Kėdainių rajono savivaldybė kviečia teikti pretendentus Kėdainių krašto kultūros premijai gauti.

Premija skiriama kasmet iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų už pastarųjų 3 metų nuolatinę rajonui reikšmingą kūrybinę, kultūrinę meninę veiklą ar pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, dainų švenčių tradicijos puoselėjimo srityse.

Pretendentu į Premijos laureatus gali būti kiekvienas Kėdainių rajono gyventojas arba kitur gyvenantis asmuo, įnešęs didelį indėlį į Kėdainių krašto kultūrą.

Premija skiriama už:
– naujų originalių kūrybos ir  kultūrinės veiklos formų įgyvendinimą;
– etninės kultūros puoselėjimą ir propagavimą;
– kultūrinį švietėjišką darbą su rajono gyventojais, ypač su jaunimu;
– aktyvią kūrybinę ir / ar kultūrinę meninę veiklą;
– reikšmingus kūrybinius laimėjimus, puoselėjant Kėdainių rajono kultūrą ir garsinant Kėdainių kraštą Lietuvoje ar užsienyje.

Pretendentus Premijai gauti gali pristatyti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys.
Pretendentas pristatomas raštu, nurodant jo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. Rašte-rekomendacijoje aprašoma Pretendento veikla bei pasiekimai, pridedamos darbų kopijos ar aprašai, vaizdo ir / ar garso įrašai.

Raštas-rekomendacija, pristatantis Pretendentą, pateikiamas tiesiogiai ar siunčiamas paštu Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 707 kab.) iki 2023 m. lapkričio 30 dienos 17 val. Siunčiant raštą paštu ant voko turi būti užrašyta: Kėdainių krašto kultūros premijos konkursui.

„Kėdainių mugė” primena, kad praėjusiais metais 35-toji Kėdainių krašto kultūros premija buvo įteikta Jūratei Gudliauskienei – Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė“ bei vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Smilgelė“ vadovei. Kėdainių krašto kultūros premija Jūratė Gudliauskienė įteikta už etninės kultūros puoselėjimą ir propagavimą, aktyvią kultūrinę meninę veiklą ir Kėdainių krašto garsinimą.

Kėdainių krašto Kultūros premijos laureatais yra tapę:

1991 m. – Juozas Meškuotis;

1992 m. – Violeta Berlėtaitė;

1993 m. – Vytoldas Burneika ir Dalia Lopez Madrona;

1994 m. – Petras Labeckis ir Janina Matulienė;

1995 m. – Henrikas Grinevičius;

1996 m. – Vitolis Laumakys ir Vaclovas Šablevičius;

1997 m. – Jonas Jucevičius;

1998 m. – Genovaitė Vanagienė;

1999 m. – Algirdas Juknevičius;

2000 m. – Rytas Tamašauskas;

2001 m. – Vitutė Dudonienė;

2002 m. – Antanas Mikalauskas;

2003 m. – Vytautas Ulevičius;

2004 m. – Janina Monkutė – Marks;

2005 m. – Julius Urbanavičius;

2006 m. – Regina Lukminienė;

2007 m. – Algirdas Viesulas;

2008 m. – Laimutė Ona Vikiraitė;

2009 m. – Jonas Zenonas Bernadišius;

2010 m. – Kęstutis Valionis;

2011 m. – Ona Auškalnienė;

2012 m. – Aušra Giedrienė;

2013 m. – Rimantas Žirgulis;

2014 m. – Dalia Minkevičienė-Jazdauskienė;

2015 m. – Daiva Dubinkienė;

2016 m. – Audronė Pečiulytė;

2017 m. – Vitalis Vidikas;

2018 m. – Genovaitė Gustytė;

2019 m. – Regina Matulienė;

2020 m. – Virginija Čereškienė-Beviršė;

2021 m. – Albina Mackevičienė.

Kėdainių r. savivaldybės ir „Kėdainių mugės” inf.

Panašios naujienos