Kasmet birželio 14-ąją per Lietuvą nuvilnija Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti skirti renginiai. Jie neaplenkia ir Kėdainių. Likus minutei iki vidurdienio kėdainiečiai buvo kviečiami dalyvauti pilietinėje akcijoje okupacijos aukoms atminti – tylos minute pagerbti tūkstančių nuo sovietų režimo nukentėjusių žmonių atminimą.

Atminties ceremonija geležinkelio stotyje

Dangui tiesiog prakiurus, kai net pati gamta atrodė gedi, Kėdainių geležinkelio stotyje Atminties valandą vyko gėlių padėjimo ceremonija prie paminklinio akmens žuvusiems už tėvynę 1918–1928 metais ir memorialinės lentos, įamžinančios, kad 1941 metų birželio 14 d. ir 1945–1951 metais iš šios geležinkelio stoties į Sovietų sąjungos gilumą buvo masiškai tremiami Lietuvos gyventojai.

Labai simboliška, kad skintų bijūnų žiedais pražydo geležinkelio kelio atkarpa ties bėgiais, kur prieš 81 metus, birželio 14-ąją pajudėjo pirmieji į tremtį žmones vežantys vagonai.

Atminties ceremonijoje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės vadovai, Kėdainių Povilo Lukšo šaulių 205-oji kuopa su vadu Arvydu Ašmontu priešakyje, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių filialo atstovai, pilietiškai aktyvūs kėdainiečiai. 

Buvo ištremtas 16-kos

Atminties ceremonijoje prie Kėdainių geležinkelio stoties sutiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių filialo pirmininkas Jonas Šleževičius paklaustas, ką jam reiškia ši diena, sakė, kad praėjus tiek metų ši diena reiškia ne vien tik liūdesį: „Ji reiškia susikaupimą ir viltį. Iš mūsų senųjų, kurie patyrėm patį siaubą, mažai kas liko. Bet jaunimas aktyviai pradeda įsijungti į mūsų veiklą ir manau, kad šie mūsų pradėti darbai – idėjos bei atminties paminėjimai, bus toliau tęsiami.“

J. Šleževičius – 1949-ųjų metų tremtinys, buvęs ištremtas į Irkutsko sritį, Pečioto rajoną. ,,Buvo man tada 16-ka metų, o į Lietuvą grįžau jau ten vedęs ir parsivežiau porą vaikučių ,,sibiriakų“, – prisiminimais dalinosi buvęs tremtinys.

Vyko Šv. Mišios ir koncertas

Po to Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro ,,Diemedis“ (vadovas Algirdas Kučiauskas) koncertinė programa, grojo Jonas Stankevičius (saksofonas) su Simu Astrausku (būgnai).   

Šv. Mišių auką už Lietuvos tremtinius laikė Kėdainių Šv. Jurgios bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius.

Padėta gėlių Kauno g. kapinėse prie Tremtinių kryžiaus, skirto visiems Kėdainių žmonėms, išvežtiems į Sibirą ir likusiems ten amžinam poilsiui.

A. Raicevičienės nuotr.