Pertvarkos Kėdainių gydymo įstaigose nesibaigia ir vis skaudžiau smogia. Kėdainiečiai sunerimo, kad mūsų mieste gali nelikti „greitosios“. Nerimui pagrindo yra. Tai patvirtino informaciją „Kėdainių mugei“ suteikusi Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro direktorė Joana Kleivienė.

Šiuo metu rajone paslaugas teikia 5 VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos brigados. Vienoje brigadoje dirba 2 darbuotojai, t. y. skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas ir vairuotojas – paramedikas. GMP skyriuje šiuo metu yra 47,375 etato, dirba 45 darbuotojai.

Pagal gyventojų skaičių

LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas budinčių GMP brigadų skaičius pagal atitinkamos teritorijos gyventojų skaičių. 2021 m. rajono gyventojų skaičius – 45,1 tūkst., prisirašiusiųjų prie PSPC asmenų skaičius – 40,6 tūkst.

Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja finansavimas GMP brigadoms.

Vadovaujantis aukščiau minėtu teisės aktu, Kėdainių rajone turėtų būti 3 budinčios GMP brigados. Savivaldybės teritorijoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi GMP budinčios brigados.

Dėl audito rekomendacijos

Šių metų rugsėjo 30 dieną VšĮ Kėdainių PSPC gavo Kėdainių rajono savivaldybės tarybos inicijuoto ir atlikto audito išvadas. Viena jų: rajone per didelis budinčių greitosios medicinos pagalbos brigadų skaičius.

Atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės atlikto audito rekomendacijas, vadovaujantis aukščiau nurodytu LR SAM įsakymu bei atliekant nuolatinę GMP teikiamų paslaugų stebėseną, buvo nuspręsta, kad nuo 2022 m. lapkričio 1 d. optimizuojamas GMP brigadų skaičius. Kėdainių rajone lieka ne 5, o 4 GMP brigados.

Gelbės kaimynai

Gyventojų kvietimus priima Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinė tarnyba ir juos perduoda Kėdainių GMP brigadoms.

Esant poreikiui, į Kėdainių rajono gyventojų kvietimus Kauno GMP dispečerinė gali nukreipti papildomas GMP brigadas iš arčiausiai esančių vietovių (kaimyninių rajonų). Todėl paslaugos teikimas bus užtikrintas.

Nuo 2023 m. liepos 1 d. VšĮ Kėdainių PSPC struktūroje GMP padalinio neliks. (Rolano Valionio nuotr.)

Vadovaujantis jau minėtu LR SAM įsakymu „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įstaigai nustatoma PSDF biudžeto lėšų suma, atsižvelgiant į rajono gyventojų skaičių. 

Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja finansavimas GMP brigadoms. Tokiu būdu VšĮ Kėdainių PSPC gauna mažesnį finansavimą nei turi budinčių GMP brigadų.


Apie Greitosios medicinos pagalbos reformą kalbama ir diskutuojama jau ne vienus metus. Lietuvos mastu jau prasidėjo pertvarkos procesai, kurie liečia ir mūsų įstaigos GMP.

Nuo 2023 m. liepos 1 d. SAM iniciatyva centralizuojama greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų sistema apjungiant jas į vieną valstybės pavaldumo juridinį asmenį – viešąją įstaigą Greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Nuo tada VšĮ Kėdainių PSPC struktūroje GMP padalinio neliks.