Antradienį, sausio 26-ąją, buvo labai sunkios eismo sąlygos. Gausiai prisnigo, sniegas drėbė ir dieną, pustė, keliai, nors ir valomi, buvo labai prasti. Mes su vyru tą dieną prieš pietus savo automobiliu vykome į Kauną. Už Josvainių, pamatę priešais atvažiuojantį automobilį, kiek pasitraukėme į dešinę, bet kelias buvo slidus ir mūsų mašina, apsivertusi ant šono, atsidūrė griovyje. Nelaimėje vieni tikrai nelikome. Stojo ir stojo automobiliai, žmonės ėjo mūsų link ir klausė, ar nereikia pagalbos. Pirmi sustojusieji padėjo mums išlipti iš mašinos pro langą. Laimei, nesusižeidėme. Tarp kitų sustojo ir kėdainietis, kaip jis sakė, mokytojas Tadas Kavoliūnas. Jis pasiūlė mane, kad nešalčiau ant kelio, parvežti į namus (vyras liko laukti policijos). Nors gyvenam Dotnuvoje, o jis – Kėdainiuose, tačiau žmogus mane parvežė iki pat namų. Mano vyrą namo vėliau parvežė policininkai. Norėčiau padėkoti visiems, ištiesusiems mums pagalbos ranką, o ypač gerbiamam Tadui Kavoliūnui.

Dotnuviškių šeima

Panašios naujienos