Daugiabučio renovacija, kurios laukta, ne visada būna susijusi su maloniais dalykais. Štai Kėdainių miesto Pavasario gatvės 41-uoju numeriu pažymėto namo gyventojai nemaloniai nustebo, kai pirmąją renovacijos dieną pas juos užsuko modernizacijos darbų vykdytojas.

„Buvome nustebinti, kad pirmą dieną, kai turėjo prasidėti mūsų namo atnaujinimo darbai, į butus, ėmė vaikščioti darbų vadovas, kuris gyventojams tvirtino, kad keičiant senus vamzdynus naujais aplink juos bus išardytos sienos, lubos ir grindys voniose, virtuvėse ir kitose patalpose. Mes suprantame, jog tai būtina renovuojant pastatą, tačiau prieš pradedant darbus nebuvome įspėti, kad teks ardyti ir griauti mūsų butus, kuriuos turėsime tvarkyti savo lėšomis, nes už tai mums niekas neatlygins. Be to, mums buvo pasakyta, jog galime atsisakyti savo butuose senus vamzdžius keisti naujais, tačiau, jeigu nutiks nelaime, turėsime atlyginti žalą ir kaimynams, ir „Kėdainių butams“. Taip, kad esame priversti leisti ardyti savo butų sienas, o vėliau patys dar turėsime jas už savo pinigus ir susitvarkyti“, –  rašoma daugiabučio gyventojų laiške.

Bendrovės „Kėdainių butai“ vyr. inžinierius Mindaugas Latvys sako, kad vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos turi būti prieinamos apžiūrai, priežiūrai, remontui ir eksploatavimui.

„Daugiabučio namo Pavasario g. 41 gyventojai, įvertinę namo būklę, nutarė dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Pateikiame projekto chronologiją: 2018-09-17 susirinkime nutarta dalyvauti renovacijos programoje; 2018-10-13 įvyko viešas aptarimas  investicinio plano; 2018-12-05 susirinkime pritarta investiciniam planui; 2020-02-20 vyko viešas aptarimas techn. darbo projekto; 2020-12-21 pasirašyta rangos darbų sutartis; 2021-03-21 išdalinti skelbimai į pašto dėžutes, nes nuo skelbimų lentos viską per vieną dieną nuplėšia, kad atidengtų stovus iki 2021-03-23.

Pagal Lietuvos respublikos Statybos įstatymą pastato atnaujinimas (modernizavimas) – statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės. Šie darbai priskiriami statinio paprastajam remontui t. y.  keičiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos (jų tipas, pralaidumas) ar šalinami jų defektai; šalinami bendrųjų statinio inžinerinių sistemų defektai – pakeičiami atskiri susidėvėję šių sistemų elementai, tačiau nekeičiamas jų tipas bei pralaidumas. Bendro naudojimo inžinerinė įranga turi būti gerai prieinama, matoma, neužgriozdinta, neužmūryta ar kitaip uždengta, kaip reikalauja teisės aktai. Dalis butų savininkų pažeisdami teisės aktų reikalavimus savavališkai uždengė bendro naudojimo įrangą. Rangovas pagal paruoštą TDP privalo atnaujinti (modernizuoti) pastato inžinerines sistemas, dalinis sistemų keitimas negalimas, nes nebus užtikrintas tinkamas jų veikimas.“