Ūkininkai, šią vasarą nukentėję dėl lietingų orų, ir nerimaujantys, kad nesugebės įgyvendinti prisiimtų įsipareigojimų, gali kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) dėl galimybės netaikyti sankcijų.

Dėl oro sąlygų javapjūtė prasidėjo vėliau nei įprasta ir užtruks ilgiau, todėl žemdirbiai nerimauja, kad nespės įvykdyti įsipareigojimų. Ūkininkams numatyta galimybė išvengti sankcijų, jei įsipareigojimai negali būti įvykdyti laiku dėl ne nuo žemdirbio valios priklausančių gamtos veiksnių, informuoja Žemės ūkio ministerija pranešime.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pavedė NMA ir VšĮ „Ekoagros“ atsižvelgti į pagrįstas force majeure aplinkybes ir netaikyti ūkininkams nuobaudų dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Tai aktualu pareiškėjams, prisiėmusiems įsipareigojimų pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014−2020 metų programos priemones gavėjams, kurių vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su žemės ūkiu ir miškininkyste.

Žemdirbiai, kurie mano, kad dėl ekstremalių meteorologinių sąlygų negalės įvykdyti įsipareigojimų, per 15 darbo dienų nuo susiklosčiusių nepalankių aplinkybių atsiųsti nuotraukas per programėlę „NMA agro“, kuriose užfiksuoti ekstremalių oro sąlygų paveikti plotai. Tais atvejais, jei reikalavimų neįvykdymo negalima akivaizdžiai nustatyti iš pateiktų nuotraukų (pvz., nuotraukoje laukas neužlietas, tačiau negalima įvažiuoti dėl kritulių), turi teikti prašymą NMA ir oficialių institucijų (savivaldybės, hidrometeorologijos tarnybos ar kt.) pažymą apie susiklosčiusią nepalankią (ekstremalią) situaciją žemės ūkyje konkrečioje vietovėje.

To daryti nereikia, jei savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija. Jei situacija nepasikeičia iki pat nustatyto įsipareigojimų įvykdymo termino, prieš pat termino pabaigą būtina pateikti ,,NMA agro“ programėle darytas nuotraukas, kuriose matyti, kad situacija laukuose nepagerėjo. Situacijai pagerėjus, privaloma įvykdyti atidėtus įsipareigojimus ir apie tai informuoti NMA, pabrėžiama ŽŪM pranešime.

Force majeure gali būti laikoma ne tik didelė gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai, bet ir ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas arba jo mirtis; gyvuliams skirtų pastatų sugriuvimas dėl nelaimingo atsitikimo; epizootinė arba augalų liga, kuria serga paramos gavėjo gyvuliai ar pasėliai; didelės valdos dalies nusavinimas, jei šis nusavinimas negalėjo būti numatytas paraiškos pateikimo dieną.

Titulinė nuotrauka – Žemės ūkio ministerijos