Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktiems siūlymams atsisakyti privalomo notaro dalyvavimo tam tikrose situacijose.

Teisingumo ministerijos siūlymu, nebebus privalomas notaro dalyvavimas tėvystės pripažinimo procese – nesusituokę tėvai galės tiesiogiai kreiptis dėl tėvystės pripažinimo į civilinės metrikacijos įstaigas,  kurios įregistruos tėvystės pripažinimą pagal tėvų prašymą.  2020 m. notarų buvo patvirtinti ir civilinės metrikacijos įstaigose įregistruoti 1009 pareiškimai dėl tėvystės pripažinimo, 2021 m. – 677 pareiškimai.

Nors siūlomas greitesnis ir pigesnis kelias pripažinti tėvystę, dideliam skaičiui kartu gyvenančių nesusituokusių asmenų, tačiau siūloma palikti ir galimybę dėl tėvystės pripažinimo kreiptis į notarą, jeigu, pavyzdžiui, asmenys patys pageidautų tėvystės notarinio patvirtinimo arba pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo būtų reikalingas siekiant tėvystės įregistravimo ne Lietuvoje. 

Nauju reglamentavimu taip pat siūloma išplėsti hipotekos išregistravimo be notaro galimybes. Jau dabar hipoteką išregistruoti galima be notaro, informacinių technologijų priemonėmis, jei įsipareigojimas yra tinkamai įvykdytas. Siūloma nustatyti galimybę informacinių technologijų priemonėmis išregistruoti hipoteką visais kitais hipotekos pasibaigimo pagrindais, pavyzdžiui, daiktui išnykus, panaikinus hipoteką teismo sprendimu, kai tai neprieštarauja kreditoriaus interesams, tačiau visais atvejais bus būtinas kreditoriaus sutikimas.

Ministerijos siūlymu, notaro dalyvavimo būtų atsisakoma perleidžiant mažus orlaivius. Šiuo metu visi orlaiviai, taip pat mažieji, pavyzdžiui, motorizuotos skraidyklės, sklandytuvai, bepiločiai lėktuvai, kurie pagal savo pobūdį yra mokymo priemonės arba sporto inventorius, yra prilyginami nekilnojamiesiems daiktams. Dabar jų perleidimo sandoriai privalo būti patvirtinti notaro. Notarinės formos reikalavimas nebūtų taikomas orlaiviams, kurių maksimali kilimo masė yra mažesnė nei 5670 kg. Civilinės aviacijos departamento duomenimis, 2019-2021 metais buvo sudaryti 79 mažų orlaivių perleidimo sandoriai.   

Notaro paslaugų būtų atsisakoma ir įvaikinimo procese patvirtinant sutuoktinio sutikimą įvaikinti. Kadangi sutuoktinių pasirengimą įvaikinti vertina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, o galutinį sprendimą byloje priima teismas, notarinis sutuoktinio sutikimo patvirtinimas nėra prasmingas.  

Tvirtinti dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą taip pat siūloma be notarų pagalbos. Kadangi praktikoje notarai liudija tik vertėjo parašo tikrumą, o ne patį vertimą (už vertimo tikrumą atsako vertėjas), notaro vertimo tikrumo paliudijimas yra perteklinis.

Be to, notarinių veiksmų neprireiktų sudarant valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutartis. Siekiama nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutartims būtų taikoma paprasta rašytinė forma, nes sprendimų dėl patikėjimo sutarčių sudarymo ir pačių sutarčių turinio teisėtumas yra patikrinamas priimant teisės aktus dėl patikėjimo sutarčių sudarymo.  

Šiems siūlymams dar turės pritarti Seimas.  

Parengta pagal Teisingumo ministerijos pranešimą spaudai

IŠNAŠA