Vidaus reikalų ministerijos vadovybė kartu su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais ir Vyriausybės atstovais aptarė naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo, kuris įsigalios šių metų balandžio 1 d., įgyvendinimo klausimus, siekiant formuoti vienodą praktiką savivaldybėse.

Pasitarime aptarti savivaldybių tarybų reglamentai ir jų tobulinimas, savivaldybės tarybos posėdžio sekretoriaus statusas ir galimybė tarybai steigti savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriatą.

Pasitarime diskutuota ir dėl savivaldybės mero bei administracijos direktoriaus pavadavimo ypatumų. Pritariama, kad mero pavadavimo ir laikino mero pareigų ėjimo atvejus būtina aiškiai atskirti.

Diskusijų kelia administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimas. Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomone, administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė, įtvirtinta įstatymu, reikalinga didelėms šalies savivaldybėms.

Pasitarime taip pat nagrinėti savivaldybės tarybos narių komandiravimo ypatumai, tarybos narių atlygis už tarybos nario pareigų atlikimą, darbą kolegijoje, pasirengimą posėdžiams, taip pat seniūno statuso pasikeitimas.  

VRM inf.