Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma nuo 2024 m. sausio 1 d. perduoti savivaldybėms valdyti patikėjimo teise jų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus ar jų dalis ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus.

Didžiausias valstybinės žemės sklypas (184 ha, sklypo adresas: Kėdainių m. Juodkiškio g. 50) perduodamas Kėdainių rajono savivaldybei.

Daugiausiai valstybinės žemės sklypų ar jų dalių perduodama Vilniaus miesto savivaldybei (5 430 sklypų) ir Kauno miesto savivaldybei (3 911 sklypų). Mažiausiai sklypų perduodama Rietavo savivaldybei (147 sklypai) ir Kazlų Rūdos savivaldybei (154 sklypai).

Savivaldybėms planuojama perduoti 109 554 ha valstybinės žemės. Perduodami 46 089 žemės sklypai ar jų dalys užima 41 784 ha ploto, taip pat perduodama 67 770 ha nesuformuotos valstybinės žemės plotų.

Daugiausiai sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perduodama Vilniaus miesto savivaldybei (7 769 ha) ir Kauno miesto savivaldybei (5 054 ha). Mažiausiai sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perduodama Kazlų Rūdos savivaldybei (127 ha).

Šis Vyriausybės nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Seimo priimtus Žemės įstatymo pakeitimus, numatančius, kad nuo ateinančių metų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus patikėjimo teise valdys savivaldybės.

Šaltinis ir nuotr.: Aplinkos ministerija