Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento duomenimis, Kėdainių rajone  sausio 25–30 dienomis registruotas COVID-19 ligos protrūkis lopšelyje-darželyje „Puriena“. Susirgo 6 šios ugdymo įstaigos darbuotojai.

NVSC Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gabrielaitė atkreipia dėmesį, kad esant paskelbtam karantino režimui Lietuvos teritorijoje dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Pasak Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Juliaus Lukoševičiaus, sausio 26 dienos duomenimis, vaikų darželius lanko 375 rajono vaikai, tai sudaro 20 proc. sąrašuose esančių vaikų. „Primenu, kad Vyriausybės nutarime dėl karantino yra rekomendacija nevesti vaikų darželius“, – Švietimo komiteto posėdyje praėjusią savaitę pakartojo skyriaus vedėjas.

Kitose Kėdainių rajone ikimokyklinio ugdymo įstaigose koronaviruso atvejų nei tarp darbuotojų, nei tarp vaikų neregistruota.

Nemažai diskusijų tarp tėvų kyla ir dėl to, ar galima į darželius vesti sloguojančius, kosinčius vaikus. Atsakydama į šį klausimą, NVSC Kauno departamento specialistė priminė Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą LR SAM 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313. Vadovaujantis šios normos 80 punkto nuostatomis, vaikai į lopšelius ir darželius nepriimami, „jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų“.

Pasikeitus paminėto teisės akto nuostatoms, nuo 2018 11 03, pažymų apie vaiko pasveikimą po ligos tėvams pristatyti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas nebereikia.

Panašios naujienos