Vakar, ketvirtadienį, Vyriausioji rinkimų komisija priėmė atidėtą sprendimą dėl kėdainiečio kandidato į LR Seimą Dariaus Kaminsko galimų rinkėjų papirkimo faktų, dovanojant dovanas Sangailų ir Beržų kaimų bendruomenėms šią vasarą.

VRK nusprendė nepatvirtinti Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos išvados, kad D. Kaminskas pažeidė LR Rinkimų įstatymo punktą dėl rinkėjų papirkimo.

VRK posėdyje dalyvavo pakankamai griežtai nusiteikęs kandidatas į Seimo narius D. Kaminskas, pažėręs ir kaltinimų, ir klausimų Vyriausiajai rinkimų komisijai.

D. Kaminskas reikalavo atsakymo ir į jo pateiktą skundą – neva Kėdainių apygardos komisija nutekinusi kažkokią slaptą informaciją „Kėdainių mugei“.

Į vieną – kviestas, į kitą – be kvietimo

VRK narys Tauras Rutkūnas pristatė komisijai Kėdainių apygardos tyrimų grupės išvadą, kad D. Kaminskas pažeidė Rinkimų įstatymo straipsnį, kuriuo draudžiama papirkti rinkėjus ir balsavimo teisę turinčius asmenis.

Išdėstyti tyrimo rezultatai:

 • tyrė dviem aspektais: Sangailų ir Beržų bendruomenių šventėse kandidato į LR Seimo narius D. Kaminsko įteiktos dovanos – valstybinė vėliava ir įrėmintas tautinės giesmės tekstas;
 • tyrimo procedūros atliktos nepažeidžiant visų teisės aktų reikalavimų;
 • galimo papirkimo veiksmas vyko rinkimų kampanijos laikotarpiu, o D. Kaminskas jau buvo įregistruotas pretendentu į kandidatus toje pačioje rinkimų apygardoje;
 • Sangailų ir Beržų kaimai yra būtent toje rinkimų apygardoje, kurioje kandidatuoja D. Kaminskas;
 • D. Kaminskas asmeniškai nebuvo kviečiamas dalyvauti Sangailų kaimo surengtoje šventėje, dalyvauti nusprendė pats;
 • Beržų bendruomenė D. Kaminskui su žmona kaip fiziniams asmenims išsiuntė kvietimą;
 • abiejuose kaimuose pasakytose sveikinimo kalbose, politinės agitacijos neįžvelgta, tačiau abiejuose kaimuose viešai įteiktos dovanos krepšeliuose su LR Seimo logotipu.

Kėdainių apygardos komisija konstatavo, kad D. Kaminsko įteiktos dovanos nepatenka į kandidatams leidžiamų platinti rinkimų laikotarpiu daiktų sąrašą. Nors dovanos formaliai buvo įteiktos juridiniams asmenims – bendruomenėms, galutinis šių dovanų gavėjas – bendruomenių nariai. Tai yra – asmenys, turintys rinkimų teisę.

3 komisijos nariai pritarė Kėdainių ARK išvadai, o likę 7 neišreiškė jokios nuomonės – susilaikė.

Pas rinkėjus – su valdiškomis dovanomis

VRK narys, pristatydamas svarstomą klausimą sakė, jog, jo vertinimu, Kėdainių komisija pagrįstai atmetė D. Kaminsko paaiškinimus, jog pagal Seimo Etikos ir procedūrų komisijos š. m. birželio 19 d. paaiškinimą, Seimo nariams galima teikti dovanas, jeigu jos įsigytos valstybės biudžeto lėšomis, t. y. reprezentacinės dovanos, kurias Seimo nariai gali platinti.

„Šiuo aspektu Kėdainių AK tinkamai vadovavosi, kad dovanos rinkėjams rinkimų kampanijos metu besąlygiškai laikomos rinkėjų papirkimu. O kitoks įstatymo aiškinimas sudarytų sąlygas kandidatams piktnaudžiauti esama situacija – nesilaikyti nustatyto draudimo papirkti rinkėjus,“ – tvirtino VRK narys T. Rutkūnas.

D. Kaminsko vis minimoje LRS Etikos ir procedūrų komisijos išvadoje sakoma, kad Seimo nariai turi teisę už parlamentines lėšas įsigyti suvenyrų su valstybės ar Seimo simbolika ir įteikti juos renginių ar kitomis progomis. Tačiau jie negali būti naudojami politinei kampanijai. „Šiuo atveju akivaizdu, kad aptariamas atvejis vyko politinės kampanijos laikotarpiu, D. Kaminskas jau žinojo ir buvo kandidatu, tad dovanos buvo naudojamos politinei kampanijai, – konstatavo T. Rutkūnas. – Kėdainių AK pagrįstai padarė išvadą, kad D. Kaminskas vykdė politinę agitaciją, kuri neatitinka sąžiningų ir garbingų principų ir yra draudžiama.“

Geriausia gynyba – puolimas

Pats pareiškęs norą dalyvauti VRK posėdyje D. Kaminskas naujų faktų ar aplinkybių neišsakė. Tačiau kliuvo VRK nariui, Kėdainių apygardą kuruojančiam T. Rutkūnui, dėl neva išankstinės nuomonės (žinoma, nepalankios D. Kaminskui) Kėdainių apygardai formavimo.

Kandidatas į LR Seimo narius reikalavo atsakymo į savo rugpjūčio 17 d. VRK pateiktą raštą “Dėl neskleistinos informacijos pateikimo žiniasklaidai“. Jame D. Kaminskas prašęs VRK išaiškinti, kas iš Kėdainių apygardos komisijos narių nutekino visuomenės informavimo priemonei „Kėdainių mugė“ informaciją, kuri buvo žinoma tik komisijos tyrimo grupei. (Nenutekino niekas – red. pastaba).

D. Kaminsko prakalba rinkimų komisijoje buvo ilga ir paneigianti visas Kėdainių apygardos komisijos išvadas. Nevengė kandidatas sarkastiškų palyginimų ir ironijos, bet pripažino, kad dovanos Songailų ir Beržų bendruomenėms buvo nupirktos iš Seimo nario parlamentinių lėšų (dar 2018-ais metais).

„Pasiruošėt kalbą, nepaneigsim,“ – kantriai išklausiusi kandidatą atsiduso VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Prasidėjus rinkimų kampanijai niekas nedraudžia vykdyti savo Seimo nario veiklos, tik kitas klausimas, ar vykdant savo veiklą, būtinai reikia ką nors padovanoti?

Čia subliuško mesti kaltinimai

VRK narys T. Rutkūnas yra paskirtas kuruoti Kėdainių ARK. Jis konsultavo Kėdainių komisiją, siuntė visai komisijai informaciją apie teismų praktiką panašiuose tyrimuose. Komisijos narys paneigė ir D. Kaminsko tvirtinimą apie buvusį bendrą VRK ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdį. Tokio posėdžio nebuvę. Dėl atsakymo apie neva informacijos žiniasklaidai nutekinimą – tyrimas jau atliktas ir atsakymas bus pateiktas laiku.

Seimo narį paragino laikytis įstatymo

„Seimo reprezentacinės lėšos, už kurias nupirkta vėliava ir tautinė giesmė, nėra išskirtinai reprezentuojančios Seimą, – D. Kaminskui bandė įrodyti viena komisijos narė. – Prasidėjus rinkimų kampanijai niekas nedraudžia vykdyti savo Seimo nario veiklos, tik kitas klausimas, ar vykdant savo veiklą, būtinai reikia ką nors padovanoti?“

„Esu įsitikinusi, kad bendruomenės jus kviečia ne dėl dovanų, – Seimo nariui priminė ir kita VRK narė. – Šnekame apie pusės metų rinkimų laikotarpį. Yra Seime priimtas įstatymas ir turime jo laikytis visi.“

Po ilgų diskusijų, kaip nė vienu tame posėdyje svarstytu klausimu, VRK po keistoko balsavimo (3 komisijos nariai pritarė Kėdainių išvadai, o likę 7 neišreiškė jokios nuomonės – susilaikė) Kėdainių ARK išvadai, kad D. Kaminskas pažeidė Rinkimų įstatymą, nepritarta.

„Man kyla toks retorinis klausimas: ar Seimo nario funkcija yra tik dovanų dovanojimas rinkėjams? Manyčiau, kad ne,“ – reziumavo VRK komisijos narys, deleguotas Teisingumo ministro, teisininkas ir politologas T. Rutkūnas.

42 Responses

 1. virmantas

  Daktarai pripratę imti, o šis ir duoti, kada kėdainiečiai išsivaduos iš NIJOLES pinklių/

  Atsakyti
  • Algimantas

   Nebelieka jokios teisingumo vilties. Ima siaubas nuo viso šito šūdo malimo nuo tokių kaminsku, naujokieniu ir,,juodosios buhalterijos“specialistų. Šlykštu, apgailėtina. Kiek dar jie griauš žmones?
   Darosi žiauri aplinka gyvenimui. Reikia bėgti iš Kėdainių į Rusiją. Kartais pagalvoji, negi čia Lietuva.

   Atsakyti
   • Mina

    Teisingai, Rusija tokį tūlą Algimantą tikrai priglaus…laimingo kelio.

  • oho

   Daktarai tikrai nepratę imti. Kaltinkite save, kyšininkai. Aš savo gybvenime niekam jokių kyšių nedaviau ir neduosiu , o visą gydymą gaunu nemokamai, nors ligų turiu pakankamai. Ir gydytojai mane gydo be pakišų. Gėdinkitės, kyšininkai, tame tarpe ir davejau Virmantai….

   Atsakyti
 2. elvyra

  Jei kiti zurnalistai butu parase si straipsni, gal ir patiketume. Bet kai pasiziuri, kas sio straipsnio autore – tiesiog nusvyra rankos

  Atsakyti
  • Birutė

   Kuom čia reikia tikėti?Faktai kalba už save. Man tai rankos nusvyra, kai kartais netyčia užmetu akį į propagandinį valdžiažmogių leidinį. Kiek galima nemuilintai lysti į šikną visiems šitiems…
   Puikus straipsnis. Ačiū,, Kėdainių mugei“ jos žurnalistei Ingridai. Jūs esate paprastų, dorų žmonių pusėje, o ne tų kurių vieta istorijos šiukšlyne. Nors ką žmonės sužino apie kaminskus,,, partnerius“. Pamatome jų tikrąjį veidą.Jūsų dėka pamatome ką jie išdarinėja.
   Ponia Ingrida, tirkite ir toliau jų aferas ir būtinai informuokite.,, Kalkite „prie gėdos stulpo juos kiekvieną dieną,nes šitie manipuliatoriai to nusipelnė.

   Atsakyti
   • Rytė

    Tai Ingridai visai protelis nučiuožė. Ko ji nerašo, iš kur gavo medžiagos rugpjūčio 17 d. rašiniui „Rinkimų karštinė prasideda“. Tas pats T.Rutkūnas prisipažino, kad „konsultavo“ Kėdainių apygardos rinkimų komisijos tyrimo grupę kaip suformuluoti kaltinimą D.Kaminskui. Jeigu Ingrida klausėsi VRK posėdžio įrašą, tai tegul taip ir parašo, o ne iš konteksto ištraukia atskirų VRK narių nuomones. Visi Seimo nariai laksto po šventes, visi teikia reprezentacines dovanas, net ir konservatoriai, nes įstatymas tikrai leidžia. Tik nereikia tų dovanų susieti su rinkimine agitacija. VRK išsiaiškins, o ne apygardos „tyrimo komisijos“. O manančių kitaip – buvo ir bus. Ingridai reikia pasistažuoti žurnalistų etikos kursuose, nesapoliuoti ir nekraipyti faktų.

 3. Na

  Panašu į širšių lizdą. Jeigu jį pakrapštysi, širšės žiauriai puola.

  Atsakyti
  • Daiva

   Ne visada tas teisus, kuris garsiai šaukia.
   Širšės yra nelabai adekvačios. Tereikia pastatyti butelį su medaus skonio gėrimu ir net nerašytos pačios sulenda. Belieka už daryti kamščiu ir,, kana „joms.

   Atsakyti
  • Roma

   Rudenį prieš dvėsdamos ir musės aršesnės ir skaudžiau kanda…

   Atsakyti
  • Rytei

   Žinot apie protelio,, nučiuožimą „gali spręsti tos sryties specialistai. Iš jūsų argumentų sprendžiu, kad nesate iš tų. Tai gal geriau kvailą savo nuomonę pasilikite sau. Bus visiems tik geriau nuo to.
   O ginčytis su jumis dėl ožio vilnos, nematau prasmės.
   Tai, jei dovanų nereikia susieti su rinkimais, tai kodėl iš kažkur išlindo šitas ponas tik prieš rinkimus ir iškart su dovanomis. Ar buvo užmigęs žiemos miegu?
   Ir nereikia galvoti, kad žmonės yra kvaili.

   Atsakyti
   • Rytė

    Ko tai nesuprantu, žmogus per 4 metus sudalyvavęs Kėdainių r. 165 renginiuose, pasiklausykit įrašo, ir kaip visi seimūnai, pagarbos ženklan, kiekvienai bendruomenei, kurių šventėse dalyvavo, teikė Seimo reprezentacines dovanas. Taigi tikrai nemiegojo. Neiškokit vienoj vietoj vinių, kur nėra su tais išvedžiojimais.

 4. Jorune@gmail.com

  Paziurekit, kas tekstu autore 😀 praeos noras ir skaityt, ir dalintis

  Atsakyti
  • Renata

   Pasižiūrėjom. Ir ką? Rašo profesionali žurnalistė. Visada išsamūs, aktualūs žmonėms straipsniai.
   Jūs mieloji , skaitykite propagandinius pezalus ir negadinkite savo grožio. Ir būsite patenkinta gyvenimu.

   Atsakyti
  • Arvydas

   Mes dabar kalbame ne apie vėliavos grožį,o apie lipimą per galvas žūtbūt patekti prie,, lovio“.
   Ir man visai neįdomu ar jis stovi su Dastiku, ar su Skverneliu (kažkur mačiau), man ponas Kaminskas – tuščia vieta. Balsavau už jį praėjusiuose rinkimuose, nes gerbiau kaip mediką. Dabar, kai savarankiškai savę išsikėlęs, remiamas įmonės, kurios visiems žinomi asmenys nuteisti,, juodosios buhalterijos“byloje, man jis yra nulis.
   Aš balsuosiu už Vilmutę Živatkauskienę, už žmogų, kuriuo pasitikiu.

   Atsakyti
   • Mina

    Tai kaip balsuosite, jeigu kelionėn į Rusiją rengiatės?

 5. Rytė

  „VRK narys T. Rutkūnas yra paskirtas kuruoti Kėdainių ARK. Jis konsultavo Kėdainių komisiją, siuntė visai komisijai informaciją apie teismų praktiką panašiuose tyrimuose. Komisijos narys paneigė ir D. Kaminsko tvirtinimą apie buvusį bendrą VRK ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdį. Tokio posėdžio nebuvę. Dėl atsakymo apie neva informacijos žiniasklaidai nutekinimą – tyrimas jau atliktas ir atsakymas bus pateiktas laiku“. Išlingo yla iš maišo. Va, kur šuo pakastas.Koks glaudus ryšys su žiniasklaida ir T.Rutkūnu. O dar meluoja, kad pati tyrimų komisija dirba.Manau, kad T.Rutkūnas susipainiojo savo intrigose – jis neturėjo jokios teisės konsultuoti, kam tada tyrimo komisijos. VRK komisijoje dirba ne vienas narys, kitų nuomonė buvo kitokia, tai taip ir rašyti reikia, o ne aiškinti neva panašiuose tyrimuose teismai priėmę sprendimą. Tame pačiame posėdyje kitas VRK narys pareiškė T.Rutkauskui, kad jo ištrauka iš teismų praktikos šiuo atveju netinkamai naudojama, ji ištraukta iš konteksto. Ir dar, kam kam, tik ne šitai Ingridai žinoti, kad VRK ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos bendro posėdžio nebuvo. Jis buvo birželio 10 d., po to gimė išaiškinimas visiems Seimo nariams (raštu visiems buvo pateikta šį raštą VRK turi), kuria dabar remiasi visi seimūnai. Įdomu, kai liberalas ar konservatorius koks papuls VRK komisijai dėl taip vadinamų teikiamų dovanų, pažiūrėsim ką stropuolė Ingrida parašys. Manau – tylės. Ingridai belieka padėkoti, kad atskleidė T.Rutkūno glaudžius ryšius su „Kėdainių muge“, ji jau žino koks atsakymas parengtas dėl informacijos „nutekinimo“ iš VRK į „Kėdainių mugę“, nereikia net tyrimų. Tai čia sąžingi ir demokratiniai rinkimai – šmeiži-laimi?

  Atsakyti
  • Arvydas

   Tikrai nesąžiningi, kai mėtomi ledų kuponai ir dovanojamos dovanos, nesvarbu kokios jos bebūtų. O kiek atsakymų buvo ir ko jie verti. Žmonės pasirinks. Tas jūsų rašinėlis nieko nekeičia. Ir nenukreipkite kalbos nuo esminių dalykų. Kas ką sakė pasakė man dzin. Jūs pamiršot Fiodorovo,, vamzdį „, Fiodorovos parašyta laišką redakcijai kolegos R. Diliūno vardu ir taip toliau. Metai iš metų eina šleifas dp. Nori paslėpti faktą, kad yra mulkiai. Nepavyks.

   Atsakyti
 6. Minai

  Jei laimės (kas mažai tikėtina),, vokelių“partija ir išvažiuosiu su malonumu. Jūsų tikrai neprašysiu nupirkti bilieto. Gyvena giminės ir nesiskundžia. O jūs ir toliau, atleiskite,,laižysite“padus ir kursit gerovės valstybę.

  Atsakyti
  • Mina

   Kam laukti, reikia veikti, o ne deklaruoti. Taip, mes lietuviai susikūrėme savo Lietuvą, nelaižydami niekam padų ir be skambių frazių. Tik tokių, kaip jūs, kurie absoliučiai viską neigia ir dar pjudo visus, tikrai Lietuvai nereikia.

   Atsakyti
   • Minai

    Čia jau mano reikalas žinot, o ne jūsų. Kada ir ką man daryti. Kodėl
    jus tokia tikra, kad tokios išverstaskūrės kam reikia.?
    Man giliai nusišvilpti į jūsų nuomonę.

 7. Mina

  Aš esu savo šalies patrotė, o ne išverstkūrė, kaip jūs, neverkiu ir nedejuoju, jeigu kas ne taip. Nuomonę savo turiu, kuri tikrai nepanaši į jūsų. Man jūsų gaila, kad esate pats pakalikas tos nešvarios demagogijos, kuri skleidžiama „Kėdainių mugėje“ . Apgailėtinas laikraštėlis su ta madam žurnaliste Ingrida, jeigu dar galima taip ją pavadinti, ir kompanija, kuri ją išlaiko. Na, tiesiog nieko pozityvaus, tik melas, šmeižtas ir neapykanta tvyro visuose straipsniuose.

  Atsakyti
  • Bevardis

   Marijošienė super žurnalistė, rašo tiesą, ne taip kaip rinka su Kasparevič-Stankevič-Blažėvič-Naujokėvič laikraštėlio redaktoremis.

   Atsakyti
   • Nina

    Marijošienė yra super liberastų trubadūras, įdomu, kiek ji už tai gauna.

  • Minai

   Mes gyvename demokratinėje šalyje, kur kiekvienas gali turėti savo nuomonę.
   Nesivadovaukite aklu ir pašėlusiu įniršiu. Rinkimai parodys kas ko vertas.
   Man visai neįdomu kas jus tokia esate.
   Demokratijoje patriotai ne tik kritikuoja valdžią, bet ir dažnai per rinkimus mėgina ją nušvilpti. Patriotizmas nereikalauja lojalumo dabartinei valdžiai ir jos politikai. Taip, kad nesiputokite ir nekurkite serialų apie savo patriotizmą. Dėl manęs jus būkite nors ir Dievas. Rinkos neskaitau, nes nesimaudau srutų duobėje. Anksčiau skaičiau, bet jis tiesiog ne man.

   Atsakyti
  • nina

   Užmiršot liberalus pridėti, kuriems teismai kloja kelią belangėn už įstatymų papirkimus. Tai kuo žavėtis? Tie liberastai suskilę į dvi dalis tuoj Lietuvą už pinigus perparduos bet kam, kas pinigus sumokės. Visos partijos yra plėšikės, tegul pavieni asmenys kandidatuoja, o ne partiniai sukčiai. Nėra kuo čia tas partijas garbinti.

   Atsakyti
   • Na, ką

    Kaminskas pavienis, ane? Apsiklojęs vikondos juodos buhalterijos antklode. Neverta su juo net varžytis. Iškėlė kaip šūdą ant šakių.

 8. Arvydas

  Viešpatie, apsaugok nuo maro, karo, bado ir nuo darbo partijos ir jos vardo. Amen.

  Atsakyti
 9. Rimantas

  Šitie balvonai turtėja tautos skrudinimo sąskaita. Tikrai teks jiems gailėtis susitepus didžiausia gėdos dėme.

  Atsakyti
 10. Gaja

  Apsaugok viešpatie nuo didžiosios kordinatores, pilkosios kardinoles, kol jin vadovaus, tol Kedainiuose viešpataus rusiška dvasia, visa savivaldybe dreba nuojos.

  Atsakyti
  • Daiva

   Komunistė rūpinasi savo sielos grožiu. Kol ji bus progreso neverta tikėtis . Dabar jai svarbu prastumti Kaminską į seima. Ir tiek žinių. Ir dar paslėpti galus tos skylės…

   Atsakyti
   • Svieta

    O tamsta ar nebuvai komuniste tarybiniai laikais? Visi ten buvo, kas užėmė aukštas pareigas, tai ko čia taukšti. Ne partija žmogus sotus, o veikla. Kiekvienoje partijoje visko pilna, tai ko erzintis. Pas konservatorius pilna perbėgelių, pakeitusių savo įsitikinimus, toks jau gyvenimas, kitose partijose skilimai vyksta. Socialdemokratai – tai lobistai gryni, zadanijų partija, o dabar į bebrus skilo- Brazausko pasekėjai. Irgi vieni kitus dergia. Visi turi savo idėjas, svarbiausia, kad dirbtų savo kraštui ne liežuviu, o konkrečiais darbais.

 11. Tiesa

  Viena. Vienintelė Liberalų sąjūdžio kandidatė, kuriai ir labai norėdami nerasite ko prikišti.
  Vilmutė Živatkauskienė yra žmogus toks, kaip kad aš suprantu, t. y žmogus, kuris viską jaučia, supranta ir siekia tiesos, gėrio. Propaguoja žmogiškas vertybes.
  Vilmute,
  Jus sėjate gerumo sėklas kitiems. Jų vaisiai visada paliečia ir mūsų gyvenimus. Ačiū jums.

  Atsakyti
 12. Svietai

  Aš nebuvau, jeigu ką. O jinai tokia ir išliko. Kuprotą tik grabas ištiesina.

  Atsakyti
 13. Svietai iš rinkos

  Ir vėl tu čia?Ar tryda tavęs dar nepagavo? Į labanakt vaikučiai vakaro pasaką jau pavėlavai. Išjunk kompą ir pizdink valsą iš čia, avie

  Atsakyti
 14. Vorune

  Kaminskas su savo patarejomis ir su savo vyr .virėja iš Skongalio gatves, kuri nemokejo mokesčių su ženteliu vel veržiasi į valdžią.Gana, jau pencininkė, alia sedetų ir bezdėtų namuose, ale negali nevadovavusi.

  Atsakyti
 15. Atskalūnai,

  šliužai iš fantazijų šalies. Visi tokie verslininkėliai mums gerai pažįstami. Puikiai įvaldę pinigų plovimą, pasistažavę pas,, vokelių“specialistą. O šita naftalinu dvokianti baltoji karalienė, smirdės ten kol prieky kojom išneš.

  Atsakyti

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.