VRK duomenimis, lyginant 2019 m. išrinktų savi­valdybių tarybų narių sudėtį ir dabartinius duo­menis, pastebima, kad tarybose ima dirbti daugiau moterų. Dabar įvairių miestų savivaldybėse dirba 28 moterimis daugiau.

VRK duomenimis, Lietuvoje yra tik viena savivaldybė, kurios taryboje dirba daugiau moterų nei vyrų. Birštono savivaldybės tarybą sudaro 8 moterys ir 7 vyrai.

Kėdainiuose – proporcingai

Kai kuriose savivaldybėse tarybų narių vyrų ir moterų skaičius yra proporcingas. Kėdainių rajono savivaldybės taryboje – 13 moterų ir 14 vyrų. Šalčininkų ir Šilalės rajonų savivaldybėse yra po 12 moterų ir po13 vyrų.

Daugumoje savivaldybių vyrų yra žymiai daugiau nei moterų. Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybės taryboje – 3 moterys ir 24 vyrai. Utenos rajono savivaldybėje – 3 moterys ir 22 vyrai, Druskininkų savivaldybėje – 4 moterys ir 21 vyras, Rietavo savivaldybėje – 3 moterys ir 14 vyrų. 

Iš viso 469 savivaldybių tarybų narių mandatai priklauso moterims (31,23 proc.), o 1033 mandatai – vyrams (68,77 proc.). 

Tik 4 merės

Iš 60 Lietuvos savivaldybių, 56-ioms vadovauja merai vyrai, o 4-ioms merės moterys.

Lietuvoje nėra nė vienos savivaldybės, kurios taryboje dirbtų vien moterys arba vien vyrai.

Savivaldybių tarybų narių amžiaus vidurkis – daugiau kaip 54 metai

Š. m. kovo 31 d. duomenimis, bendras savivaldybių tarybų narių amžiaus vidurkis yra 54 metai ir 3 mėnesiai.

Daugiausia narių, dirbančių savivaldybių tarybose, priklauso amžiaus grupei nuo 55 iki 64 metų (31,42 proc.). 22,84 proc. tarybos narių yra sulaukę nuo 45 iki 54 metų.

18,84 procento tarybų narių patenka į amžiaus grupę nuo 65 iki 74 metų. Tarybų narių, kuriems yra nuo 35 iki 44 metų, yra 17,44 proc. 6,86 proc. sudaro tarybų nariai, kuriems yra nuo 25 iki 34 metų.

2,06 proc. sudaro asmenys, kuriems 75 m. ir daugiau. Mažiausia dalis – (0,05 proc.) yra tarybų narių, kurių amžiaus grupė iki 24 metų.

Jauniausia tarybos narė yra 21 metų, vyriausia šiuo metu yra sulaukusi 86-erių. Jauniausiam Lietuvos merui – 30, vyriausias yra sulaukęs 69-erių metų amžiaus.

Savivaldybių tarybose dirba daugiausia Vytautų ir Daivų

Iš šiuo metu savivaldybių tarybų narių pareigas einančių asmenų didžiausią dalį sudaro nariai, turintys Vytauto ir Daivos vardus.

Populiariausi savivaldybių tarybų narių moterų vardai – Nijolė, Jūratė, Dalia, Edita ir Lina. Tarybų nariai vyrai dažniausiai nešioja Kęstučio, Jono, Antano, Arūno ir Sauliaus vardus.

Šaltinis: VRK