Nuo 2024 m. sausio 1 d. rečiau ištuštinami individualių valdų mišrių komunalinių atliekų konteineriai Kėdainių mieste, Janušavos, Pelėdnagių bei Paobelio kaimuose, informuoja Kėdainių rajono savivaldybė.

Išanalizavo poreikį

Toks sprendimas priimtas išanalizavus  turimos atliekų surinkimo programos ASMLIS duomenis. Buvo nustatyta, kad nurodytose teritorijose individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių neišstūmimas per metus sudaro apie 65 procentus.

Be to praėjusiais metais buvo vykdyta gyventojų (Kėdainių m., Janušavos k., Pelėdnagių bei Paobelio k.) apklausa dėl individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo dažnio mažinimo. Susumavus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad už konteinerių ištuštinimų retinimą individualiose valdose balsavo beveik 52 proc. apklausoje dalyvavusių asmenų.

Mišrių komunalinių atliekų individualių konteinerių tuštinimo dažnis Kėdainių rajono savivaldybėje nebuvo keičiamas nuo atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo 2003 metais.

Aprūpinus gyventojus pakuočių ir stiklo rūšiavimo konteineriais ir išanalizavus turimus mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo duomenis, buvo matoma, kad atsakingai rūšiuojant nesusidaro tiek mišrių komunalinių atliekų, kad būtų reikalinga konteinerius tuštinti kiekvieną savaitę.

Rinkliava nesikeičia

Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tvirtina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Šiuo metu galioja 2020 m. vasario 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo“. Rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nebuvo perskaičiuojama nuo 2020 m., nors patiriamos atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidos augo. Be to atliekų surinkimas sudaro mažesnę rinkliavos dalį nei jų sutvarkymas. 

Individualių valdų gyventojai turi naudotis jiems skirtais mišrių komunalinių ir pakuočių atliekų konteineriais. Jei gyventojui susidaro daugiau atliekų, dėl papildomo konteinerio suteikimo gali kreiptis bendruoju telefonu numeriu 8 347 20 515.

Šaltinis: Kėdainių r. savivaldybė