Šiais metais valstybės finansuojamos studijų vietos suplanuotos, atsižvelgus į specia­listų stygių, – valstybės parama bus suteikiama visiems būsimiems prioritetinių specializacijų mokytojams, taip pat slaugytojams ir informatikams.

Įvertinus absolventų įsidarbinimo rodiklius ir darbo rinkoje pastebėjus tam tikrų specializacijų – pedagogų, slaugytojų, informatikų – trūkumą, jos laikomos prioritetinėmis 2022 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas metu: valstybės finansavimą numatoma suteikti visiems stojantiesiems į šias specialybes, neriboti jų priėmimo, t. y. priimti visus norinčius mokytis ir tenkinančius minimalius priėmimo reikalavimus.

Valstybės finansuojamų vietų skaičius didinamas ir sveikatos mokslų bei burnos priežiūros studijų programose kolegijose, medicinos ir farmacijos studijų programose universitetuose.

Valstybės finansuojamų vietų skaičius kolegijose mažinamas kosmetologijos ir socialinių mokslų specialybėse, universitetuose – burnos priežiūros, reabilitacijos, sporto, veterinarijos ir žemės ūkio mokslų specialybėse.

Prioritetinėmis pedagogikos krypties studijų programų specializacijomis laikomos tos, kurių pedagogų Lietuvos mokyklose itin trūksta. 2022 m. įstojusiesiems į valstybės finansuojamas prioritetinių specializacijų pirmosios pakopos pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas kas mėnesį bus išmokamos 300 eurų stipendijos.

Likus vieniems metams iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo, prioritetinių specializacijų pirmosios pakopos pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų, pedagoginių profesinių studijų studentų stipendijos bus pakeliamos iki 500 eurų.

Padidintas išmokas gaus tie, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipa­reigoję baigę studijas ten dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ne mažiau kaip 0,7 etato.

Kaip prioritetinės pedagogikos specializacijos išskirtos matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, lietuvių kalba ir literatūra, pradinis ugdymas. Siekiant paspartinti visuotinį įtraukųjį ugdymą šalies mokyklose, prioritetinėmis specializacijomis taip pat laikomos jam trūkstamos pagalbos mokiniui specializacijos.

2022 m. priėmimui į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas aukštosiose mokyklose iš viso skiriama 13,4 mln. eurų. Valstybės finansavimą gaus apie 12,8 tūkst. pirmakursių, sakoma Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pranešime.

Šaltinis: ELTA

Panašios naujienos