Kovo mėnesį Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ bus apdovanoti 16 šalies visuomenininkų, tarp kurių komisija šiais metais išrinko Kėdainių lenkų draugijos pirmininkę Ireną Duchovską. Garbingas įvertinimas kraštietei skirtas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Seimo ryšių su visuomene skyriaus pranešime žiniasklaidai informuojama, jog vasario 13 dieną kandidatų vertinimo komisija, kurios pirmininkas rašytojas Stasys Kašauskas, apsvarstė pateiktus kandidatus ir slaptu balsavimu išrinko 2024 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus.

I. Duchovska – aktyvi lenkų etninės kultūros puoselėtoja ir propaguotoja Kėdainiuose ir Lietuvoje, lenkų kultūros festivalio „Znad Issy“ organizatorė, poetė ir rašytoja, vertėja. 2023 m. I. Duchovskos kandidatūra buvo pasiūlyta Kėdainių krašto kultūros premijai gauti. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla siūlė premiją skirti už aktyvią kūrybinę ir kultūrinę meninę veiklą bei Kėdainių krašto vardo garsinimą.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio 2024 m. laureatai:

už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Viktorija Aleknavičienė (priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistė),

Saulius Filipavičius (klebonas),

Daiva Grikšienė (tarptautinės kompanijos vadovė),

Viktorija Jovarienė (visuomenininkė);

už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Egidijus Bičkauskas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras),

Algirdas Sinkevičius (visuomenininkas),

Gintaras Vaičiūnas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas),

Gražina Žukauskienė (savivaldybės administracijos darbuotoja);

už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Inga Maknavičienė (muzikinio teatro koncertmeisterė, muzikos mokyklos mokytoja),

Vytas Dekšnys (poetas, vertėjas),

Remigijus Pozniakovas (fizikos ir inžinerijos mokytojas),

Irena Duchovska (lenkų draugijos skyriaus pirmininkė);

už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Giedrė Mičiūnienė (korespondentė-savanorė),

Petras Juknevičius (bibliotekininkas, istorikas),

Donatas Petrošius (poetas, eseistas),

Povilas Šverebas (istorikas, pedagogas).

Seimo kanceliarijos, „Kėdainių mugės“ inf.

Viršelio nuotr.: I. Duchovska (dešinėje) – XVIII-ame Kėdainių lenkų draugijos organizuojamame lenkų kultūros festivalyje „Znad Issy“ Dotnuvoje (2020 m.).