Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Kauno skyriumi, 2023 m. rugsėjo 6 d. atliko Kėdainių rajono Krakių tvenkinio maudyklos vandens tyrimus.

Krakių tvenkinio (Krakių sen.) vandens tyrimai viršijo higienos normos reikalavimus. Šioje maudykloje maudytis nerekomenduojama.

Maudyklų vandens mikrobiologinė tarša vertinta pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninių enterokokų skaičių ir žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičių. Vadovaujantis higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (aktuali redakcija 2022 m. liepos 1 d.) reikalavimais, žarninių enterokokų skaičius turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Vykdant Maudyklų monitoringo programą Kėdainių rajone, sekantys vandens tyrimai bus atlikti 2023 m. rugsėjo 11 d.

Parengė Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Agnė Ruzgutė