Buvau apšmeižtas. Melagingi kito asmens kaltinimai mane įžeidė ir sukėlė stresą. Kur galiu kreiptis dėl šmeižimo?

Atsakomybė už tokio pobūdžio nusikalstamą veiką numatyta LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnyje. Pagal šį Baudžiamojo kodekso straipsnį atsako tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo. Dėl šmeižimo reikėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas su skundu ar pareiškimu. Taip pat galima kreiptis į teismą su ieškiniu dėl garbės ir orumo pažeidimo civilinio proceso tvarka, prašant priteisti moralinę kompensaciją. Pagal LR Civilinio kodekso 2.24 straipsnį, asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
Ginant savo pažeistas teises, asmuo turi įrodyti, jog šmeižiamojo ar įžeidžiančio pobūdžio informacija apie asmenį buvo paskleista, t. y. perduota bet kokiomis priemonėmis (žodžiu, raštu, internetu ar kt.) bent vienam asmeniui, išskyrus tą, apie kurį tie duomenys skleidžiami. Jeigu melagingi teiginiai buvo išsakyti asmeniui tiesiogiai, nesant pašalinių asmenų, tokie šmeižiamojo pobūdžio teiginiai nebuvo paskleisti jokiam kitam trečiajam asmeniui ir teisiškai tai nėra laikytina šmeižtu ar garbę ir orumą žeminančiais duomenimis.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C,
LT-57284 Kėdainiai