Mintys apie nemokamas kūrybinio rašymo dirbtuves Kėdainiuose ima realizuotis. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir istorinių knygų leidykla „Aukso žuvys“ šį pavasarį pakvies į pirmuosius užsiėmimus, kuriuose jaunimas dirbs su rašytoju Rimantu Kmita. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Dėmesys tekstui, raštingumui, istorijai

Projektas „Kūrybinio rašymo savaitė su rašytoju bibliotekoje“ – tai planuojamas tęstinis Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos ir istorinių knygų leidyklos „Aukso žuvys“ renginys, atveriantis vidurio Lietuvos jaunimui galimybę mokytis kūrybinio rašymo su profesionaliu rašytoju. Pirmosiose kūrybinio rašymo dirbtuvėse dalyvaus rašytojas Rimantas Kmita.

Projekto tikslas – organizuoti nemokamas kūrybinio rašymo dirbtuves su profesionaliu rašytoju jaunimui Kėdainių bibliotekoje ir taip padidinti kultūrinių bei edukacinių paslaugų prieinamumą, kokybiškų ir įdomių veiklų pasiūlą Kėdainių mieste ir rajone, tenkinti jaunimo saviraiškos ir bendravimo poreikius, skatinti jaunimo kūrybiškumą, gerinti rašymo įgūdžius. Bus siekiama kūrybinių dirbtuvių metu sukurti tekstus ir pasidalyti jais su bendruomene.

Projekto dalyviai – Kėdainių miesto ir rajono jaunimas nuo 14 iki 29 m.

Rašytojas Rimantas Kmita trijų dienų rašymo dirbtuvėse kvies Kėdainių miesto ir rajono jaunimą susipažinti su kūrybinio rašymo pagrindais ir per savo tekstus labiau pažinti ir kitomis akimis pamatyti savo miestą, jo istoriją ir tradicijas. Užsiėmimų metu bus mokoma rinkti ir dirbti su istorine medžiaga (knygomis, archyvais, muziejais), iš jos kurti struktūruotą ir intriguojantį pasakojimą, kurti charakterius. Bus mokoma sukurti ir faktais paremtą, ir kartu simbolinį, daugiaprasmį tekstą.

Šių metų dirbtuvių tema – Kėdainių istorija ir kultūra. Dalyviai giliau ją pažins ir išmoks, kaip savo patyrimus ir įspūdžius paversti įdomiais ir gyvais tekstais; susipažins su žmonėmis, turinčiais panašių interesų; pasidalins savo kūrybiniais darbais su bendruomene.

Galimybė semtis žinių iš žymaus autoriaus

Rimantas Kmita – literatūros mokslininkas, rašytojas, radijo ir televizijos laidų vedėjas, žymių romanų „Remyga” ir „Pietinia Kronikas”, knygos „Ugnies giesmės: tūkstantis Sigito Gedos veidų“ autorius. Kaip partnerystės docentas nuo 2021 m. dėsto kūrybinį rašymą Vilniaus universitete, kaip lektorius yra dalyvavęs Goethės instituto projekte „Suprasti kitą“, Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos projekte „Iškoduoti freską: radijo pjesių kūrimo hakatonas“ ir kituose kūrybinio rašymo projektuose. 2023 m. pasirodė vadovėlis mokykloms, kuriame publikuojamas R. Kmitos tekstas apie kūrybinį rašymą. Dr. R. Kmita taip pat yra Lietuvių literatūros ir tautotakos instituto mokslininkas. Šių metų pradžioje jis apdovanotas Vyriausybės kultūros ir meno premija už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui.

Kūrybinio rašymo savaitė su rašytoju bibliotekoje organizuojama kartu su leidyklos „Aukso žuvys“ autorių rezidencija, įsikūrusia Akademijoje, Kėdainių rajone. Ką tik autoriams duris atvėrusi rezidencija turi tikslą prisidėti prie tekstų rašymo kultūros puoselėjimo Lietuvoje, padėti rašytojams įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, priimti kūrėjus iš užsienio. Rezidencijoje bus kviečiami kurti lietuvių ir užsienio rašytojai, iliustruotojai, kritikai ir mokslininkai.

Planuojamos veiklos ir rezultatai

Projektą „Kūrybinio rašymo savaitė su rašytoju bibliotekoje“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba , skyrusi 2 550 eurų.

Projekto trukmė: 2024 m. balandžio 1 d. – 2024 m. birželio 10 d. Projekto veiklos ir jų siektini rezultatai: surengti literatūrinę ekskursiją Kėdainių raštijos pėdsakais, pravesti 3 edukacinius kūrybinio rašymo dirbtuvių užsiėmimus, projekto dalyvių sukurtų tekstų skaitymus ir publikavimą žiniasklaidoje.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą, kreipkitės į Skaitytojų aptarnavimo ir fondų komplektavimo skyriaus vyr. bibliotekininkę Irminą Pryvalovą, el. p. kultūra.krvb@gmail.com.

Kėdainių raj. sav. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos informacija

Viršelio nuotr.: Rašytojo Rimanto Kmitos susitikimas su skaitytojais Kėdainiuose, 2023 m. (Valdo Jenciaus nuotr.)

Projektą finansuoja  

Užs. Nr. 322.