Praėjusią savaitę pirmą kartą į posėdį rinkosi Savivaldybės kolegija. Posėdžio darbotvarkėje buvo svarstomas 1 klausimas: Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tikslinimo.

Strateginis savivaldybės veiklos planas yra tikslinamas vieną kartą. Kolegijai pritarus, strateginės veiklos planas teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai, kuri posėdžiaus šį penktadienį..

Kaip, pristatydama svarstymui patikslintą planą, sakė Kėdainių r. savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Kristina Kemešienė, tikslinant strateginį planą didžiausias dėmesys buvo skiriamas 2023 m. priemonėms ir asignavimams.

Praėjusios kadencijos savivaldybės taryboje patvirtintame savivaldybės veiklos strateginiame plane šių metų priemonėms buvo suplanuota 110 mln. eurų, o šią savaitę kolegijos patikslintame plane – 120 mln. eurų.

Padidėjo socialinių išmokų ir kompensacijų tikslinės valstybės dotacijos – apie 2 mln. ir apie 3 mln. – LEZ teritorijoje įgyvendinamiems projektams.

Patikslintame plane 2 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšų numatyta – biudžetinių įstaigų darbuotojų 12-to šių metų mėnesio atlyginimams. Nes praėjusiais metais rajono valdantieji buvo patvirtinę 2023-2025 m. savivaldybės strateginį planą, kuriame biudžetinių įstaigų darbuotojams buvo suplanuota lėšų tik 11-os mėnesių darbo užmokesčiui.

„Kėdainių liberalų nuostata visą laiką buvo, kad savivaldybės taryboje vasario mėnesį tvirtinant einamų metų savivaldybės biudžetą, darbo užmokestis biudžetinių įstaigų darbuotojams būtų suplanuotas visiems metams, – sako savivaldybės kolegijos narys, tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Saulius Grinkevičius. – Mūsų valdymo kadencijoje (2015-2019 m. – red. past.) taip ir buvo daroma. Praėjusioje kadencijoje kažkodėl buvo atsisakyta šitos nuostatos.“

S. Grinkevičius. („K. m.” archyvo nuotr.)

Pasak liberalų frakcijos Kėdainių rajono savivaldybėje seniūno S. Grinkevičiaus, dabar, sudarius valdančiąją koaliciją su socialdemokratais ir „valstiečiais ir žaliaisiais”, punktas dėl atlyginimų užtikrinimo darbuotojams liberalų iniciatyva buvo įtrauktas į koalicinę sutartį ir pirmai progai pasitaikius, įgyvendintas.

Buvusio mero teigimu, savivaldybės įstaigų vadovai dabar gali būti ramūs, kad lėšos darbuotojų atlyginimams tikrai bus ir jiems nebereikės sukti galvų, kaip sukaupti lėšų darbuotojų atlyginimams kitų veiklų sąskaita.

Panašios naujienos