Komentuoja teisės firmos „Sorainen“ teisininko padėjėja Laura Mackevič

Civilinę santuoką sudarę asmenys šiuo metu ją nutraukti gali tik teisme, tačiau tai pasikeis jau nuo kitų metų sausio 1 dienos. Bendru sutuoktinių sutarimu santuoką bus galima nutraukti pas notarą. Tokiu pakeitimu siekiama sumažinti teismų krūvį ir, kai tai įmanoma, sudaryti galimybes operatyvesniam procesui. Vien pernai pirmosios instancijos teismai išnagrinėjo 9 339 su santuoka susijusias bylas, iš kurių 7 536 bylos buvo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu. Tai reiškia, kad net 80 proc. santuokos nutraukimo atvejų tarp sutuoktinių ginčų nebuvo.

Norint išsiskirti greičiau, galios papildomos sąlygos

Santuoką notariniu būdu bus galima nutraukti tik galiojant keletui sąlygų. Visų pirma, kaip ir iki šiol, norint nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutarimu, nuo jos sudarymo turi būti praėję daugiau negu vieneri metai, o sutuoktiniai turi būti sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir būti veiksnūs. Visgi norint sutuoktinių bendru sutarimu išsiskirti pas notarą galios ir svarbios papildomos sąlygos. Tai yra, sutuoktiniai turės daugiau nei metus  netvarkyti bendro ūkio ir negyventi santuokinio gyvenimo. Be to, sutuoktiniai privalės neturėti bendrų nepilnamečių vaikų. Jei nėra tenkinamos šios sąlygos, kaip ir iki šiol, dėl skyrybų proceso teks kreiptis į teismą.

Tokios nuostatos įtvirtintos ne be reikalo. Paprastai daugiausiai nesutarimų tarp sutuoktinių nutraukiant santuoką kyla būtent tais atvejais, kai turima bendrų nepilnamečių vaikų. Dėl to siekiant užtikrinti vaikų interesus skyrybų procese turi dalyvauti teismas. Didelę dalį nesudėtingų santuokos nutraukimo atvejų perkėlus notarams, bylos, kuriose ginami nepilnamečių interesai, tikėtina, bus išnagrinėjamos kokybiškiau ir greičiau.

Kokius dokumentus reikės pateikti?

Tiek dėl santuokos nutraukimo kreipiantis į teismą, tiek nuo kitų metų tai atliekant pas notarą, svarbu nepamiršti keleto dalykų. Santuoką nutraukdami bendru sutarimu sutuoktiniai privalo pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Tokioje sutartyje turi būti aptarti sutuoktinių vienas kito išlaikymo klausimai ir kitos turtinės teisės bei pareigos, jei šie klausimai nėra aptarti vedybų sutartyje ir (ar) jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nepadalytas bendru jų susitarimu, patvirtintu notarine tvarka ar teismo sprendimu. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių taip pat turi būti nurodyta, kokios bus sutuoktinių pavardės po skyrybų.

Dėl santuokos nutraukimo kreipdamiesi į notarą sutuoktiniai turės pateikti rašytinį patvirtinimą, kad jie daugiau nei metus netvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Tiesa, Civilinis kodeksas nedetalizuoja, koks tiksliai turės būti tokio patvirtinimo turinys ir kokiais kriterijais bus remiamasi vertinant jo tinkamumą.

Tais atvejais, kai sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių aptariami bendrosios jungtinės nuosavybės klausimai, sutuoktiniai apie tai turės informuoti visus žinomus bendrus ar vieno iš jų kreditorius. Kartu su šiuo pranešimu kreditoriams turės būti išsiųstas sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektas, taip pat notaro, į kurį ketinama kreiptis dėl šios sutarties patvirtinimo, kontaktiniai duomenys.

Įrodymus apie tinkamą kreditorių informavimą sutuoktiniai turės pateikti notarui. Tokiais įrodymais bus laikomos laiškų, išsiųstų kreditoriams, kopijos. Kol kas nedetalizuojama, ar  pranešimus kreditoriams bus galima išsiųsti elektroniniu būdu, ar bus būtina siųsti popierinį laišką. Reikalavimas informuoti kreditorius apie ketinimą nutraukti santuoką prieš kreipiantis į teismą galioja ir dabar. Jeigu kreditorius buvo informuotas elektroniniu paštu, teismai dažniausiai tokį informavimą laiko tinkamu.

Pas notarą santuoką nutraukti bus greičiau, tačiau galimai brangiau

Reikšmingas skirtumas nuo dabar galiojančios santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu tvarkos skiriantis notariniu keliu yra susijęs su santuokos nutraukimo įsigaliojimo terminu. Šiuo metu santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tai yra suėjus 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo. Skiriantis pas notarą, santuoka bus laikoma nutraukta jau nuo kitos darbo dienos po sutarties dėl santuokos nutraukimo patvirtinimo – taigi gerokai greičiau.

Būtent operatyvumas ir yra didžiausias santuokos nutraukimo notarine tvarka privalumas.  Nors santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutarimu teisme yra nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka, šis procesas vis tiek paprastai užtrunka.  

Kitas privalumas – galimybė pasirinkti patogų laiką atvykti pas notarą įforminti santuokos nutraukimo. Be to, kilus klausimams dėl privalomų pateikti dokumentų sutuoktiniai galės pasikonsultuoti su notaru. Galiojant dabartinei tvarkai konsultuotis su teisėju galimybių nėra, tad pagalbos galima kreiptis nebent į samdomus teisininkus.

Santuokos nutraukimo pas notarą trūkumas – galimi papildomi kaštai. Santuoką nutraukiant  bendru sutuoktinių sutarimu teisme, nereikia mokėti žyminio mokesčio, todėl nepatiriama jokių papildomų išlaidų, išskyrus išlaidas už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių parengimą, jei pagalbos kreipiamasi į profesionalų teisininką. Santuoką nutraukiant notarine tvarka reikės sumokėti notarinį atlygį. Kokio dydžio jis  bus, kol kas nėra aišku. Visgi planuojama, kad tai bus fiksuota, nuo dalijamo sutuoktinių turto vertės nepriklausanti suma, kurios dydis leis užtikrinti šios paslaugos prieinamumą visiems asmenims.