Aplinkos ministras patvirtino leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kurie leis operatyviau ir paprasčiau tvarkyti miškus, pagreitins būtinųjų miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą, nemažinant biologinės įvairovės miškuose, praneša ministerija.

Naujoje tvarkoje, pasak Aplinkos ministerijos, numatyta, kad valstybiniuose miškuose, esančiuose ne „Natura 2000“ teritorijose, nuo balandžio iki spalio pradžios eglės, kuriose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, galės būti kertamos nedelsiant, o dėl leidimo išdavimo bus galima kreiptis per 5 darbo dienas atlikus darbus, su sąlyga, kad medžiai su kenkėjais bus iškirsti iki pirmųjų lėliukių susiformavimo.

Išvados dėl sanitarinių miško kirtimų išdavimas turės neviršyti 5 darbo dienų, o motyvuotos išvados dėl miško kirtimo nereikės gauti vykdant vidinės miškotvarkos projektą, kuris patvirtintas ne vėliau kaip 12 mėnesių iki prašymo išduoti leidimą ar pranešimo apie ketinimą kirsti mišką pateikimo.

Ministerijos išplatintame pranešime prabrėžiama, kad Valstybinė miškų tarnyba neturės gauti miško kirtimus derinančios institucijos motyvuotos išvados, kai ji jau pateikta pareiškėjo užsakant leidimą kirsti mišką.

Nustatyta, kad leidimui kirsti mišką gauti, pranešimui registruoti ar suderinti reikalingų duomenų ir dokumentų į aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą ALIS negalės įkelti Valstybinės miškų tarnybos darbuotojas, tačiau tai galės padaryti bet kuris kitas asmuo, turintis miško savininko raštišką sutikimą.

Taip pat įteisinta nuostata, kad miško kirtimų valstybiniuose miškuose derinimas su saugomų teritorijų direkcijomis būtų neprivalomas, kai išvadą dėl numatomų vykdyti miško kirtimų pateiks valstybinio miško valdytojo paskirtas darbuotojas atsakingas už gamtotvarką.

Saugomos teritorijos direkcijos išvadoje nuo šiol turės būti įvertinta, ar planuojamas miško kirtimas nesunaikins saugomų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, ir ar bus užtikrintas jų atkūrimas.

Pratęstas ir leidimo kirsti mišką privataus miško savininkui galiojimas: jis galios 12 mėnesių nuo leidimo išdavimo per ALIS, o ne iki einamųjų metų gruodžio 31 d., kaip buvo nustatyta iki šiol, praneša Aplinkos ministerija.

ELTA

Panašios naujienos