją, gauti realų eurą, kurį bus galima įpiešti į dar kitos rinkiminės kampanijos lankstinuką.

Nes D. Kaminskas gal kažkur ir netradicinis, bet į Seimą veržiasi visiškai tradiciškai: „Velnias, kaip norisi vėl kokią kadenciją pamokėti tuos Seimo viešbučio komunalinius…“

Panašios naujienos