Dar praėjusių metų lapkričio mėnesį paaiškėjus, kad Kėdainiuose išrinktas Seimo narys Darius Kaminskas gyvena parlamento viešbutyje nepaisant to, kad jo žmona, rajono savivaldybės tarybos narė Aušrelė Kaminskienė Vilniuje valdo ir nuomoja tris butus, gruodžio mėnesį rajono savivaldybės Etikos komisija A. Kaminskienės atžvilgiu pradėjo tyrimą, mat ši įstatymų nustatyta tvarka savo privačių interesų deklaracijoje laiku nebuvo pateikusi duomenų apie vykdomą veiklą – butų nuomos verslą. Po penkis mėnesius trukusio tyrimo Etikos komisija konstatavo, kad „jeigu valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nevykdo pareigos deklaruoti privačius interesus, tai negalima kalbėti ir apie valstybinės tarnybos skaidrumą.“


Į Kėdainių rajono savivaldybės tarybą pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“ sąrašą išrinkta A. Kaminskienė privačius interesus privalėjo deklaruoti per vieną mėnesį nuo praėjusių metų balandžio 17 dienos, kai davusi priesaiką oficialiai tapo Kėdainių rajono tarybos nare.

Tačiau savo veiklą politikė deklaravo tik lapkričio 21 dieną, iš karto po to, kai tik žiniasklaidoje pasirodė pirmoji informacija, kad parlamentaras gyvena Seimo viešbutyje, nors jo žmona sostinėje turi net tris butus, kuriuos nuomoja ir už tai gauna pajamas.

Beje, tą pačią dieną – lapkričio 21­ąją – apie žmonos A. Kaminskienės individualią veiklą informaciją savo privačių interesų deklaracijoje pateikė ir Seimo narys, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas D. Kaminskas. Nors apie žmonos verslą iki tol informacijos taip pat pateikęs nebuvo.


Prašė ištirti veiklą

Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisijoje tyrimas tarybos narės A. Kaminskienės atžvilgiu buvo pradėtas 2019 m. gruodžio 9 d. posėdyje susipažinus su pačios politikės pareiškimu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos frakcijos „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ prašymu ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pavedimu.

Komisijai pateiktuose pareiškime, prašyme ir pavedime buvo skelbiama informacija apie tai, kad A. Kaminskienė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje galimai nėra nurodžiusi duomenų apie vykdomą individualią veiklą – nekilnojamojo turto nuomą. Taip pat nėra pateikta informacija apie tokios veiklos sandorius, viršijančius 3 tūkstančius eurų.

Kėdainių rajono tarybos narė Aušrelė Kaminskienė privačius interesus privalėjo deklaruoti per vieną mėnesį nuo praėjusių metų balandžio 17 dienos, kai davusi priesaiką oficialiai tapo Kėdainių rajono tarybos nare. Tačiau savo veiklą politikė deklaravo tik lapkričio 21 dieną, iš karto po to kai tik žiniasklaidoje pasirodė pirmoji informacija, kad jos vyras parlamentaras Darius Kaminskas gyvena Seimo viešbutyje, nors šeima Vilniuje valdo daug nekilnojamojo turto.


Skandalo įkarštyje papildė deklaracijas

Pagal tyrimo metu surinktus faktus paaiškėjo, kad A. Kaminskienė interesų deklaraciją pateikė 2019 m. balandžio 28 dieną, ją tikslino 2019 m. rugpjūčio 7 dieną, 2019 m. spalio 18 dieną ir 2019 m. lapkričio 21 dieną.

Politikė 2016–2019 metų laikotarpiu buvo įsigijusi verslo liudijimus, pagal kuriuos sostinėje buvo nuomojami butai, tačiau šią veiklą į deklaraciją
įtraukė tik 2019 metų lapkričio 21 dieną.

Etikos komisijai pateiktuose paaiškinimuose A. Kaminskienė teigė, kad jeigu pajamos per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių nuo sandorio sudarymo viršytų 3000 eurų, tada ji ir deklaruotų viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje. Pasak jos, ji turi prievolę periodiškai visas teikiamas deklaracijas peržiūrėti ir tikslinti, o 2019 m. lapkričio 21 d. tai ir atliko.


Mažina pasitikėjimą valstybine tarnyba ir pačia valstybe

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatyta, kad valstybės politikai, įskaitant ir rajono tarybos narius, privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus.

„Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų Organizacijos ir kitose rekomendacijose vienareikšmiškai pripažįstama, kad privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Jeigu valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nevykdo pareigos deklaruoti privačius interesus, tai negalima kalbėti ir apie valstybinės tarnybos skaidrumą.

Komisijos sprendime taip pat teigiama, kad A. Kaminskienė, tapusi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nare, pagal iki 2019 metų pabaigos galiojusią nustatytą tvarką privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją nustatytais terminais ir joje atskleisti informaciją apie vykdomą individualiąją nekilnojamojo turto nuomos veiklą. Tačiau tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad A. Kaminskienės veikla ir nekilnojamojo turto sandoriai nustatytais terminais atskleisti nebuvo.

Pareigos deklaruoti privačius interesus nevykdymas svarbus bent trimis požiūriais: asmeniniu, organizaciniu ir visuomeniniu. Asmeniniu požiūriu, šios pareigos nevykdymas rodo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens neatsakingumą, nerūpestingumą, visuotinai pripažintų tarnybinės etikos standartų nesilaikymą.

Organizaciniu požiūriu, pareigos deklaruoti privačius interesus nevykdymas kenkia ne tik paties valstybinėje tarnyboje asmens reputacijai, bet ir valstybės institucijos, kurioje jis dirba, prestižui. Visuomeniniu požiūriu, šios pareigos nevykdymas mažina visuomenės pasitikėjimą valstybine tarnyba ir pačia valstybe“, – rašoma savivaldybės Etikos komisijos sprendime.


Veiklos ir sandorių laiku neatskleidė

Komisijos sprendime taip pat teigiama, kad A. Kaminskienė, tapusi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nare, pagal iki 2019 metų pabaigos galiojusią nustatytą tvarką privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją nustatytais terminais ir joje atskleisti informaciją apie vykdomą individualiąją nekilnojamojo turto nuomos veiklą.

Tačiau tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad A. Kaminskienės veikla ir nekilnojamojo turto sandoriai nustatytais terminais atskleisti nebuvo.

„Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Aušrelė Kaminskienė, turėdama pareigą veikti atitinkamu būdu, nagrinėjamuoju atveju – privačių interesų deklaracijoje pateikti visus aktualius deklaruotinus duomenis, šios prievolės nustatytais terminais nebuvo įvykdžiusi. Tai sudaro pagrindą tokią veiką vertinti kaip įstatymo (iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusi redakcija) 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų bei 7 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą“, – rašoma savivaldybės Etikos komisijos sprendime.


Teisinis reglamentavimas pasikeitė

Tačiau Etikos komisija atsižvelgė į tai, kad nuo šių metų sausio 1 dienos teisinis reglamentavimas dėl privačių interesų deklaravimo pasikeitė. Nuo minėtos datos įsigaliojo nauja tvarka, kad Etikos komisija nepradeda tyrimo, jeigu iki pranešimo gavimo dienos asmuo pateikė privačių interesų deklaraciją arba ją patikslino.

„Taigi, komisija sprendžia, kad privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis sušvelninama: sureagavus į atitinkamą Komisijos raginimą arba deklaravus tam tikrus duomenis dar iki skundo Komisijai pateikimo, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės, tyrimas dėl jo elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms nepradedamas“, – ­rašoma sprendime.

Todėl Etikos komisija tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Aušrelės Kaminskienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, kiek tai susiję su pareiga deklaruoti jos vykdomą individualią veiklą ir 3000 eurų vertę viršijančius tokios veiklos sandorius, nusprendė nutraukti.

Panašios naujienos

2 Responses

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.