Nuo rugsėjo 1 dienos leidus tėvams pateisinti penkias vaikų dėl ligos praleistas mokymosi dienas, pastebima, kad praleistų pamokų skaičius sumažėjo, teigia švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.  

„Jau turime gana detalius rugsėjo mėnesio duomenis ir jie rodo, kad tūkstančiui mokinių praleistų pamokų skaičius yra apskritai sumažėjęs apie 15 procentų, kas yra tikrai reikšminga“, – antradienį LRT radijui sakė R. Skaudžius.

Anot jo, dėl kai kurių pateisinamų priežasčių pamokų praleista daugiau, tačiau, pasak viceministro, šią statistiką dar reikės patikslinti. Vis dėlto, kaip kartojo R. Skaudžius, bendrai įvertintus praleistų pamokų su pateisinama priežastimi skaičiumi, situacija yra vertinama teigiamai.

„Iš esmės, apibendrinus, tikrai matome gerus rezultatus ir net, jei žiūrime, pagal klasę – nuo 7 iki 12 klasės – tai rezultatai net geresni negu ikipandeminiu laikotarpiu pagal praleistų pamokų vidurkį“, – aiškino R. Skaudžius.   

Viceministras teigė, kad šiuo metu, lyginant su praėjusių metų panašiu laikotarpiu, fiksuojamas padidėjęs vaikų apsilankymų pas gydytojus skaičius. Kaip teigė R. Skaudžius, tai veikiausiai ligų sezono įtaka, o ne naujos pateisinamų pamokų tvarkos rezultatas.

„Lyginant su pernai, bendras apsilankymų gydymo įstaigose apskritai tiek suaugusiųjų, tiek ir vaikų skaičius išaugęs 5 procentais, tuo tarpu, jei žiūrėtume vaikų kategoriją, (apsilankymų pas gydytojus skaičius – ELTA) išaugęs 3,4 procento. Tai matome, kad kažkokio bumo nėra ir tie 3,4 procento gali būti tiesiog sezoniškumas, infekcinių ligų įtaka ir panašiai“, – kalbėjo viceministras.

ELTA primena, kad nuo rugsėjo tėvai gali pateisinti penkias mokymosi dienas per mėnesį, praleistas dėl ligos. Jei mokinys sirgs ilgiau, reikės kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Tėvams ar mokiniui pateikus pranešimą mokyklai apie apsilankymą pas gydytoją, pamokos bus pateisinamos mokykloje nustatyta tvarka.Būdus, kaip mokykla gauna informaciją, kad mokinys lankėsi sveikatos priežiūros įstaigoje, turi nusistatyti pati mokykla.

Taip pat numatyta, kad dėl svarbių asmeninių priežasčių gali būti pateisinama iki trijų mokymosi dienų per pusmetį, arba ne daugiau nei dvi mokymosi dienos per trimestrą.

Mokykla savo tvarkoje gali nusistatyti ir pateisinti ir daugiau mokymosi dienų, jei atsiranda objektyvios ir pagrįstos priežastys.Praleistas mokinių pamokas mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali pateisinti dėl kitų priežasčių: jei mokinys dalyvauja sporto varžybose, olimpiadoje ar kitame renginyje, jei mokinys turi vykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pavyzdžiui, pedagoginę psichologinę tarnybą, jei mokiniui suteiktos poilsio dienos už atstovavimą mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis.

Jeigu mokinys nesilankė pamokose ir negali pateikti informacijos apie pamokų praleidimo priežastis, mokyklos atsakingi darbuotojai susisieks su tėvais, domėsis nelankymo priežastimis.

ELTA

Panašios naujienos