Baigiantis metams tradiciškai Kėdainių rajono žemdirbiai renkasi į geriausiųjų pagerbimo vakarą. Šįkart šventė vyko viešbučio-restorano „Grėjaus namas“ konferencijų salėje, kur buvo apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai.

Pirmoji vieta skirta dviems ūkininkų šeimoms – Ievai ir Dainiui Sabuliams bei Virgilijai ir Gediminui Sabuliams iš Pelėdnagių seniūnijos. Broliai ūkininkauja dvylika metų. Abu užaugo ūkininkų šeimoje, todėl nuo mažumės dirbo ūkyje. Sulaukę pilnametystės jiedu oficialiai tapo ūkininkais ir iki šiol dirba kartu. Bendras jų deklaruojamų pasėlių plotas sudaro 490 hektarų.

Konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai (iš kairės): Lina ir Nerijus Draudvilai, Virgilija ir Gediminas Sabuliai bei Ieva ir Dainius Sabuliai, Vida ir Nerijus Sadauskai.


Antroji vieta atiteko Vidai ir Nerijui Sadauskams (Krakių sen.), o trečioji – Linai ir Nerijui Draudvilams (Dotnuvos sen.).

27 metus ūkininkaujantis N. Sadauskas dirba 440 hektarų žemės. Ūkis modernizuotas, atnaujinta technika, pastatyti grūdų saugojimo bokštai, sutvarkyta aplinka.

Šlapaberžės kaime N. Draudvila ūkininkauja dar tik penktus metus. Jis dirba 175 hektarus žemės.

Visi trys nugalėtojų ūkiai užsiima augalininkystė. Bendras visų jų dirbamas plotas sudaro 1 105 hektarus.

Konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojams Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga įteikė tradicinius prizus – šveicariškus laikrodžius.

Juos taip pat sveikino Pelėdnagių ir Dotnuvos seniūnijų seniūnai Edvinas Pagirskas ir Vytautas Grigas, Kėdainių krašto kredito unijos vadovas Egidijus Žaltauskas. Mažosios bendrijos „Gritakas“ vadovas Andrius Gritėnas įteikė dovanų kuponus.

Vakaro svečiai ir dalyviai klausėsi Rūtos Statkevičiūtės (vokalas) ir Jono Stankevičiaus (klavišiniai, saksofonas).

Šiemet konkursas „Metų ūkis“ Lietuvoje, taip pat ir Kėdainiuose, vyko 26 kartą.

Krašto ūkininkus sveikino Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas V. Ivanauskas ir
Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos administratorė J. Jodeikienė
.

Konkursą „Metų ūkis“ visoje šalyje organizuoja Lietuvos ūkininkų sąjunga, o rajonuose – to krašto žemdirbių savivaldos organizacijos. Kėdainių rajone už konkurso vykdymą atsakinga Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga.

Krašto ūkius vertino komisija, kurios pirmininkas – Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Virmantas Ivanauskas, nariai: Kėdainių krašto kredito unijos vadovas E. Žaltauskas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių biuro vadovė Irena Navickienė,

Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos administratorė Jūratė Jodeikienė, rajono savivaldybės atstovas.

Per beveik tris gyvavimo dešimtmečius konkursas išlaikė savo esminius principus: pastebėti tuos, kurie pastaraisiais metais padarė didžiausią ūkio vystymosi pažangą.

Konkursui „Metų ūkis“ Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos taryba pateikė po vieną ūkį iš seniūnijos, o vertinimo komisija išskyrė tris pačius geriausius, kurie dar kartą buvo vertinami pagal Lietuvos ūkininkų sąjungos nuostatuose nustatytus kriterijus. 

Vertinimo kriterijai susideda iš trijų dalių: ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas; ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas; papildomi kriterijai. Taip pat ūkis įvertinamas ir už ūkininkavimo tęstinumą šeimoje.

Giedrės Minelgaitės-Dautorės nuotr.