Šiemet taip jau sutapo, kad vasario 14-ąją yra minima ne tik Šv. Valentino diena, bet ir Pelenų diena, žyminti gavėnios pradžią.

Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas (Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje šiandien 18 val.). Mišių metu kunigas tikintiesiems ant galvų pabarsto pašventintų pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, pasirinktinai sakydamas šiuos Šv. Rašto žodžius: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ arba „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“. Tokiu būdu yra primenama apie žmogaus trapumą ir laikinumą šioje žemėje bei paskatinama atsiversti ir tikėti Evangelija.

Pelenų dieną nuo seno laikomasi griežto pasninko, tad dvasininkai ragina šiandien susilaikyti nuo mėsiškų ir pieniškų produktų, saldumynų, alkoholio.

Prasidėjo gavėnia

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų gavėniai, kurioje, kalbant apie izraelitų tautos išvedimą iš Egipto vergijos į Pažadėtąją žemę, esame kviečiami išsilaisvinti iš savo vergovės egiptų – įvairių priklausomybių, prisirišimų.

„Gavėnios laikas – sustoti, apmąstyti ir veikti. Štai kokias pajėgas Dievas nori mumyse pažadinti“, – sako arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į tris Gavėnios kryptis: maldą, išmaldą ir pasninką. Popiežius Pranciškus tai vadina atvirumo Dievui, artimui ir sau pačiam formomis bei ragina ieškoti būdų, kaip save dovanoti. Save apvaldantis žmogus išlaisvina jėgas meilės darbams.

Labai svarbu atgaila, tikėjimo stiprinimas, tuo pačiu ir pagalba šalia esančiam žmogui, kuris stokoja ar tai maisto, ar drabužių, o gal paprasto nuoširdaus išklausymo. Turime atverti savo širdis, matyti ne vien save.

Ragina ruoštis Velykoms

Šiemet Velykos bus švenčiamos kovo 31-ąją. Iki to laiko dvasininkai ragina susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais pasninkauti, skirti laiko maldai ir savo gyvenimo apmąstymams.

Pagal seną tradiciją gavėnios laikotarpiu bažnyčiose tikintieji eina Kryžiaus kelio procesijoje, taip pat giedami „Graudūs verksmai“.

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje Kryžiaus kelias bus einamas penktadieniais – 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

Lietuvoje populiarūs gavėniniai giedojimai – „Graudūs verksmai” bus giedami sekmadieniais 12.00 val. šv. Mišiose.

Kėdainių mugės“ inf.

Asociatyvi nuotr.

Panašios naujienos