Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad nuo sausio 15 d. dėl šaltų orų suintensyvėjus kūrenimui šildant patalpas, fiksuotas aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10) padidėjimas visuose šalies miestuose.

Remiantis Agentūros oro kokybės tyrimų duomenimis, kietųjų dalelių KD10 koncentracija Kėdainiuose šiomis dienomis taip pat buvo padidėjusi, o sausio 17 d. buvo priartėjusi prie paros ribinės vertės (50 µg/m3) slenksčio.

Kaip informuoja Aplinkos apsaugos agentūra, pagrindinės kietųjų dalelių aplinkos ore padidėjimo priežastys – šalyje vyraujančios teršalų sklaidymuisi nepalankios meteorologinės sąlygos (labai šalti orai, silpnas vėjas, kritulių trūkumas, temperatūros svyravimai) bei dėl to aplinkos ore besikaupiantys teršalai, išmetami vykstant intensyviai šiluminės energijos gamybai, tiek energetikos įmonėse, tiek individualiuose namuose.

Esant padidėjusiai oro taršai kietosiomis dalelėmis, gyventojams rekomenduojama apriboti fizinę veiklą lauke, turintiems lėtinių kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligų – vengti buvimo lauke. Santykinai žemesnės kietųjų dalelių koncentracijos fiksuojamos apie vidurdienį, todėl patalpas vėdinti geriausia tik dienos metu.

Aplinkos apsaugos agentūra atlieka nepertraukiamą oro kokybės duomenų stebėjimą visoje Lietuvoje. Duomenų kitimą gali stebėti ir kiekvienas gyventojas, Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje, adresu: http://193.219.53.11/ap3/.

Aplinkos apsaugos agentūros, „Kėdainių mugės“ inf.

Panašios naujienos