Nors Alkoholio kontrolės įstatymas draudžia parduoti alkoholinius gėrimus asmenims, neturintiems 20 metų, vis dar pasitaiko atvejų, kada ūkio subjektai, vykdydami veiklą, susijusią su alkoholinių gėrimų prekyba, padaro pažeidimų.

Departamentas, nustatęs tokį pažeidimą, taiko įmonėms ekonomines sankcijas ir skiria baudas, nepriklausomai nuo to, ar įmonės darbuotojams, pardavusiems alkoholį, jau buvo taikytos administracinės nuobaudos už alkoholinių gėrimų pardavimą asmenims neturintiems 20 metų .

„Neretai tokios įmonės apskundžia Departamento nutarimus, siekdamos pateisinti darbuotojo nusižengimą, neva jis subjektyviai nustatė pirkėjo amžių pagal jo išvaizdą“, – pastebi Departamento Alkoholio ir tabako kontrolės skyriaus vedėjas Gintaras Karanda.

Pasak jo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau  yra suformavęs teismų praktiką, pagal kurią atsakomybei atsirasti užtenka formalios aplinkybės, jog alkoholinis gėrimas buvo parduotas asmeniui, jaunesniam kaip 20 metų.

„Darbuotojo subjektyvus suvokimas nepaneigia jo pareigos paprašyti pirkėjo jo amžių liudijančio dokumento, o padarytas pažeidimas laikomas paties įmonės pažeidimu ir negali būti vertinamas kaip mažareikšmis bei mažai pavojingas“, – paaiškina G. Karanda.

Laikinoji departamento vadovė Gražina Belian teigia, jog didelį rūpestį kelia pažeidimų, susijusių su alkoholinių gėrimų pardavimu asmenims, jaunesniems nei 20 metų, didėjimas nuo 23 proc. – 2022 m. iki 40 proc. – 2023 m.

„Tokių pažeidimų nustatyti net 22 atvejai. Tai rodo, kad kai kurie ūkio subjektai nelabai atsakingai laikosi Alkoholio kontrolės įstatyme nustatytos pardavimo tvarkos, ypač nedidelėse kaimiškų vietovių parduotuvėse“, – sako G. Belian.

Departamentas atkreipia įmonių vadovų dėmesį, kad už alkoholinių gėrimų pardavimo asmenims, neturintiems 20 metų, draudimo pakartotinį pažeidimą panaikinamos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti pažeidimai, galiojimas ir nauja licencija neišduodama vienus metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

Šaltinis: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

(Asociatyvi nuotr.)