Vakar, ketvirtadienį, Vyriausioji rinkimų komisija priėmė atidėtą sprendimą dėl kėdainiečio kandidato į LR Seimą Dariaus Kaminsko galimų rinkėjų papirkimo faktų, dovanojant dovanas Sangailų ir Beržų kaimų bendruomenėms šią vasarą.

VRK nusprendė nepatvirtinti Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos išvados, kad D. Kaminskas pažeidė LR Rinkimų įstatymo punktą dėl rinkėjų papirkimo.

VRK posėdyje dalyvavo pakankamai griežtai nusiteikęs kandidatas į Seimo narius D. Kaminskas, pažėręs ir kaltinimų, ir klausimų Vyriausiajai rinkimų komisijai.

D. Kaminskas reikalavo atsakymo ir į jo pateiktą skundą – neva Kėdainių apygardos komisija nutekinusi kažkokią slaptą informaciją „Kėdainių mugei“.

Į vieną – kviestas, į kitą – be kvietimo

VRK narys Tauras Rutkūnas pristatė komisijai Kėdainių apygardos tyrimų grupės išvadą, kad D. Kaminskas pažeidė Rinkimų įstatymo straipsnį, kuriuo draudžiama papirkti rinkėjus ir balsavimo teisę turinčius asmenis.

Išdėstyti tyrimo rezultatai:

  • tyrė dviem aspektais: Sangailų ir Beržų bendruomenių šventėse kandidato į LR Seimo narius D. Kaminsko įteiktos dovanos – valstybinė vėliava ir įrėmintas tautinės giesmės tekstas;
  • tyrimo procedūros atliktos nepažeidžiant visų teisės aktų reikalavimų;
  • galimo papirkimo veiksmas vyko rinkimų kampanijos laikotarpiu, o D. Kaminskas jau buvo įregistruotas pretendentu į kandidatus toje pačioje rinkimų apygardoje;
  • Sangailų ir Beržų kaimai yra būtent toje rinkimų apygardoje, kurioje kandidatuoja D. Kaminskas;
  • D. Kaminskas asmeniškai nebuvo kviečiamas dalyvauti Sangailų kaimo surengtoje šventėje, dalyvauti nusprendė pats;
  • Beržų bendruomenė D. Kaminskui su žmona kaip fiziniams asmenims išsiuntė kvietimą;
  • abiejuose kaimuose pasakytose sveikinimo kalbose, politinės agitacijos neįžvelgta, tačiau abiejuose kaimuose viešai įteiktos dovanos krepšeliuose su LR Seimo logotipu.

Kėdainių apygardos komisija konstatavo, kad D. Kaminsko įteiktos dovanos nepatenka į kandidatams leidžiamų platinti rinkimų laikotarpiu daiktų sąrašą. Nors dovanos formaliai buvo įteiktos juridiniams asmenims – bendruomenėms, galutinis šių dovanų gavėjas – bendruomenių nariai. Tai yra – asmenys, turintys rinkimų teisę.

3 komisijos nariai pritarė Kėdainių ARK išvadai, o likę 7 neišreiškė jokios nuomonės – susilaikė.

Pas rinkėjus – su valdiškomis dovanomis

VRK narys, pristatydamas svarstomą klausimą sakė, jog, jo vertinimu, Kėdainių komisija pagrįstai atmetė D. Kaminsko paaiškinimus, jog pagal Seimo Etikos ir procedūrų komisijos š. m. birželio 19 d. paaiškinimą, Seimo nariams galima teikti dovanas, jeigu jos įsigytos valstybės biudžeto lėšomis, t. y. reprezentacinės dovanos, kurias Seimo nariai gali platinti.

„Šiuo aspektu Kėdainių AK tinkamai vadovavosi, kad dovanos rinkėjams rinkimų kampanijos metu besąlygiškai laikomos rinkėjų papirkimu. O kitoks įstatymo aiškinimas sudarytų sąlygas kandidatams piktnaudžiauti esama situacija – nesilaikyti nustatyto draudimo papirkti rinkėjus,“ – tvirtino VRK narys T. Rutkūnas.

D. Kaminsko vis minimoje LRS Etikos ir procedūrų komisijos išvadoje sakoma, kad Seimo nariai turi teisę už parlamentines lėšas įsigyti suvenyrų su valstybės ar Seimo simbolika ir įteikti juos renginių ar kitomis progomis. Tačiau jie negali būti naudojami politinei kampanijai. „Šiuo atveju akivaizdu, kad aptariamas atvejis vyko politinės kampanijos laikotarpiu, D. Kaminskas jau žinojo ir buvo kandidatu, tad dovanos buvo naudojamos politinei kampanijai, – konstatavo T. Rutkūnas. – Kėdainių AK pagrįstai padarė išvadą, kad D. Kaminskas vykdė politinę agitaciją, kuri neatitinka sąžiningų ir garbingų principų ir yra draudžiama.“

Geriausia gynyba – puolimas

Pats pareiškęs norą dalyvauti VRK posėdyje D. Kaminskas naujų faktų ar aplinkybių neišsakė. Tačiau kliuvo VRK nariui, Kėdainių apygardą kuruojančiam T. Rutkūnui, dėl neva išankstinės nuomonės (žinoma, nepalankios D. Kaminskui) Kėdainių apygardai formavimo.

Kandidatas į LR Seimo narius reikalavo atsakymo į savo rugpjūčio 17 d. VRK pateiktą raštą “Dėl neskleistinos informacijos pateikimo žiniasklaidai“. Jame D. Kaminskas prašęs VRK išaiškinti, kas iš Kėdainių apygardos komisijos narių nutekino visuomenės informavimo priemonei „Kėdainių mugė“ informaciją, kuri buvo žinoma tik komisijos tyrimo grupei. (Nenutekino niekas – red. pastaba).

D. Kaminsko prakalba rinkimų komisijoje buvo ilga ir paneigianti visas Kėdainių apygardos komisijos išvadas. Nevengė kandidatas sarkastiškų palyginimų ir ironijos, bet pripažino, kad dovanos Songailų ir Beržų bendruomenėms buvo nupirktos iš Seimo nario parlamentinių lėšų (dar 2018-ais metais).

„Pasiruošėt kalbą, nepaneigsim,“ – kantriai išklausiusi kandidatą atsiduso VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Prasidėjus rinkimų kampanijai niekas nedraudžia vykdyti savo Seimo nario veiklos, tik kitas klausimas, ar vykdant savo veiklą, būtinai reikia ką nors padovanoti?

Čia subliuško mesti kaltinimai

VRK narys T. Rutkūnas yra paskirtas kuruoti Kėdainių ARK. Jis konsultavo Kėdainių komisiją, siuntė visai komisijai informaciją apie teismų praktiką panašiuose tyrimuose. Komisijos narys paneigė ir D. Kaminsko tvirtinimą apie buvusį bendrą VRK ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdį. Tokio posėdžio nebuvę. Dėl atsakymo apie neva informacijos žiniasklaidai nutekinimą – tyrimas jau atliktas ir atsakymas bus pateiktas laiku.

Seimo narį paragino laikytis įstatymo

„Seimo reprezentacinės lėšos, už kurias nupirkta vėliava ir tautinė giesmė, nėra išskirtinai reprezentuojančios Seimą, – D. Kaminskui bandė įrodyti viena komisijos narė. – Prasidėjus rinkimų kampanijai niekas nedraudžia vykdyti savo Seimo nario veiklos, tik kitas klausimas, ar vykdant savo veiklą, būtinai reikia ką nors padovanoti?“

„Esu įsitikinusi, kad bendruomenės jus kviečia ne dėl dovanų, – Seimo nariui priminė ir kita VRK narė. – Šnekame apie pusės metų rinkimų laikotarpį. Yra Seime priimtas įstatymas ir turime jo laikytis visi.“

Po ilgų diskusijų, kaip nė vienu tame posėdyje svarstytu klausimu, VRK po keistoko balsavimo (3 komisijos nariai pritarė Kėdainių išvadai, o likę 7 neišreiškė jokios nuomonės – susilaikė) Kėdainių ARK išvadai, kad D. Kaminskas pažeidė Rinkimų įstatymą, nepritarta.

„Man kyla toks retorinis klausimas: ar Seimo nario funkcija yra tik dovanų dovanojimas rinkėjams? Manyčiau, kad ne,“ – reziumavo VRK komisijos narys, deleguotas Teisingumo ministro, teisininkas ir politologas T. Rutkūnas.