Sodų bendrijose išradingi sodininkai jau augina ne tik vaisius, uogas, daržoves, gėles, bet ir pluoštines kanapes. Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) prie Žemės ūkio ministerijos, atsakinga už pluoštinių kanapių auginimo sodininkystės tikslais priežiūrą, primena, ką turėtų žinoti sodininkai mėgėjai.


Pluoštinės kanapės gali būti auginamos tik agrotechniniais ar fitosanitariniais tikslais tarp kitų sodo ar daržo augalų arba šalia jų. Sodininkai neturi teisės tiekti pluoštinių kanapių produktų rinkai.

Pluoštinės kanapės gali būti auginamos ne didesniame kaip 0,1 ha žemės valdos plote (sėjant iki 20 augalų vienetų į 0,01 ha). Augintojai privalo sėti tik sertifikuotą sėklą, auginti tik įteisintas veisles. Sėklos, skirtos sėjai, fasuotės etiketėje turi būti nurodyta augalo rūšis, veislė, sėklos kategorija, sėklos išauginimo šalis ir kt.).

Augintojai taip pat privalo informuoti VAT regioninį skyrių (atitinkamai pagal gyvenamąją vietovę) – pateikti net kelis būtinus pranešimus pagal nurodytas formas.

Iki einamųjų metų birželio 15 d. sodininkai turi pranešti apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais ir pridėti sėklos pakuotės etiketes. Ne vėliau kaip per 7 d. nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios  reikia pranešti apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, pažymint, kad pluoštinių kanapių plotas yra skirtas sodininkystės tikslams.

Reikia pildyti ir Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą. Iki balandžio 1 d. sodininkai turi pateikti informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimą (ši informacija ruošiama pagal žurnalo duomenis).

Sodininkai turi ne trumpiau kaip 1 metus saugoti pluoštinių kanapių įsigijimo dokumentus.

VAT, atlikusi patikrą ir nustačiusi, kad augintojas nesilaiko nustatytų reikalavimų, taiko nuobaudą (įspėjimą arba baudą nuo 10 iki 90 eurų) ir nurodo datą, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, užarti).

Nustačiusi, kad augintojas nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, VAT fiziniams asmenims taiko nuobaudas nuo 60 iki 600 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 300 iki 1,5 tūkst. eurų. Jei šis nusižengimas padarytas pakartotinai, už reikalavimų nevykdymą fiziniams asmenims gresia bauda nuo 550 iki 900 šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 850 iki 5 tūkst. eurų.