Įsirenginėdami individualų namą ar sodybą, komercines, gamybines ar prekybos patalpas ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos, turėsite pasirūpinti vietine kanalizacija ir apsispręsti koks bus jūsų pasirinkimas: nuotekų surinkimo talpyklos ar nuotekų valymo įrenginiai.

Kiekvienu atveju tai labai individualus sprendimas, kuriam reikės kvalifikuoto techninio palyginimo, todėl visuomet rekomenduojame konsultuotis su srities profesionalais, kurie įvertinę konkretų poreikį jums pasiūlys tinkamiausią individualų variantą.

Rinkdamiesi nuotekų valymo sprendimus, turėtumėte įvertinti vietovės sąlygas, gruntą bei gruntinio vandens lygį, nuotekų kiekį ir užterštumą, galimybę užtikrinti įrenginių valymą, bei techninį aptarnavimą ir dar daugelį kitų veiksnių. Taip pat susidursite ir su didele pasiūla, bei skirtingais techniniais įrenginių parametrais.

Kasyba komandos profesionalai dalinasi dešimtmetį kaupta patirtimi kaip išsirinkti jums tinkamiausią nuotekų valymo sprendimą.

Nuo ko pradėti renkantis nuotekų valymo įrenginį?

Nuotekų valymo procesas gali būti itin paprastas, arba sudėtingas, priklausomai nuo to, kokius teršalus teks valyti ir nuo teršalų kiekio. Bendrai – tai cheminių, biologinių ir fizinių procesų ciklas, kurio metu turi būti pašalinami biogeniniai ir organiniai teršalai, kad ūkio ar gamybos procesuose panaudotas vanduo būtų paruoštas grįžti į gamtos ciklą.

Antrasis kriterijus renkantis nuotekų valymo procesus – nuotekų kiekis. Tiksliai nustatyti ir apskaičiuoti taršą ir perdirbimo pajėgumus padės specialistai, kadangi kiekvieno įrenginio ir gamintojo gaminio pajėgumai skirsis. Įvertinti turėsite savo poreikį ir gaminių technines charakteristikas

Nuotekų valymo procesas

Visas valymo procesas susideda iš kelių pakopų:

  1. Pirminis, arba mechaninis valymas. Tai stambių neištirpusių, nusėdančių medžiagų, tepalų, smėlio, riebalų pašalinimas sietais, grotomis, nugriebimas iš paviršiaus.
  2. Antrinis valymas – aerobiniuose arba anaerobiniuose biologiniuose įrenginiuose skaidomos organinės medžiagos.
  3. Tretinis valymas – cheminių priemonių pagalba azoto, fosforo šalinimas ir vandens filtravimas bei dezinfekcija.
  4. Likutinio valymo proceso produkto, nuotekų dumblo, apdorojimas.

Bendrai – antrinis ir tretinis nuotekų valymas yra biologinių ir cheminių procesų derinimas, kuomet visi nestabilūs nuotekose esantys teršalai yra išskaidomi ir suyra. Antrinis valymas dažniausiai esti biologinis, kuomet mikroorganizmai nestabilius organinius junginius paverčia stabiliais – anglies dioksidu, nitratais, nitritais, fosfatais. O tretinis valymas dažniausiai yra cheminis, kuomet po biologinio valymo likę ištirpę teršalai verčiami netirpiais junginiais, kurie yra nusodinami.

Kuo skiriasi biologinis ir biocheminis nuotekų valymas?

Biologinis nuotekų valymo procesas yra skirtas itin natūralioms nuotekoms apdirbti, kuriose nedaug cheminių priemaišų.

Į biologinio valymo įrangą draudžiama pilti aliejų, riebalus (galima tik tiek, kiek natūraliai patenka indų plovimo metu), chemines medžiagas (lakus, dažus, balinančias medžiagas, medžiagas turinčias chloro), negalima pilti paviršinių nuotekų nuo stogo ar iš kiemo, vandens iš baseino (gali sutrikdyti hidraulinį sistemos veikimą).

Visu įrenginio naudojimo laikotarpiu reikia stengtis nepadauginti buitinės chemijos, kuri gali suardyti natūralią aktyviojo dumblo ir mikroorganizmų ekosistemą ir neapkrauti įrenginio itin dideliais nuotekų kiekiais, nes didelis vandens kiekis gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos.

Todėl dažniausiai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai pasirenkami nedideliems namų ūkiams, kur didžiąją dalį nuotekų sudaro vonios kambarių, tualetų ar virtuvių nuotekos, jose visiškai nėra, arba yra itin mažai cheminių medžiagų. Dažniausiai tai ne didesni nei keturių asmenų namų ūkiai.

Esant didesniam nuotekų kiekiui ir didesniam užterštumui reikės rinktis biocheminį nuotekų valymo įrenginį, kuris biologiškai nesuyrančius teršalus padės surišti ir išvalyti papildomų cheminių medžiagų pagalba.

Todėl, pagal nuotekų pobūdį ir vartojimo specifiką turėsite nuspręsti ar jums tinkamas biologinis nuotekų apdirbimas, ar reikės rinktis biocheminį.

Biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimas

Iš ūkio išeinančios nuotekos pirmiausia atskiriamos mechaniškai nuo didelių užteršimų ir stambiausių priemaišų. Vėliau jau keliauja į biologinį nuotekų valymo įrenginį, kuriame valymo procesą atlieka mikroorganizmai. Tokio tipo valymo įrenginiuose pasiekiamas net 90-98% nuotekų išvalymas.

Tačiau priklausomai nuo nuotekų sudėties biologinio valymo kartais gali nepakakti išvalyti patogeninius mikroorganizmus, todėl išvalytos nuotekos turės būti papildomai dezinfekuojamos.

Biologinio valymo įrenginiuose kaip papildoma medžiaga darbo procese metu, susidaro dumblas, kurį galima apdoroti sausinant, nukenksminant, pūdant (priklausomai nuo sudėties) ir naudoti ūkyje tręšimui ir pan.

Biologinį nuotekų valymo įrenginį taip pat galima montuoti ir esant aukštiems gruntiniams vandenims, tokiu atveju papildomai sumontuojant gelžbetoninį pagrindą, prie kurio valymo įrenginys bus tvirtinamas arba talpinti jį į sandarius gelžbetoninius žiedus. Taip pat, esant poreikiui, valymo įrenginį galima įrengti po važiuojamąja kelio dalimi. Tam taip pat reikės papildomos apkrovos paskirstymo įrangos iš gelžbetoninių plokščių ir polių.

Biocheminis nuotekų valymo įrenginys

Biocheminė nuotekų valymo sistema savo veikimu yra sudėtingesnė nei biologinė, valymo grandinėje atsiranda papildomų žingsnių. Šio tipo įrenginiuose teršalai bus išvalyti tiek biologiniu, tiek cheminiu.

Biocheminis valymo įrenginys gali išvalyti stipriau užterštas nuotekas ir išskaidyti biologiškai netirpius elementus. Todėl jis be trukdžių išvalys visas privataus namo buitines nuotekas, didesnės apimties įrenginys bus tinkamas nedideliam ūkiui ar pramoninės gamybos objektui.

Biocheminiam nuotekų valymo įrenginiui, taip pat kaip ir biologiniam, pirmiausia įrengiama sandari nuotekų surinkimo talpa, kurioje ir vyks valymo procesai.

Šalia valymo įrenginio (įprastai ne didesnio nei 1 metro atstumu) įrengiamas valdymo pultas, kurį sukonfigūruoja gamintojas. Taip pat, prijungiama orapūtė.

Įrenginėjant biochemini nuotekų valymo įrenginį labai svarbus įrangos vietos paruošimas. Gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus turi būti mažesnis nei 2,5 m, o pati talpykla būtinai turi būti tvirtinama ant gelžbetoninio pagrindo. Pats valymo įrenginys taip pat būtinai turi būti sutvirtintas diržais bei karšto cinkavimo varžtais.

Kaip nuotekos valomos biocheminiame nuotekų valymo įrenginyje

Įrenginyje vyksta dvigubas nuotekų valymas – tiek biologiniu, tiek cheminiu būdu. Pirmiausia, nevalytos nuotekos patenka į sistemą su aktyviuoju dumblu, kur yra perdirbamos taip kaip biologiniame nuotekų perdirbimo įrenginyje. Šio proceso metu yra išlaisvinamas dujinis azotas ir fosforas.

Esant poreikiui pašalinti didesnius kiekius fosforo į procesą įterpiama geležies druska. Šio, tretinio, valymo proceso metu, cheminių komponentų pagalba vandenyje ištirpusios medžiagos paverčiamos netirpiais kristalais, kurie yra sukaupiami nusodintuve ir taip pašalinami. Cheminiai preparatai naudojami ištirpinto fosforo junginių apdorojimui. Fosforas bei aktyvusis dumblas sėda ant įrenginio dugno.

Perteklinio dumblo šalinimas

Kaip ir biologiniame, taip ir biocheminiame nuotekų valymo įrenginyje svarbus yra perdirbimo metu susidariusių atliekų pašalinimas. Nusistovėjęs fosforas bei perteklinis dumblas periodiškai, asenizacinės mašinos pagalba, turi būti šalinami iš įrenginio ir atiduodami perdirbimui. Šiame procese svarbus ir tinkamas būdas ir aplinkai saugus būdas. Dumblo apdirbimo procesus atlieka įmonės, jums tik reikės periodiškai išsikviesti specialistus.

Kaip dažnai tai turėsite daryti priklauso nuo nuotekų kiekio ir talpyklos tūrio. Techniškai, dumblas negali sudaryti daugiau nei 60% viso tūrio, tad pasiekus šią ribą turėsite pašalinti perteklinį dumblą. Perteklinio dumblo šalinimui 1-2 kartus per metus turėsite pasikviesti specialistus su technika ir išsiurbti bei išvalyti susikaupusį perteklinį dumblą bei atiduoti jį perdirbimui.

Tiek biologinio, tiek biocheminio nuotekų valymo įrenginio išvalytą vandenį galima saugiai išleisti į vandens telkinius, filtruoti į gruntą arba kaupti bei panaudoti ūkyje.

Kaip tinkamai pasirūpinti savo nuotekų valymo įrenginiu?

Tiek biologinio, tiek biocheminio nuotekų valymo įrenginio kasdienė priežiūra labai panaši. Turite laikytis pagrindinių taisyklių ir valymo įrenginių galėsite naudotis ilgus metus.

Daugiau, savo valymo įrenginiu galite pasirūpinti vengdami šių, draudžiamų dalykų sąraše:

DRAUDŽIAMA:

* Į nuotekas pilti biopreparatus ir bakterijas;

* Į nuotekas leisti kondensacinių katilų, baseinų, kubilų nuotekas (didelis kiekis vandens gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos, o chloras gali sunaikinti aktyvųjį dumblą);

* Naudoti minkštinimo ir nugeležinimo filtrus;

* Į nuotekas leisti paviršines ir lietaus nuotekas;

* Į nuotekas mesti higienos priemones, popierinius rankšluosčius, kačių kraiką ir kitas nesiskaidančias biologiškai atliekas;

* Į nuotekas pilti ūkyje naudojamus chemikalus, dažus, automobilių tepalus ir alyvas, medicinos priemones ir vaistus;

* Pilti didelį kiekį maistinio aliejaus arba riebalų. Leistinas kiekis tai kasdieniai riebalų likučiai nuo indų;

* Pilti dezinfekcines priemones, kurių sudėtyje yra chloro arba aktyviojo deguonies;

* Net nenaudojant įrenginio, jo negalima palikti tuščio, kadangi tuščia talpa gali būti neigiamai paveikta išorinio grunto spaudimo. Nenaudojama talpa turi būti užpildyta vandeniu;

REKOMENDUOJAMA

* Skalbimo dienas paskirstyti per visą savaitę.

* Nuosekliai naudoti tuos pačius buitinės chemijos preparatus. Aktyvusis dumblas tas pačias medžiagas geriau ir efektyviau „apdirba“.

Kokio dydžio nuotekų valymo įrenginį pasirinkti

Kadangi įrenginių pasiūla yra didžiulė ir rinkoje galite rasti daug skirtingų modelių, norėdami pasirinkti sau tinkamą pajėgumą turėsite tiksliai susipažinti su kiekvieno charakteristikomis.

Geriausiai jūsų poreikius atitinkantį įrenginį parinks specialistai, tačiau žemiau pateikiame preliminarius galingumus, bendram įsivaizdavimui:

Iki 4 asmenų poreikiams – apie 0,8 m3;

Iki 8 asmenų poreikiams – apie 1,5 m3

iki 14 asmenų poreikiams – apie 2,5 m3;

Žinant nuotekų valymo procesus, įvertinus ir supratus savo ūkio poreikius, valymo įrenginį išsirinkti bus truputėlį paprasčiau. Tačiau kiekvienu atveju siūlome tartis su specialistais, kurie įvertinę jūsų poreikius ir tiksliai atlikę tikslius skaičiavimus parinks jums tinkamiausią įrangą ir ją sumontuos.

Kasyba.com specialistai dirba su šiais nuotekų valymo įrenginių gamintojais: August ir ko, Feliksnavis ir Traidenis. Tai itin aukštos kokybės, patikimi, ilgaamžiai ir lengvai prižiūrimi nuotekų valymo įrenginiai. Visos šios trys įmonės rinkoje yra stipriausios ir patikimiausios, turinčios platų gaminių pasirinkimą.

Kasyba.com darbuotojai profesionaliai teikia itin platų paslaugų spektrą – nuo tinkamo valymo įrenginio parinkimo pagal jūsų poreikius, projektavimo bei konsultavimo iki pilno sistemų ir valymo įrenginių montavimo. Drąsiai kreipkitės į mūsų specialistus.

Parengta pagal http://kasyba.com/ Užs.Nr.27