Naujais mokslo metais mokyklų biudžetus papildys papildomos lėšos, praneša Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). Pasak ministerijos, mokinių konsultacijoms numatyta skirti 0,9 mln. eurų, naujoms gyvenimo įgūdžių pamokoms organizuoti – 2 mln. eurų. Be to, numatytas papildomas finansavimas mokytojams už pailgintą pasiruošimą pamokoms – 7,5 mln. eurų.

Ministerija informuoja, kad mokiniams, kurie 4 ir 8 klasėje nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygmens Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose ar Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose (PUPP), naujais mokslo metais bus teikiamos papildomos konsultacijos.

Kiekvienam mokiniui per mokslo metus planuojama po 20 konsultacijų, kurios bus teikiamos nedidelėse grupėse, skelbiama ŠMSM pranešime žiniasklaidai.

Ministerijos teigimu, šiais mokslo metais bus skiriama daugiau laiko ugdomajai veiklai planuoti ir pasiruošti pamokoms tiems mokytojams, kurie nuo rugsėjo dirbs pagal atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Naujoms – gyvenimo įgūdžių – pamokos, kurioms skirtas finansavimas, bus organizuojamos 5 ir 7 klasėse, pažymima ŠMSM pranešime.

Nuo rugsėjo keičiasi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo struktūra: daugiau valandų skiriama pasirengti ugdymo veikloms, bendradarbiauti su mokytojais ir tėvais.

Iki šiol netiesioginiam darbui su vaikais buvo skiriamos 4 valandos per savaitę, o dabar bus skiriamos 5 valandos per savaitę.

ELTA