Kasmet birželį lietuviai mini dvi tragiškiausias datas tautos istorijoje – Gedulo ir vilties dieną, kuomet 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos piliečių trėmimas į Rusijos gilumą, bei Okupacijos ir genocido dieną, kai 1940-aisiais birželio 15 -ąją Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Nors nuo tų laikų prabėgo daugiau nei 80 metų, ne kartą klupdytos, kankintos, į Sibiro platybes tremtos tautos atmintis gyva, ji neblėsta… Tik kaskart birželį vis stipriau suspurda, primindama tūkstančių suluošintų likimų skausmą.

Kaip ir kasmet, birželio 14-ąją, Kėdainių krašto žmonės kviečiami susiburti ir drauge pagerbti bei prisiminti tuos, kuriems teko patirti to meto baisumus.

11.59 val. rengiama pilietinė akcija okupacijos aukoms atminti – Tylos minutė. Tenutyla kasdienybės šurmulys. Te visų mintys būna skirtos pagerbti nuo sovietinio režimo nukentėjusius žmones.

17 val. Kėdainių geležinkelio stotyje, iš kurios irgi anuomet į Sibirą gyvuliniais traukinio vagonais buvo išvežami mūsų tautiečiai, vyks Atminties valanda – okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimas. Susirinkusieji, kaip ir kasmet, gėlėmis papuoš geležinkelio bėgius, uždegs žvakutes, galės pasiklausyti Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro DIEMEDIS koncertinės programos, taip pat stebėti šokio studijos Xlite pasirodymą, išgirsti saksofonisto Jono Stankevičiaus ir būgninko Simo Astrausko muzikinį performansą.                                

Autobusas norinčiųjų nuvykti į geležinkelio stotį, 16.30 val. lauks Kėdainių autobusų stotyje.

18 val. prie simbolinio Tremtinio kryžiaus Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos tremtinius.

Minės ir rajono bendruomenės

Birželio 14 d. 12 val. Akademijos parke prie tremtinių paminklo pražys „Ilgesio pieva“. Akcijos metu pievelė prie paminklo bus papuošta popierinėmis lauko gėlėmis, bus uždegtos žvakutės išėjusiesiems atminti.

Truskavos kultūros centras birželio 14 d. 18 val. kviečia į Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorės Elenos Koriznaitės monospektaklį „Meduoliais kvepiančios seklyčios“.

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms skirti renginiai vyks ir daugelyje kitų Kėdainių rajono vietų. Švietimo įstaigos, kultūros centrai, seniūnijos, kaimo bendruomenės, bibliotekos bei kitos organizacijos rengia minėjimus, parodas, skaitymų popietes, menines akcijas, kviečiančias su viltimi perversti skausmingus mūsų tautos istorijos puslapius.

„Kėdainių mugės“ ir renginių organizatorių inf.

Nuotraukos iš ,,Kėdainių mugės“ archyvo